Tradicinis REIKI ir antropoteosofija

Šviesos eterio evoliucijos kelias (audio knyga)

Jogos etika, arba dvasinio Kelio abėcėlė.

Foto, E. Petruokos

Penki JAMOS principai - Tai santykių su savo siela ir jos kūnais, o taip pat ir visa Kūrinija sutvarkymas. Viskas prasideda nuo pagarbos laisvam sielos pasirinkimui ir jos kūnų vystymui, be šio principo siela neprisipildo meilės. Po to, eina sąžiningumas sielai ir gyvenimas pagal kosminius principus. Tada ateina pilnatvės pojūtis ir dėkingumas Kūrėjui. Jausmų kontrolė įmanoma tik kai meilė ir dėkingumas širdyje. Savipakankamumas vainikuoja Jamos principus.
 1. ahimsa – neatlikti prievartos pirmiausia sielos lygmenyje, po to proto, jausmų ir fizinio kūno lygmenyje. Kuomet žmogus sąmoningai, suvokdamas ką daro prisiima apribojimus ar nepatogumus, kurie padeda jam vystytis, tai nėra prievarta. Tarkim, sąmoningai atliekamos fizinio kūno treniruotės (pradžioj reikia prisiversti) laikui bėgant suteikia vystymąsi energetiniam kūnui, o tai atsiliepia žmogaus jausmams (gera savijauta), šviesi galva (skaidrus protas) ir laisva siela (meilė širdyje). Aukščiausias ahimsos laikymosi lygis – sieloje girdėti kosminių principų (Meilė, Tiesa, Evoliucija) vibraciją ir gyventi pagal ją vystant santykius su aplinkiniais ir su visa Kūrinija.
 2. Satja – teisingumas, sąžiningumas, nemelavimas pirmiausia savo sielai. Aukščiausias satjos lygis – gyventi savo sielos vedamam.
 3. Astėja – nesisavinti to kas pagal karmą mums nepriklauso. Astėjos principą galima pilnai suvokti tik įvykdžius pirmus du.
 4. Brahmačiarja – tai seksualinės, malonumo energijos sublimacija į kūrybinę, o pastarają į dvasinę. Tai taip pat atsisakymas be reikalo tenkinti savo geidulius ir aistras, norus ir silpnybes. Tai yra atsisakyti visko be ko galima apsieiti dvasiniame tobulėjime.
 5. Aparigraha – tai visiškas savipakankamumas. Atsisakymas priimti bet kokias dovanas kurių pats savo gebėjimais neužsidirbai. Tai reiškia pasikliauti (realiame gyvenime) tik savo pačio jėgomis.
Penki NIJAMOS principai - tai vidinio darbo su savimi, kurio tikslas atstatyti ir vystyti ryšį su Dievu, principai. Viskas prasideda nuo švaros, gebėjimo į viską žiūrėti pozityviai, sąmoningas karmos išvalymas, savo sielos pažinimas ir galu gale ryšio su Dievu atkūrimas ir vystymąs.

 1. Šauča – palaikyti švarą visuose lygiuose (sielos, proto, jausmų ir kūno).
 2. Santoša – tai į visus pasireiškimus, nesvarbu ar jie malonūs jausmams ar ne, reaguoti ramiai. Atsisakyti bet kokio vertinimo (lyginimo). Tai pusiausvyros išlaikymas prie bet kokių, nesvarbu ar tai būtu fizinės aplinkybės ar psichinės.
 3. Tapas – Sąmoningas apribojimų ir krūvių priėmimas, kuris įmanomas tik įvykdžius pirmus du reikalavimus (šauča ir santošą). Kitaip tapas (askezė) gali arba sugniuždyti žmogų arba sukelti puikybę.
 4. Svadhyaja Sva – savęs (sielos), Dhyaja – apmąstymąs, meditacija. Tai pastovios pastangos būti sąmoningu.
 5. Išvarapranidhana – Gyvenimo tikslas yra atsiduoti Dievui (Išvara – Dievas, prani – gyvybinė energija, dhana – dovanojimas, aukojimas.) Neivykdžius visų jamos ir nijamos principų, atsidavimas Dievui gali virsti emociniu arba mentaliniu fanatizmu. Fanatikas meldžiasi Dievui, tačiau jo širdis šalta kaip ledas.
E. Petruoka

Jei naudosite šią medžiagą (nesvarbu, pilnai ar dalinai), būčiau dėkingas jei įdėtumėte nuoroda į šį puslapį.

Antropoteosofija apie jogą ir mokytojus

Atsisųsti: https://yadi.sk/d/gPi7ib_me93e5

Apie tapima Mokiniu ir ryšį su Šviesiuoju Mokytoju.

Iš Antropoteosofija 3 t., 108psl.

Kaip atskirti tikrą dvasinį mokytoją nuo netikro? • Tikrasis mokytojas retai save taip įvardija, todėl mokinių neieško, tačiau jie patys jį suranda.
 • Netikras guru skelbiasi su visomis pasekmėmis. 
 • Tikrasis mokytojas nesistengia mokiniui įtikti, su jo ambicijomis ir puikybe nežaidžia, bet nesupratimo priežastis įvardija ir žadina siekį keistis. 
 • Netikras - naudingiems mokiniams pataikauja ir jų ambicijas bei puikybę aktyvina. 
 • Tikrasis mokytojas mokinio gyvenimo negyvena ir jo problemų tiesiogiai nesprendžia, tačiau jo svarbius gyvenimiškus pasirinkimus skatina, keitimosi impulsu apdovanodamas. 
 • Netikras - sprendimus mokiniui pasakinėja, problemas sprendžia, jį šitaip prie savęs pririšdamas. 
 • Šalia tikrojo Mokytojo esantieji keičiasi, todėl jų gyvenimai keičiasi. Pradžioje skaudus tas kitimas gali būti. Nesikiša tikrasis mokytojas, nes žino, kad kiekvienas pats savo nesupratimą privalo išsirgti, kad šitaip vidinę kokybę Keliui išgrynintu. Tie, kurie to, prie ko buvo pripratę, griūties išsigąsta, traukiasi. Kiti lieka ir toliau eina. Pirmieji geriausiu atveju, dvasios vartotojais lieka arba Kelio atsisako, o antrieji į sielos Šviesos Evoliucijos Kelią patenka. 
 • Šalia netikro mokytojo esantieji lyg nuolatiniame rūke gyvena. Tai euforiją jie pajunta, tai nuo mokytojo atsitraukę - depresiją ir įtampą. Dvasią jie aukština, materiją atmesdami, tačiau kitus materialiai išnaudodami, dirbti tingi, sakydami, kad dvasingasis neturi liestis prie nešvarių darbų. Šitaip jie, vos Kelią pradėję, šentaisiais pasijunta ir į iliuzijų pasaulius patenka. Tokie "guru" naudojasi psichine žmonių energija. 
 iš Antropoteosofijos 2 t. 111-112 psl.

Apie vidinį Mokytoją, ir ryšį su Juo.

Apie žmogaus subtiliąsias sistemas (Audio knyga)

Atsisiųsti https://yadi.sk/d/RsgT7KuPe5Qq3

Skaityta iš "Raktas į akmenų karalystę I"

Bus pildoma

Skaitome antropoteosofiją

Reiki meditacija