AUM praktika su maldomis

Pradžia
3 arba 7 arba 9 arba 12 arba 21 arba 33 kartus pasakyti maldą “Šviesiajam MokytojuiAUM praktika.
(Kiekvieną garsą tariame su gaudesiu)

A- koncentracija į širdies čakrą
U - koncentracija į gerklės čakrą
M - koncentracija į trečią akį (lūpos sučiauptos, liežuvio galas prie gomurio)
tyla - koncentracija į maumenėlį
Apie Dvasios ir materijos energetiką bei santykį

1. Dalis:
- Dievo vaikai
- Technologinio Dievo vaikai
- Skirtingų Pasaulių kūryba ir energetika
- Auros energetika ir vibracijų atskyrimas
- Stichijų veikimas per žmogų
- Apie dvasios tinginius ir bevalius
- Apie gėrį ir Šviesą pasirinkusiuosius
- Kokia yra skirtingų žmonių energetika
- Pasaulių formavimosi procesai.


2 Dalis 
- Apie energetiškai stiprias vietas
- Kaip reikia lankyti šventvietes
- Aukojimo misterija
- Apie davimą ir ėmimą
- Energijos mainų dėsnis
- Svetimos energijos medžiotojai
- Kaip pasigaminama sava energija
- Apie dovanos energetiką
- Apie turizmą po šventas vietas.
- Apie išorinius ieškotojus
- Tapati energija traukia tapačią.
- Kaip reikia teisingai aukoti.
- Kaip aukas atlieka skirtingų pasaulių atstovai.


Atsisiųsti visas dalis: https://yadi.sk/d/reEWWjL9dQtqy


41 puikybės požymiai (iš Mahabharatos)

1. Įsitikinimas jog aš visada teisus!
Уверенность в собственной правоте: "Я всегда прав!"
2. "Globėjiška" pozicija kitų atžvilgiu. (Žiūrėti į kitus iš aukšto. Noras pamokyti, patarti ir t.t. ypač kai to tavęs niekas neprašo.)
"Покровительственное" отношение к другим. Смотреть на других свысока.
3. Savosios personos sureikšminimas. (Arba tų objektų, ar autoritetų prie kurių esu prisirišęs, tai reiškia nuo kurių esu priklausomas sureikšminimas) 
Чувство собственной важности.
4. Nusižeminimas arba kitų nužeminimas. (Taip elgiamąsi siekiant sąmoningai arba nesąmoningai manipuliuoti)
Унижение себя и других.
5. Pasąmonėje turėti savęs vaizdą, jog esu geresnis už kitus, nors išoriškai tai galiu neigti. Taip pat atviras girimąsis.
Мысль о том, что я лучше других, хвастовство.

Transformuojanti santykius gydanti malda

Atsisėdame patogiai.
Užmerkiame akis.
Susutelkiame į širdies plotą.
Nuraminame kvėpavimą.
Priešais save vizualizuojame asmenį su kuriuo norite pagydyti santykius.

Aš su Meile priimu Tave į savo širdį!
Tu, aš, ir visas pasaulis yra susieti, mes esame Vienis.
Tu, su savo skausmu ir kančia, neatsitiktinai atėjai į mano gyvenimą.
Tu tarytum veidrodis, rodai jog skausmas ir kančia sėdi giliai mano sieloje, mano pasąmonėje.
Kadangi viskas kas mano gyvenime vyksta, yra mano praeities minčių ir poelgių rezultatas, aš su visiška atsakomybe suvokiu jog tiesiogiai ar netiesiogiai esu prisidėjęs prie Tavo problemų.
Aš gailiuosi dėl to ką padariau.
Laisvos Valios galia, aš stabdau visas savo destruktyvias programas veikusias, Tavo, Tavo protėvių ir visos Tavo Giminės atžvilgiu.
Aš atleidžiu Tau, taip pat Tavo protėviams už visas destruktyvias mintis ir poelgius, kurias Jūs tyčia arba netyčia, atlikote mano protėvių atžvilgiu, nuo pat Kūrinijos pradžios iki dabar.
Kreipiuosi į Tavo sielą, atleisk ir man ir visai mano Giminei, mes buvome neišmanyme ir nesuvokėme ką darome.
Aš esu dėkingas Tau už tai, kad Tu atėjai į mano gyvenimą ir padedi man apsivalyti nuo senos ir nereikalingos karmos, padedi man pasikeisti ir gyvenanti pagal Tiesą ir Sąžinę.
Aš Myliu Tave, ir laiminu visą Tavo Giminę. Aš linkiu laimės ir klestėjimo, Tau, Tavo artimiesiems ir palikuoniams.
Tegul visos mano destruktyvios mintys, isitikinimai ir poelgiai, kurių dėka dabar Tu kenti, transformuojasi į supratimą ir išmintį, ir tegul dvasios ramybė nužengia į mūsų sielas ir visą Pasaulį.
Tegul visame Pasaulyje klesti meilė ir Taika.
Tebūnie taip!

Aš su Meile priimu Tave į savo širdį!
Atleisk man ir visai mano Giminei!
Aš atleidžiu ir linkiu Laimės Tau ir visai Tavo Giminei!
Aš linkiu Laimės ir Taikos!

[Maldą išverčiau iš Valerijaus Sinelnikovo knygutės "Periskeitimo malda" 2010 m.]

P.S. jei norite naudotį šį maldos vertimą, būtu gražu jei šalia jos būtu patalpinta nuoroda į šį puslapį.

Pokalbis apie Reiki su praktikais 2Atsisiųsti: http://vk.com/doc52513913_341611912


 • Apie Ki formas
 • Protu nesuvokiama ReiKi
 • Penkių principų transformuojanti galia
 • Penki Usui Reiki tikslai
 • Reiki meditacijos būtinumas
 • kasdienės praktikos tvarka
 • Kaip su Reiki išsprendžiamos visos būties problemos.
 • Usui Reiki kaip dvasinis Kelias.
 • Kliūtys meditacijos metu 2 paskaita  Atsisiųsti: http://vk.com/doc52513913_341350930

  Iš pradžių, vos atsisėdus medituoti, iš įvairių pasąmonės sluoksnių ima kilti negatyvios mintys. nebandykite prievarta ir staiga užgniaužti šių minčių, nes jos atsigręš prieš jus su dar didesne jėga.
  Kai tik šitaip mėginsite atsikratyti negatyvių minčių, jos užtvindys jus kaip potvynis. Tokia psichologinė reakcija vadinama pasipriešinimo dėsniu. leiskite toms mintims tekėti laisvai, o jūs ramiai sugrįžkite prie savo mantros kartojimo.
  /Meditacija, 123 psl./

  video

  Pokalbis su ReiKi meistrais

  Kalbėjome apie viską paprastai ir iš esmės be sentimentų.