Pranešimai

Šatrija -Žemaičių šventkalnis

Vaizdas
Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje, prie pat Pašatrijos kaimo, o kiek toliau yra ir upė Pašatrija, riogso plačiausiai žinomas Lietuvoje piliakalnis Šatrija. Vardo kilmė tikriausiai bus nuo žodžio šatrai, kaip žemaičiai vadina smulkius kuro medžius. Visiems žinoma, kad ant Šatrijos senovėj gyveno žyniai, vaidilutės ir kitoki dvasininkai, kūrenę šventąją ugnį, meldė kraštui gerovės ir stiprybės ginantis nuo priešų pasalūnų. Tačiau yra žinių, kad seniau Šatrija dar buvusi vadinama jauterytės kapu, ojauterytė yra buvusi milžino Alčio žmona, kuri žuvusi viename kare begindama šalį nuo priešų. Tada ji buvusi palaidota toje vietoje, kur dabar yra Šatrijos kalnas. Kalno tuomet dar nebuvę, tik milžinas, jos vyras, parnešęs dvi pirštines smėiio iš pajūrio, supylęs kapa, ir iš to atsiradęs Šatrijos kalnas, kuris anais laikais buvo vadinamas jauterytės kapu.

Nors Šatrijos kalnas nėra visų aukščiausias Lietuvoje, bet matomas iš labai toli, kai kur matomas iš 60-70 kilometrų, tačiau ir aukščio tu…

Asmenybės struktūra

Vaizdas
Asmenybė

Asmenybė yra sąmonė, kurią suformuoja gyvenimo patirtis.Ji apima žmogaus polinkius, interesus ir tai, ko šis nemėgsta, kuo bjaurisi.

Dažnai girdime žmones sakant: „Gyveni tik vieną kartą!” Jei kalbėsime apie žmogaus asmenybę, tai tikra tiesa. Viena asmenybė egzistuoją tik kartą. Daugumai žmonių asmenybė yra vienintelis egzistencijos pagrindas. Ji lemia viską, ką mes darome. Bet ar visada gyvename taip, kaip iš tikrųjų norime? Kaip pakeisti gyvenimo eigą, kad tikrai būtume patenkinti?

Kodėl beveik identiškomis sąlygomis augę du žmonės būna visiškai skirtingi? Pavyzdžiui, du broliai augo skurde, tačiau užaugęs vienas gyvena iš valstybinės pašalpos, o kitas jau spėjo padaryti puikią karjerą, turi savo namus, važinėja sportiniu automobiliu ir taip toliau.

Todėl asmenybė yra savęs suvokimas ir savo potyriams priskirta reikšmė.

Kad geriau suprastume, kas yra asmenybė, turime įsigilinti į tai, kaip mus veikia troškimai, polinkiai ir kiti dalykai.

Dalykai, kuriuos mėgstame ir kurių n…

Seminaro "MALDOS IR PRAKTIKOS" įrašai (Vilkaviškis 2017.09.13)

Vaizdas
Melstis reikia taip, kad Jūsų viduje harmonija įsivyrautų. Kalbėkite tas maldas, kurios Jūsų širdžiai mielos. Rytinei maldai ir praktikams daugiausia laiko skirkite (nuo pusvalandžio iki dviejų Valandų), nes šitaip visą dieną ramesnį išliksite, mažiau pavargsite, daugiau ir kokybiškiau padarysite.Malda suteikia energijos, kurios niekas kitas Jums nesuteiks. Geriausia melstis kasdien tuo pačiu laiku. Tokia dienotvarkė Jus kantrybės ir disciplinos mokys, atėjus laikui pajusite, kaip tuo metu visos Jūsų energetinės sistemos atsiveria, dvasinio maisto laukdamos. Šitaip būtinybę maldai patirsite, todėl nepasimeldę jausitės lyg nenusiprausę. Svarbu ir kur meldžiatės. Naudinga tam atskirą vietą ar bent nedidutį improvizuotą altorėlį turėti. Tokia vieta ilgainiui taps Jūsų stiprybės vieta, nes ją įmelsite. Nuo Jūsų maldos kokybės ir tos vietos jėga priklausys. Turėtų būti aišku, kad lovoje tik labai sunkiai sergant meldžiamasi ar kitu ypatingu atveju, kai kitaip nėra galimybės. Maldai būtina …

Paskaita "Malda kuri maitina sielą" 2017.09.14 Klaipėda

Vaizdas
"Siela tai dvasios emancija. Vadinasi nepamaitinsite jos net pačiu ekologiškiausiu ekologišku maistu, protui patinkančia informacija, ar jausmus maloninančiais norų išsipildymais. Sielai dvasios maistas būtinas.

Tas kuris dieviškąją vibraciją pasiruošia priimti, maldą iš pačios vibracijos lyg nuostabų audeklą nuaudžia, todėk kad ir kokie gražūs tie eilėraščiai būtu, jie sielos nemaitina, gal tik jausmus ar protą. 

Viskam savas laikas, todėl sava brendimo trukmė. Harmoningas žmogus tai lyg tinkamai išnešiotas ir laiku gimęs kūdikis, kuris auga sveikesnis ir ramesnis. Ruošimasis priimti dvasios emancijas tai vidinės harmonijos, kuri išlieka net esant didžiausiai išorinei įtampai, formavimas. Tą turi padaryti pats žmogus, o ne kiti. Tai yra jo gyvenimo darbas bei atsakomybės supratimo įrodymas savo sielai. Ne aplinkiniams žmonėms reikia įrodyti, o savo sielai. Tada ji bus rami, o žmogus jausis harmoningai." /Antropoteosofija 3 t./ 

Atsisiųsti:https://cloud.mail.ru/public/MNfX…

Kuomet vyras neprisiima atsakomybės už savo moterį

Vaizdas
Julija Sudakova Pastaruoju metu labai daug moterų kreipiasi į mane su viena ir ta pačia problema. Jos skundžiasi, kad vyras nedirba, neaprūpina, netobulėja, nepasireiškia kaip vyras. Aš pavargau visoms kartoti tą patį atsakymą – kame reikalas ir kaip elgtis. Mano kolegė Jekaterina Poliščiuk taip pat prisidėjo prie straipsnio kai kuriomis savo mintimis, remdamasi savo praktika. 

Šis straipsnis jums, jei:
jūsų vyriškis nesiperša jums, nors jau keletą metų gyvenate kartu; jūsų vyriškis nedirba ir panašu jog nesiruošia to daryti; jūsų vyriškis verkšlena, provokuodamas jus imtis atsakomybės dėl padarytų sprendimų.  Kodėl tai vyksta?
Šioje situacijoje kalti, deja, ne vyrai, o mes – moterys. Nuo pat gimimo mes potencialiai esame stipresnės už vyrus, turime keliskart daugiau psichinės ir gyvybinės energijos. Tai, kas vyksta su vyrais, esančiais šalia mūsų – tai mūsų įtakos rezultatas. Šalia vienų moterų vyrai tampa turtingais, šalia kitų – vargšais, su vienomis reikalai gerėja, o su kitomis vy…

Eilėraštis apie Kelią

Vaizdas
1.Einu keliu.
Pakely – gili duobė
Įpuolu.
Galas man… Nebeturiu vilties.
Del to aš nekalta.
Prireikia amžinybės išsiropšti 2.Einu vėl tuo pačiu keliu.
Pakely – gili duobė
Apsimetu nematanti.
Ir vėl įpuolu.
Neįtikėtina – esu ten pat.
Tačiau dėl to aš nekalta.
Ropštimasis užtrunka gan ilgai.
3.Ir vėl einu aš tuo pačiu keliu.
Pakely – gili duobė.
Matau ją.
Bet krentu… Tai įprotis.
Atmerktos mano akys,
Žinau ir kur esu.
Išsiropščiu bematant.
4.Dar karta pasuku aš tuo pačiu keliu.
Pakely – gili duobė.
Ją aplenkiu.
5.Einu kitu keliu. Portia Nelson Paimta iš Sogjalo Rinpočės knygos "Tibeto gyvenimo ir mirties knyga".

Energijos mainų dėsnis 1 paskaita (Klaipėda 2017.08.31)

Vaizdas
Apie "energijos mainų dėsnį", numatomas visas ciklas paskaitų. Pirmoji paskaita yra įvadinė.

Temos:
1. Antropoteosofijos ištakos
2. Kodėl tik subrendusios asmenybės gali prieiti prie tikrų dvasinių žinių.
3. Kaip atskirti savo mintis nuo svetimų.
4. Kaip teisingai bendrauti su labiau už mus išsivysčiusiomis asmenybėmis.
5. Manipuliacijos žmonių sąmone kam to reikia?
6. Antropoteosofinė kosmogonija
7. Kūryba einanti nuo Dievo ir nuo Liuciferio.
....ir kitos temos.

Atsisiųsti mp3: https://cloud.mail.ru/public/2nc4/TZqgLaTdx

Klausytis Mixcloude:https://www.mixcloud.com/edmundas-petruoka/energijos-mainų-dėsnis-1-dalis-klaipeda-20170831/