Kas yra ReiKI energija ir iš kur ji ateina?


Apie vertikaliąsias ir horizontaliąsias energijas.
Kas yra vertikalioji energija.
Kas vyksta Reiki iniciacijos metu.
Kodėl būtina Reiki meditacija, kas vyksta kai reikistas nemedituoja
Apie įvairius pristarus Reiki
Apie religijas, kada jos tampa kliūtimi...
ir t.t.

Blužnies ir Tulžies pūslės meridianai
2014.09.18 Meditacijos kursas - įvadinė paskaita - 1 dalis


Kuo skiriasi jogos meditacija nuo gydomųjų relaksuojančių meditacijų?
Kaip vyksta realus asmenybės keitimasis.
Kaip teorija virsta praktika, kaip žinios gali trukdyti užsiimti meditacija.
Trijų lygių motyvacija, ir skirtingi meditacijos rezultatai.
Praeiti gyvenimai ir meditacijos praktika
Penkios proto apsivalymo stadijos
Sakraliniai mokymai perduodami mokytojo mokiniui.
Kaip meditacija išgydo žalingus įprocius ir ydas.

Keturios mirimo stadijos

Nuo seniausių laikų kiekvieną žmogų jaudina klausimas, kas su juo bus po mirties? Ši mintis kelia
ir kažkokią mistinę baimę, nes juk dar niekas negrįžo iš anapus ir nepasakė, kaip ten ir kas. Tiesa, yra senovės arijų, egiptiečių ir tibetiečių traktatai, kuriuose mirties klausimas nušviečiamas pakankamai detaliai, nuo jų nedaug atsilieka ir šiuolaikinė transpersonalinė psichologija, naujai atradusi senovinį sąmonės regresijos metodą.
Paklauskite vakariečių, ar jie gali save įsivaizduoti po mirties? Ar kad po to jų jau nebebus? Kai kurie net nesupras, ko jūs norite, bet dauguma paprasčiausiai pasibaisės. Greičiausiai jie atsakys, kad to tiesiog neįmanoma įsivaizduoti ir kad mirtis yra siaubinga neteisybė. Žinoma, jie ieškos bet kokios galimybės įrodyti mūsų būties amžinumą, nors vargiai supras vedinį postulatą, teigiantį, kad mirtis yra didžiausia palaima. Jeigu jiems tai pasakysite, būsite paprasčiausiai palaikytas pamišėliu.

Meridianai ir gyvenimo ritmai


Šioje paskaitoje kalbėjome apie tai kaip atskleisti savyje meridianus. Kaip juos jausti, matyti, gyventi pagal juos. Kodėl to reikia ir kokie žmonės iš viso neturi šių meridianų.


Atsisiųsti:  http://bit.ly/Paskaitos

Meridianai - subtiliosios energijos kokybės veidrodis


Meridianai - tai subtiliosios energijos takai, jungiantys žmogaus fizinius organus ir visas jų sistemas į vieningą visumą.
Jie išsidėstę žmogaus fiziniame ir eteriniame kūnuose, todėl nuo pastarojo energetinės švaros ir kokybės tiesiogiai priklauso žmogaus fizinio kūno sveikata ir energetinis atsparumas bet kokiai aplinkos įtakai. Šiam (eteriniam) kūnui silpstant, žmogus serga ir tampa lengvai veikiamas svetimos valios.
Nuoširdi malda, sąmoningos kasdienės praktikos palaiko visų energetinių kūnų švarą ir pusiausvyrą.
Praktikų neatliekantis, nesimeldžiantis žmogus panašus į niekados nesiprausiantį valkatą, kuris skundžiasi, tačiau nieko nedaro, kad pakeistu esamą padėtį. /Antropoteosofija, 504 psl./

Paskaitoje išgirsite apie:

Meridianų valymosi procesus
Dvasinio Kelio pasirinkimą ir ką tai duoda.
Apie žmones "valgančius" energiją
12 meridianų ir kaip jie sąveikauja.
Kaip formuojasi meridianų sutrikimai.
Kaip išmokstama skirti tikra nuo netikra, kaip tai susiję su meridianais.
Kaip dirba energetinės sistemos pas nušvitusį žmogų.
Kaip reikia pripildyti savo aurą dvasinės energijos.
Kaip tinkamai bendrauti su šventomis asmenybėmis
Kas vyksta su musų aura šventose vietose, šventyklose ir t.t.

20 knygų ir autorių kurie padarė įtaką mano evoliucijai


Šios knygos ir autoriai, padarė gan stiprią įtaką (o kai kurie ir toliau daro) mano sielos evoliucijai.
1. Naujasis Testamentas
2. Bhagavadgyta (Bent 5 autoriai)
3. Bhaktivedantos svamio Prabhupados knygos
4. Stivenas Covey "7 efektyvių žmonių įpročiai" (ru.)
5. Svamio Šivanandos knygos (ru.)
6. Svamio Satyanandos Sarasvačio knygos (ru.)
7. "Tibeto Šamanas" .Heather Hughes - Calero
8. "Gyvenimas su Himalajų mokytojais" - Svami Rama
9. "Tibeto gyvenimo ir mirties knyga" - Sogjalas Rinpoče
10. Vadimo Zelando knygos (ru.)
11. Ekharto Tolle knygos (ru.)
12. A. Ilgevičienės knygos
13. Lazarevas "Karmos diagnostika"
14 Menas gyventi" /Vilyam Hart/ (Vipasana)
15. Svamis Višnudevananda giri "Karma" (ru.)
16. Astrėja "Antropoteosofija" ir kitos Astrėjos knygos.
17. Auksinių taisyklių knyga (ru.) E.P. Blavatskaya
18. Lodžongas /Geše Džampa Tinlėjus/
19. Du Gyvenimai /Antarova/ (ru.)
20. Nikolajaus ir Elenos Rerich knygos

Paskaita apie kliūtis meditacijos kelyje (audio)

Paskaitos metu buvo aptarta

1. Fizinės kliūtys
2. Betikslės klajonės
3. Sveikata ir mityba
4. Tinginystė ir miegas
5. Kasdienio gyvenimo sunkumai
6. Tuščios kalbos
7. Savęs teisinimas
8. Dvasinio mokytojo nebuvimas
9. Meditacijos kliūtys sukuriamos proto
10. Pyktis
11. Depresija
12. Abejonės
13. Prisiminimų ir praeities įvykių prikėlimas
14. Baimė
15. Godumas
16. Neapykanta
17. Gyvybinės energijos praradimas
18. Ambicijos ir troškimai
19. Moralinė ir dvasinė puikybė
20. Religinė veidmainystė
21. Garbėtroška ir šlovė
22. Subtilaus pasaulio esybės
23. Vizijos
24. Sidhos - mistinės galios

Atsisiųsti: http://bit.ly/Paskaitos_apie_joga

Malda už vaikus

Foto E.Petruoka

Viešpatie, dėkoju Tau už tą šviesą ir šilumą, kurią suteikia vaikai mano gyvenimui. Dėkoju už skaidrius vaikų šypsnius ir už jų prisirišimą ir meilę. Dėkoju už laimę mokyti juos mylėti Tave.
Būk su manimi, būk manyje, Viešpatie, kai aš vaikams turėsiu padėti tobulėti. Tu pats, Viešpatie juos per mane auklėk. Saugok mane nuo visko, kas galėtu padaryti žalos mano vaikų sieloms.
Viešpatie, būk malonigas mano vaikams, globok juos ir vesk. Aš neprašau atitolinti nuo jų sielvarto ir skausmo. Siųsk jiems, Viešpatie, kai ateis laikas, bandymų, reikalingų stiprėti ir grūdintis. Tačiau, meldžiu suteik jiems jėgos drąsiai pakelti gyvenimo sunkumus ir likti Tau ištikimiems.
Teįvykdome mes visi Tavo valią ir tesusijungiame su tavimi ir tarp savęs tobulėje Dievo meilėje amžiams. Amen.