Seminaras apie Meridianus - Įvadas


Meridianai ir Nadi kanalai - dar vienas būtinas žmogaus funkcionavimo veiks­nys. Jie labai svarbūs fiziniam kūnui, psichikai ir dvasinei būsenai. Jų veikla susijusi su eteriniu, astraliniu ir mentaliniu kūnais. Tai gyvybiškai svar­bios kūno magistralės, kuriomis pagrindiniuose meridianų organuose perdirbtas pro­duktas pateikiamas ten, kur yra reikalingas. Jei kažkuri iš tų magistralių užsikemša arba ima funkcionuoti netolygiai, disonansas persiduoda ir kitoms greta esančioms magistralėms. Taip ima atsirasti ligos. Perdirbto maisto produktai magistralėmis pa­tenka į organizmą. Todėl labai svarbu ne tik ką valgome, bet ir kaip valgome. Greitai į save sukimštas maistas kalba apie nesirūpinimą savo organizmu, todėl ilgai taip darant, pastarasis ima reikšti nepasitenkinimą - formuojasi pirmieji ligų požymiai.
JEI ŽMOGUS GERBIA SAVO ORGANIZMĄ, JIS:
1. Valgo neskubėdamas, gerai sukramtydamas.
2. Valgydamas galvoja tik apie tai, ką valgo, o ne apie rūpesčius ir darbą.
3. Nesėda prie pietų stalo su tais, kuriems jaučia antipatiją arba kurių bijo.
4. Valgydamas nekalba ir neskaito bei nežiūri erzinančių arba nervinančių televizijos programų. Patartina maloni muzika.
5. Prieš valgydamas palaimina maistą (galima ir tyliai).
Laikantis šių taisyklių, virškinamojo trakto ir įvairių kitų organų susirgimų tiki­mybė sumažėja 50 proc. Pastaruoju metu atsiranda žmonių, kurie nebevalgo fizinio maisto, o maitinasi prana. Praną - tai gyvybinė energija, gaunama kvėpuojant, apsirūpinant deguonimi. Tai skatina kraujo cirkuliaciją, smegenų veiklą, širdį. Prana valdo organizmo motori­nes ir sensorines funkcijas. Tokių žmonių meridianais cirkuliuoja prana, tad jie ne­beserga, nes pranoje kenksmingų medžiagų nėra. Jei žmogus sugeba gyventi tik pra­na, paprastai tai nėra eilinis vidutinis pilietis. Jis visiškai suvokia save kaip dvasią ir elgiasi kaip dvasinė būtybė. Jo požiūris į save, aplinką, pasaulį gerokai platesnis nei daugumos. Žinoma, tai nereiškia, jog skaitytojas turi pulti tai daryti. Kiekvienam -savi ieškojimai ir savas kelias.
Meridianus galima veikti per atitinkamus taškus ir daugybę būdų, aprašytų kinų literatūroje.
/iš A.Ilgevičienės knygos "Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą".

Susidomėjusius šiuo seminaru, kviečiu atvykti į mano vedamus praktinius-teorinius Usui Reiki užsiėmimus.
Klaipėdoje Šaulių g. 19. Jogos centre.
Arba rašykite: narajana@gmail.com

Rytmetinė praktika - Karmos išlaisvinimas


1. Ryte atsikėlus, susitvarkome gamtinius reikalus, nusimaudome, apsirengiame švariais šviesiais rūbais.
2. Pasitiesiame jogos kilimėlį, atliekame 10 min. asanas, tai gali būti "Saulės pasveikinimas" ar pan.
3. Atsidėdame patogiai, stuburas ištiesintas, 3 min. ramiai sąmoningai kvėpuojame, su kiekvienu iškvėpimu atpalaiduojame veidą ir visą kūną.
4. Sudedame rankas į "Namaste" mudrą
5. Sakome tokią maldą.
"Aš ….(vardas)...... priimu prieglobstį prie Viešpaties, ir prie Dieviškosios Hierarchijos.
Priimu prieglobstį prie šviesiųjų mokytojų, archangelų ir angelų.
Priimu prieglobstį, prie Šventosios Lietuvos Dvasios, jos riterių ir garbingųjų žinių
Priimu prieglobstį prie šviesiųjų savo protėvių ir giminių.
Pagarbiai Jums lenkiuosi (nusilenkimas)
Aš esu Jūsų dalis, Jūs esate mano dalis, mes esame Vienis.
OM - OM- OM


1. OM - mes išspinduliuojame savo Šviesą į Dievą (Visatą)
2. OM - Dievas (Visata) mums atsako, ant mūsų nužengia Šviesa.

3. OM - Mes pajuntame Vienovę su Dievo Kūrinija

6. Atleidimo ir atgailos praktika.
"Aš atleidžiu sau už savo netikėjimą, abejones, už veidmainystę, už visas mintis, jausmus, žodžius ir darbus kurie trukdo man būti darnoje su Dievu ir Jo Kūrinija. 
Atleidžiu sau už visas ydas ir silpnybes, už valios neturėjimą, už meilės nebuvimą, už tingėjimą ir abejingumą.
Atleidžiu sau .... (išvardinate savo ligas, gyvenimo klaidas ir pan.)
Aš atleidžiu Dievui už visas nelaimes kurios įvyko mano ir mano artimųjų gyvenimuose, visus atvejus kai aš pykau ir nusivyliau, už visus atvejus kai sakydavau - "kokia neteisybė, kur Dievas žiūri, kodėl Jis nepadeda".
Aš atleidžiu visoms esybėms kurios tyčia ar netyčia, išprovokavo ir privertė mane ir mano artimas sielas pažeisti Kosminius principus Meilę, Tiesą ir Evoliucją, 

Aš atleidžiu visom esybėms kurios tyčia ar netyčia vertė mane ir mano artimas sielas blogai jaustis, kentėti, liūdėti, daryti blogus darbus ir degraduoti.
Aš atleidžiu visoms esybėms kurios sąmoningai ar nesąmonigai renkasi sielos miego ar sielos atsisakymo kelią.
Aš prašau atleidimo Dievo, už savo netikėjimą, puikybę ir iš to kylančias negatyvias mintis, jausmus, žodžius, darbus ir jų pasekmes, prašau suteikti supratimą ir valią pasitaisyti.
Aš prašau atleidimo visų esybių, už visas negatyvias mintis, jausmus, žodžius, darbus ir jų pasekmes, kurios žeidė jų pasirinkimą.7. Galimi ketinimai:
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - apvalo, harmonizuoja ir gydo mano fizinio kūno lasteles, organus, sistemas, endokrinines liaukas, eterinį kūną, astralinį kūna, mentalinį kūną, priežasčių kūną, nadžių kanalus, meridianus, visas čakras ir auros sluoksnius apjungdama viską į Vienį. 
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - apvalo mano aurą nuo visų negatyvių programų, prisijungimų, blokų, prisirišimų, kerų užkalbėjimų, nužiūrėjimų, prakeikimų, tamsių ir pilkų esybių.
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - gydo mano sielą nuo baimių, pykčio ir nuoskaudų, pavydo ir godumo, tingumo ir egoizmo, įtūžio ir dirglumo, visų negatyvių jausmų ir minčių.
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija gydo ... (įvardiname ligą ar problemą)... padeda suprasti priežastis ligų ir suteikia valios pasitaisyti.
- Šviesos kliūtys tepasilieka, tamsos kliūtys teišnyksta /3 k./

8. Garsiai ištariame 108 AOUM mantrą, taip kaip parodyta žemiau: 
 • Ištiesiname stuburą, įkvepiame pro nosį į pilvą po to pripildome krūtinę.
 • Koncentracija į anahatą - iškvėpdami sakome - AAAAAAAAAAAAAA
 • Koncentracija į višuddhą - tęsiame - OOOOOOOOO
 • Koncentracija į adžną - tęsiame - UUUUUUUUU
 • Koncentracija į sahasrarą - tęsiame - MMMMMMM
 • Baigus iškvėpimą susitelkiame šiek tiek aukščiau viršugalvio ir akimirkąi įsiklausome į tylą.
 • Po to vėl natūralus įkvėpimas - pilvas-krūtinė ir tariame mantrą taip kaip aukščiau parašyta.
 • Atliekame 108 mantras, tai užima apie 30 min.
 • Sėdėti 5 min. (ar ilgiau) tyloje, jaučiant kaip energija pasiskirsto, harmonizuoja ir gydo jūsų aurą ir fizinį kūną
9. Atlikus mantros meditaciją, reikia pasakyti tokią maldą:
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika- mano sieloje
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika - mano draugų sielose 
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika - mano priešų sielose
Žemės stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Vandens stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika
Ugnies stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Oro stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika
Erdvės stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Visoms esybėms rytuose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms pietuose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms vakaruose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms šiaurėje – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms Danguje - Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms po Žeme - Šviesa, Meilė ir Taika
Teišsivaduoja jos iš ligų ir negalavimų visų.
Te atranda džiaugsmą ir laisvę nuo kančių.
Tebūna mano mylimi tėvai sveiki ir laimingi.
Tebūna mano gerieji mokytojai sveiki ir laimingi.
Tebūna visos būtybės sveikos ir laimingos.

P.S. Ši praktika realiai transformuoja gyvenimą išjudina iš mirusio taško, subalansuoja. Rekomenduojama tik sąmoningiems, imantiems atsakomybę už save ir savo gyvenimą, turintiems vidinio darbo su savimi patirties. 
Jautriems žmonėms neturintiems patirties yra skirta 8 dalis, taip pat ir tiems pas ką prasidėjo intensyvi detoksikacija.

Šalutinės pasekmės: 
Pagreitintas karmo valymasis, pasireiškiantis emocine ir mentaline detoksikacija. Jautriems emocionaliems žmonėms nerekomenduoju, nes gali pasireikšti haliucinacijos. 

Atsisiųsti: http://bit.ly/praktika108

Maldos rytui ir vakarui

Nuotrauka, M. Volovnikienės

Versta iš Optino senolių maldos rusų kalbos. Kadangi, vertėjas (nori ar nenori) visada įdeda savo, tai įsiklausykite į save, jei tinka, naudokite.
P.S. Atminkite, jog maldos įgauna galią kai jos ilgą laiką, reguliariai ir nuoširdžiai būna praktikuojamos. Ypatingą galią jos įgauna jei jas atlieka pasišventę, dori, sąžiningi ir tikintys žmonės. Pavyzdžiui Optino senolių malda, buvo ilgą laiką atliekama daugelio šventųjų. Vertimai "nuima" dalį tos įmelstos jėgos (ačiū Diev, jei ne visai iškreipia), ypač jei vertėjas pats nepraktikuojantis. Taigi, po šia malda nerašau jog tai yra Optino senolių malda, tai tiesiog yra mano vertimas. Jei ji jums rezonuoja, naudokite ir džiaukitės, nes kiekvienas iš mūsų su Dievu turime asmeninį ryšį. Laikui bėgant, reguliariai praktikuojant, šios maldos jums suveiks, nes jos sudėtos remiantis visatos Harmonijos Meilės- Tiesos - Evoliucijos principais.

Malda rytmečiui
Viešpatie, padėk man sielos ramybėje pasitikti visa, ką atneš šiandiena.
Viešpatie, padėk man atsiduoti tavo Švenčiausiai Valiai.
Viešpatie, visą šią dieną, visame, nuteik ir sustiprink mane.
Viešpatie, kad ir kas šiandiena beįvyktu, padėk priimti tai ramia širdimi, bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia.
Viešpatie, visose mano kalbose ir darbuose, vadovauk mano mintims ir jausmams.
Viešpatie, staigiuose ir netikėtuose įvykiuose, neleisk man užmiršti jog viską Tu siunti.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su šeimos nariais ir su tais kurie mane supa, kad nei vieno nenuskriausčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį.
Viešpatie, suteik man tvirtumo atlaikyti dienos darbų rutinos nešamą nuovargį.
Viešpatie, vadovauk mano valiai ir išmokyk mane melstis, viltis, tikėti, mylėti, išęsti ir atleisti.
Amen.

Šią maldą radau viename rusiškame puslapyje. Vėlgi, aš ją išverčiau taip kaip mano siela norėjo ją kalbėti.

Malda vakarui
Viešpatie, atleisk man užtai kad šiandien dėl vienokių ar kitokių priežasčių reiškiau
 • nepasitenkinimą
 • pretenzijas
 • neapykantą
 • ignoravimą
 • smerkimą
 • nuoskaudas
atleisk už
 • pyktį
 • dirglumą
 • nesitvardymą
 • nepakantumą
 • negeraširdiškumą
 • nesutaikomumą
Atleisk už egoistiškas mintis, kalbas ir darbus, už liūdesį ir nenorą gyventi.

Viešpatie, meilė Tau, yra laimė ir aukščiausia gyvenimo prasmė. O visa žemiška laimė, yra priemonė arba būdas auginti dėkingumą ir meilę Tau. Viską kas gyvenime įvyko ar įvyks, aš savo sieloje priimu su meile, nes žinau jog viską tu man siunti iš Savo Meilės.

Viešpatie atleisk man  nuodėmes iš praeitų ir iš šio gyvenimo, kurios negatyviai veikia mano vaikus, anūkus ir vaikaičius.

Viešpatie suteik sveikatos mano tėveliams, artimiesiems, giminėms, draugams, pažįstamiems, o taip pat nedraugams ir priešams, o man duok kantrybės.

Viešpatie atleisk, jei dėl savo neišmanymo, aukščiau meilės Tau buvau iškėlęs savo idealus, tokius kaip: dorybingumą, dvasingumą, tvarką, teisingumą, moralę, tobulumą, norus, santykius, šeimą, religiją ar gerą likimą.

Naudojant ir platinant šią medžiagą, būtina nuoroda į šį puslapį.


Jogos meditacijos kursas 5 užsiėmimas


Temos:
Jogos mokymas apie OM filosofiją
Kas yra Vedos ir kas yra Vedanta - vedų pabaiga.
Kodėl gimstame vienoje ar kitoje šeimoje
Vedose yra pateiktos bazinės žinios, kurias reikia žinoti norint suvokti save ir savo paskirtį šiame gyvenime.
Kastinė sistema, arba kodėl mes visi tokie skirtingi.
Kodėl ne kiekvienas žmogus stoja į meditacijos kelią. Kodėl jiems jų karma neleidžia?
Dvasininkai arba brahmanai, kaip jie atrodo mūsų visuomenėje.
Brahmaniškas gyvenimo būdas, kodėl brahmanas neturi galvoti kaip jam pragyventi.
Kaip atskirti, kas aš toks esu, kokia mano materiali prigimtis.
Apie tikėjimą į Dievą. Apie tradicines ir netradicines religijas.
Kaip žalingi įpročiai silpnina ryšį su Dievu.
Kodėl žmogus medituojantis ir neatsisakantis žalingų įpročių greičiau apserga.
Kaip pasiruošti meditacijai, kaip sukurti sakralią erdvę.
Į ką koncentruotis meditacijos metu.
Aplinkos apvalymas, arati ritualais arba specialia meditacija.
Meditacija gamtoje, kaip pasiruošti.
Laiko jėga, arba ritmo palaikymas. Teigioamų įpročių suformavimo sąlygos.
Meditavimo pozos ir mudros, jų poveikis ir naudojimas.
OM meditacija.

Atsisiųsti: http://bit.ly/1pc6IOS


Jeigu naudojate šią medžiagą, nuoroda į šį puslapį būtina!

AUM Meditacijos technika.


1. Atsisėdate į patogią pozą (žr. pav.)
2. Nuraminate kvėpavimą (jogos kvėpavimas)
3. Suformuojate altruistinį ketinimą (paklausykite paskaitą)
4. Ikvėpimas (mintyse sakote aforizmą, žr. žemiau)
5. Iškvepiant balsu vibruojate AAAOOOUUUMMM (tiek kartų kiek esate nusprendę, arba pagal laiką.)
6. Užmerkę akis koncentruojatės į širdies centrą, atmerkę akis į žvakės liepsną (žr, pav.)
Aforizmai, kuriuos rekomenduoja Svamis Šivananda.
Aš esu Šviesų Šviesa - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Saulių Saulė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Berybis - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Tyra Sąmonė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Džiaugsmas - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Tiesa - AAAOOOUUUMMM

arba

Aš linkiu Visiems laimės - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Ramybė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Meilė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Sveikas - AAAOOOUUUMMM
ir pan.

Atsisiųsti paskaitos įrašą: http://bit.ly/RE5y2V

Audio praktika - karmos apvalymas per atgailą.


Šios meditacijos poveikis daugialypis. Pirmučiausia ji padeda sutraukyti senus karminius pančius: jūs atleidžiate, atleidžiama yra jums, todėl tarp jūsų ir visų kitų liaujasi vykę karminiai mainai.
Kitas teigiamas dalykas, kurį duoda ši meditacija, yra tas, kad nes sumažiname savo lastelių skleidžianą triukšmą (disharmoniją), todėl daugiau vietos lieka "lastelių simfonijai". Kitaip tariant, mes leidžiame atsiskleisti Dieviškajam pulsui, kad pajustume jo buvimą.
Atleidimo meditacija yra nuostabus gydomasis įrankis. Jis padeda subalansuoti energijos tėkmę, kuri atsiranda, kai bendraujame su žmonėmis, ir išvalo vidines lastelių erdves, kad jose galėtu sklisti Dieviųkojo pulso tvinksniai. /pagal Jasmuhen/Be nuorodos į puslapį, medžiagos kopijuoti ir platinti negalima.

Tratako praktika

Tratakas yra dėmesio  ir žvilgsnio sutelkimas į kokį nors objektą, pavyzdžiui, į žvakės liepsną. Tai iš karto padidina melatonino kiekį. jei trataką atliksime prieš eidami miegoti, mūsų miegas bus gilesnis ir ramesnis. Be to reguliariai atliekamas šis pratimas padeda sustiprinti imuninę sistemą. Tai galima daryti ir ryte arba ruošdamiesi gilesnėms meditacijoms.
Tratakas gydo akių ligas, stiprina koncentraciją - žadina valią, ramina jausmų ir minčių chaosą.

 • Patogiai atsisėskite tiesia nugara. tai gali būti meditacijų poza arba tiesiog sėdėkite ant kėdės ar ant grindų. Maždaug ištestos rankos nuotolyje nuo savęs, akių aukštyje, pastatykite degančią žvakę.
 • Užsimerkite ir susitelkite į kvėpavimą.
 • Kai pajusite visiškai nurimę, atsimerkite ir įsmeikite žvilgsnį į žvakės liepsną.
 • Kai tik pajausite jog norite užsimerkti, užsimerkite ir susikoncentruokite į tarpuakį, ten stebėdami liepsnos atspindį. Po to kai atspindys išblės, vėl atsimerkite ir teskite žvakės liepsnos stebėjimą.

Yra daug tratako technikos formų. Pavyzdžiui, galite savo trečiosios akies vietoje nusipaišyti mažą raudoną taškelį, atsisėsti priešais veidrodį ir dėmesį sutelkti į tą taškelį.

Atsisiųsti meditacijos taimerius: http://bit.ly/taimeriai

Be nuorodos į puslapį, medžiagos kopijuoti ir platinti negalima.

Jogos meditacijos kursas 3 dalis

Kentėjimas prasideda dėl to, kad nežinome tiesos apie savo prigimtį, apie reiškinį, kurį vadiname "aš".
Kita kentėjimo priežastis sankara - proto įprotis reaguoti (emocija).
Apakinti nežinojimo gimdome troškimo (Patinka) ir bjaurėjimosi (Nepatinka) reakcijas, kurios virsta prisirišimu ir sukelia mums įvairiopą nepasitenkinimą.
Įprotis reaguoti (tai karma) - mūsų ateities kūrėjas. Reakcijos kyla tik todėl, kad nežinome tikrosios savo prigimties. Nežinojimas ir reagavimas patinka-nepatinka tai trys šaknys, iš kurių išauga visos kančios mūsų gyvenime.
Jei panaikinsime nežinojimą, nebebus nesąmoningų reakcijų, kurioms įkandin eina įvairios kančios. O jei nebebus kentėjimo, patirsime tikrąją ramybę, tikrąją laimę. Kentėjimo ratas (samsara) gali virsti išsilaisvinimo ratu.Atsisiųsti: http://bit.ly/1fOCtwW

Su kokia sąmone reikia lankyti šventvietes


Jeigu į seną vienuolyną arba į šventą vietą, arba pas išminčių vykstate, pajutę vidinį kvietimą, pasiimkite dovanų, kurias ten paliksite, arba pasiruoškite tarnystės darbams, kurie ten bus reikalingi. Savo širdį paruoškite, fizinį kūną apsivalykite. Norint priimti impulsą, reikia tam pasiruošti. Jo jėga nuo Jūsų vidinių galimybių ir nuo nuoširdaus siekio bei pasirengimo tarnystei priklauso, o ne nuo pačios vietos ar išminčiaus stiprumo. Todėl vieni iš jų grįžta su nauju sąmoningumu, o kiti – su tokiu pat.

Jei tai tolima kelionė ir jei vidinis kvietimas yra tikras, paskirtam laikui atėjus, pinigų keliui užtenka, o sąlygos susiklosto tinkamai. Nevykstama į tokias keliones iš skolintų pinigų, todėl jeigu jų nėra, vadinasi, protas Jus supainiojo, o ne vieta ar širdis kvietė, todėl netikras šaukimas.

Atvežtą dovaną palikite ten, kur pajusite, jeigu nebus kam tiesiogiai jos įteikti. Galite atiduoti vandenims, palikti kalnui ar užkasti į Žemę. Jeigu tenai savo svarbų žiedą ar ką kita panašaus pametėte, vadinasi, tokia yra auka vietai. Nebeieškokite ir jokiu būdu nesigailėkite. Aukos nesigailima. Jeigu jos gailitės, nėra ji nuoširdi, todėl praranda savo prasmę ir jėgą.

Iš savo namų kaip mainus galite atsivežti ugnį – žvakelę ir savo vietos akmenėlį. Auka laikytina ir tarnystė tai vietai, jeigu randate ją sudarkytą, neprižiūrėtą. Todėl visais laikais didinga auka būdavo laikomas šventovių atstatymas. Graži auka – nešvaraus šaltinio išvalymas ir aplinkos sutvarkymas, nes pati vieta rankų neturi, kad tai padarytų. Žmonės, kuriems ji svarbi, turi tai daryti, jeigu supranta. Nenustebkite, jei įsidrėksite ar susižeisite: šitaip savo krauju tai, ką supratote, išperkate. Tokiose vietose suvokus savo klaidas gali išsilaisvinti karma.

Taigi auka – tai dovana, kuri Jūsų energetiką privalo turėti, kad veiktų, o ne svetimą: kokią įdėsite, taip ir atgal gausite.

... Svarbu ne tik ką aukojate, tačiau ir kaip aukojate.
...Taigi tas, kuris Dvasios dovanų geidžia, turi jai atsiverti tikėdamas ir neabejodamas, taip pat savo energijos kokybę jai atnešti, kad mainai įvyktų. Toji kokybė turi būti tokia aukšta, kad materialios erdvės gravitaciją įveiktų, per eterinę pereitų. Ji turi būti palydėta aiškaus ketinimo, abejones ir pašalinius norus bei baimes atmetant, kad astraliniuose ūkuose neužsiliktų, tolyn kiltų. Vadinasi, kiekvieną auką turi lydėti švari valia, kryptingas veiksmas, sąmoninga atsakomybė ir tvirtas, gyvas tikėjimas. Jūsų aukoje visos tos savybės turi susiderinti, nesvarbu, ar tai daiktas, ar Jūsų darbas. Tik tada auka bus sąmoninga, nes tik į tai, kas sąmoninga, dvasia atsako taip, kaip tam žmogui reikia. Didžiausia dvasios dovana – tai suvokimas, nes dvasia nedirba su daiktais, todėl jų nedalina. Tačiau tas, kuris dvasios ir materijos pusiausvyrą viduje išlaiko, gali būti ir dvasingas, ir turtingas.

Šitaip žmogus, esantis fiziniame plane, keičiasi savo energija su dvasiniais planais.

Tas, kuris aukoja ir tarnauja tam, kad kiti jo darbus ar auką pamatytų ir įvertintų, gauna energiją iš eterinių pasaulių.
Tas, kuris aukoja ir tarnauja tam, kad jis ir jo gyvenimas taptų geresnis, atsižvelgiant į valios ir veiksmo kokybę, gali gauti energijos tiek iš eterinių, tiek iš astralinių planų.
Tas, kuris aukoja ir tarnauja nieko neprašydamas sau, bet rūpindamasis kitais, gauna energijos ir Dvasios pasaulių.
Todėl ir skiriasi suvokimo ir vidinės energijos kokybė visų, kurie būna lyg ir tose pačiose vietose, o gal net atlieka kažkuo panašius darbus...

Antropoteosofija 3 tomas.
Citatas surinko A. Jautakienė

Malda dėl Taikos ir Meilės žmonių širdyse ir Žemėje

Kviečiu, kiekvieną vakarą ir kiekvieną rytą kartu atlikti šią galingą maldą. Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį!
Maldą atlieka Modestas Pocius

Viešpatie, Pasaulių Kūrėjau, 
Atleisk man, kad Taiką ir Meilę laikiau silpnybe, 
Kad Gėrį ir švelnumą laikiau kvailumu. 
Atleisk man ir visiems, Kurie nesupranta. 

Viešpatie, meldžiu, atleisk karų kurstytojams ir padėk jiems rasti Taiką. 
Viešpatie, meldžiu, atleisk tarnaujantiems ydoms ir padėk jiems rasti dorybes. 
Viešpatie, meldžiu, atleisk nesąžiningiesiems ir padėk jiems rasti sąžinę. 
Viešpatie, meldžiu, atleisk piktavaliams ir padėk jiems rasti Meilę. 

Meldžiu: Padėk neteisingai apkaltintiems ir nuskriaustiesiems rasti Tiesą. 
Padėk alkaniems gauti duonos, 
Padėk benamiams rasti būstą, 
Padėk bedvasiams rasti dvasią. 

Viešpatie, apsaugok nekaltuosius, pastiprink ir išteisink. 
Viešpatie, apsaugok vaikus ir jų motinas nuo pagundų turtais ir prisirišimais. 
Viešpatie, pagydyk sunkių ligų nenusipelniusius ligonius. 
Viešpatie, pagydyk valstybių vadovų širdis ir įkvėpk jiems Meilę žmonėms. 
Viešpatie, apgink ir sustiprink tuos, kurie myli Tiesą ir Tave. 
Viešpatie, apgink ir sustiprink tuos, kurie siekia Šviesos ir Tikėjimo. 
Viešpatie, apgink ir sustiprink visus, kurie tiki Meile ir Taika. 
Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados. 

Žinau ir tikiu, kad Gėris stipresnis už Blogį. 
Žinau ir tikiu, kad Meilė stipresnė už ambicijas ir puikybę. 
Žinau ir tikiu, kad dvasia stipresnė ir brangesnė už visus žemiškus turtus. 
Žinau ir tikiu, kad Taika galingesnė už karą. 
Žinau ir tikiu, kad aš ir visi, kurie taip galvoja visoje Žemėje, išlaikysime visus išbandymus ir nepriteklius. Tavo Meilė ir Tavo Taika lai suteikia mums visiems stiprybės. 
Meldžiu to sau, visiems savo artimiesiems ir visiems, kurie norėtų šitaip galvoti. 
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį. 
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį. 
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį. 
Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados.
/9 kartus/

Šaltinis: http://bit.ly/RjiXxG