Seminaro apie meditaciją audio įrašai (2016.12.02-04)


Atsisiųsti visas 5 paskaitas: https://yadi.sk/d/8XkrgMAW32Zrtb 

"Visi esame išauklėti manyti, kad tikrasis pasaulis yra išorėje ir kad gyventi reiškia būti susijusiam su išorine realybe, siekiant fizinio ir intelektualinio atsako iš kitų. Daugelis mūsų niekada nepagalvojo apie galimybę atsisakyti sąlyčio su išoriniu pasauliu, kad sužinotume, kas vyksta mūsų Viduje. Tuo užsiimti turbūt atrodytų tas pats kaip valandų valandas beprasmiškai spoksoti į tikrinimo parametrų lentelę televizoriaus ekrane. Mes verčiau ištyrinėsime tolimiausią mėnulio kampelį ar vandenyno dugną negu savo gelmes. Tačiau iš tiesų visata kiekvienam iš mūsų egzistuoja tik taip, kaip ją išgyvename savo kūnu ir protu. Jos niekada nėra kažkur kitur, ji visada yra čia ir dabar. Pažindami savo „čia ir dabar“, galime pažinti pasaulį. Jei neištirsime mumyse slypinčio pasaulio, niekada nepažinsime tikrovės -žinosime tik savo įsitikinimus ar intelektualinį įsivaizdavimą apie ją. 
Vis dėl to stebėdami save galime tiesiogiai pažinti tikrovę ir išmokti pozityviai, kūrybiškai joje gyventi. Vienas vidinio pasaulio pažinimo būdų yra Vipasanos meditacija. Ji yra praktiškas būdas pažinti savo kūno ir proto realybę, atrasti ir išspręsti ten slypinčias problemas, išvystyti neišnaudotą potencialą ir panaudoti jį savo ir kitų labui."

(iš knygos Villyam Hart "The Art of Living: Vipassana Meditation")
Ilgevičienė A. Eros priešaušryje arba apie išniekintą okultizmą, astrologiją ir „Pasaulio pabaigą“. Vilnius, 2012.

Nemaloni žinia nušvitimo geidžiantiesiems.Kuo ryškesnę Šviesą skleidžia žmogus, tuo aiškiau jis nešvarą mato. Pamatęs negali jos nevalyti. Todėl daro tai nuolatos. 
Mažiausia dulkelė, užkritusi ant jo rankovės, jam didžiausiu purvu rodosi, todėl menkiausia jo paties netinkama reakcija į tai, kas nemalonu, jam grėsminga atrodo. 
Kito pamestą šiukšlę jis pamato ir pakelti lenkiasi. Kuo didesnį plotą susivokusysis savo vidine Šviesa apšviečia, tuo daugiau šiukšlių jis mato. 
Nebeskiria jis, kieno tai šiukšlės, o imasi darbo. Mato jis, kaip į ką tik išvalytą plotą vėl kažkas šiukšlių papylė tiesiai po jo kojomis. Nesiveja jis tai padariusiojo. 
Jasmuheen "Prisilietimas prie esmės".

Joga nidros praktika (2016.11.29 Klaipėda)


Atsisiųsti audio įrašą: https://yadi.sk/d/ycZsTZGVzpoCv


Atpalaiduojanti joga nidra

Joga nidra, būsena tarp miego ir budrumo, yra viena įdomiausių praktikų, kurias man teko išbandyti. Per ją nereikia sėdėti sukryžiavus kojas arba kantriai ir nuobodžiai auklėti savo protą. Joga nidros metu sąmonę į ramybę ir harmoniją veda instruktoriaus balsas. Pakanka turėti audio įrašą ir jį klausant sekti užduotis.

Ši praktika išlaisvina nuo kūno, emocinės ir proto įtampos. Po joga nidros psichika tampa sveikesnė ir kūrybiškesnė. Taip atsiveria naujos galimybės sprendžiant problemas ir įgyvendinant geras idėjas. Atsipalaidavimas pasiekia itin gilius pasąmonės sluoksnius.

Šventasis Siluanas Atonietis - "Apie maldą".


Apie maldą

Kas myli Viešpatį, tas visuomet jį prisimena, o iš Dievo prisiminimo kyla malda. Jeigu neprisiminsi Viešpaties, nesimelsi, o be maldos siela nepatirs Dievo meilės, nes per maldą ateina Šventosios Dvasios malonė. Malda apsaugo žmogų nuo nuodėmės, nes besimeldžiantis protas užimtas Dievu ir nuolankiai stoja prieš Viešpaties, kurį pažįsta maldininko siela, Veidą.

Žinoma, pradedančiajam reikia vadovo, nes iki Šventosios Dvasios palaimos siela patiria didžią kovą su priešais ir gali nesusigaudyti, jei priešas jai sužadins savo malonų jausmą. Tai suprasti gali tik tas, kas patyrimu paragavo Šventosios Dvasios palaimos. Kas paragavo Šventosios Dvasios, tas iš skonio atpažįsta malonę.

Kas nori be vadovo imtis maldos ir išdidžiai mano, kad gali jos išmokti iš knygų, ir neis pas senolį, tas jau perpus pasidavęs apžavams. Nuolankiajam padės Viešpats, tad jeigu nėra prityrusio mokytojo ir jis eis pas tokį dvasininką, koks yra, Viešpats jį apsaugos dėl nuolankumo.

Galvok, kad dvasininko viduje gyvena Šventoji Dvasia, ir jis tau pasakys, ką reikia. Bet jeigu pagalvosi: dvasininkas apsileidęs, vangus, tad kaip jo viduje gali gyventi Šventoji Dvasia, dėl tokios minties labai nukentėsi, Viešpats ras, kaip tave parklupdyti ir pažadinti nuolankumą, ir tu būtinai pasiduosi pagundai.

Puikybės veidai, kaip juos savyje atskirti ir išsilaisvinti (Panevežys 2016.11.23)

Daugiau Meilės nei Puikybės širdyje turintis žmogus yra natūralus, paprastas ir nuoširdus. Šalia jo siekiama pasitempti ir tapti geresniam lyg prieš tėvą ar motiną, kurių nenorima įskaudinti, tačiau norima jiems pasirodyti, kad esate, tobulėjate. Prie jo židinio trokštama pasišildyti, jaučiant globą, saugumą ir šilumą. Kuo daugiau puikybės, tuo daugiau vaidybos, noro pasirodyti, nenuoširdumo, t. y. tuo labiau gyvenimas virsta teatro scena. Šis žmogus – lyg aktorius vieno aktoriaus spektaklyje: jis nenori matyti kitų aktorių, kurie atimtų žiūrovų dėmesį, nebent jie sutiktų būti tiktai statistais. Toks žmogus – kaukė, jis žaidžia ir manipuliuoja įvairiomis spalvomis lyg chameleonas. Jis netikras, nepatikimas. Šalia jo nejauku. Jo žvilgsnis šaltas, nors lūpos šypsosi ir vilioja. Bet kokį įvaizdį moka sukurti šis vaidybos meistras. Jo arsenale – meilės, nuoširdumo, laisvumo, geranoriškumo, didžiadvasiškumo ar kilnumo kaukės, tačiau pro visų jų plyšelius švyti abejingos akys.

/Antropoteosofija 2 t./
    Atsisiųsti: https://yadi.sk/d/_WiUSsWazTav2

Kaip teisingai atlikti "namaste" mudrą.


Na - ne, Ma - mano, sTe - tavo, - tai aukojimo (sanskr. - jagjos) simbolis. Mudra (sanskr.) reiškia - ženklas, simbolis. 

 • Kuomet sveikiname sau lygų - sudedamos rankos ties širdimi (aukojame nuoširdumą, meilę, dėkingumą ir t.t.). 
 • Kuomet sveikiname asmenį kurį laikote brandesniu (amžiumi ar dvasine branda) - rankas sudedame ties kakta (tai reiškia jog aukojame savo - kūną, širdį ir suvokimą, išmintį).
 • Kuomet sveikiname dvasinį mokytoją, Dievą, guru - delnai sudedami virš galvos ( taip aukojame visus savo esybės sąmonės lygius)
Naudojant šią informaciją, būtina nuoroda į šį puslapį.

Seminaras: "Apie puikybę, kaip išsilaisvinti iš jos". (2016.11.12 Radviliškis)


Pirmoje seminaro dalyje, aptarėme bendrus puikybės požymius, ieškojome jų savo vidiniame ir išoriniame gyvenime. Socialinuose reiškiniuose. Mokinomės skirti ir ruošėmės sekančiai seminaro daliai - gilesnei analizei.

Kai kurios temos:
 • Aš neklystantis ir teisus, o visi kiti – neteisūs. 
 • Savigaila. 
 • Žiūrėjimas iš aukšto į kitus žmones, paniekos demonstravimas. 
 • Perdėtai globėjiškas požiūris į kitus. 
 • Kitų žeminimas. 
 • Savo reikšmingumo išraiška yra požiūris „be manęs pasaulis pražūtų“. 
 • Perdėtas dėmesys sau. 
 • Perdėtas savęs vertinimas 
 • Pagyrūniškumas. Pranašumo prieš kitus jausmas. 
 • Noras būti gerbiamam ir garbinamam, išaukštintam. 
 • Manymas, jog veikla, kuria jis užsiima, yra reikalingesnė ir svarbesnė nei kitos. 
 • Konkurencija. 
 • Siekimas kaltinti kitus už jų klaidas, poelgius ir veiksmus. 
 • Nenoras pasidalinti savo žiniomis.
Šaltiniai: (bus nuorodos)
ir kiti požymiai
Didžiausias sielos evoliucijos stabdys, painiotojas ir Kelio iškraipytojas yra Meilės antipodas Puikybė. Ji dvejopa: - aukštinimas savęs, pakėlimas į aukštesnę poziciją, negu esama iš tiesų; - menkinimas save tam, kad kiti pagirtu ir paaukštintu. Todėl tiek liaupsės, tiek peikimas trukdo Keliui. venkite tų kurie Jus liaupsina, tačiau būkite atsargūs ir su tais, kurie Jus nuolatos peikia. 
Kuo emocingiau reaguojate į vieną ar kitą, tuo labiau esate pažeidžiamas. Būti viduryje tarp peikimo ir liaupsių, tarp savęs menkinimo ir pagyrų - tai būti savo širdies centre. Taip išlikdami nebereaguosite nei į veiną nei į kitą, nes nustosite dairytis į šalis, o labiau telksitės į vidų. Tik tada išgirsite savo sielą ir amžinąjį Mokytoją. Neįmanoma pamatyti puikybės savyje, neišmokus atskirti savo emocijų nuo meilės. /Antropoteosofija 2 t., 421 psl./

Atsisiųsti visą seminaro medžiagą ir audio įrašus: https://yadi.sk/d/PSDXjcaZyfZgH


Petro Ilgevičiaus seminaras "Energijų mainai. Darbas su savimi"

Atsisiųsti šią ir likusias seminaro dalis: https://yadi.sk/d/pfJhumHXyap7C

 2016 m. lapkričio mėn. 13 d. (sekmadienį) 10 val. vyko antropoteosofo Petro Ilgevičiaus seminaras "Energijų mainai. Darbas su savimi".

 "Energija nestovi vienoje vietoje, o nuolat kinta tekėdama, iš vienokios kokybės pereidama į kitokią. Toks yra energijos judėjimo ir kitimo dėsnis. Todėl tas, kuris nori gauti, turi išmokti duoti, o tas, kuris duoda, turi mokytis gauti. Toks yra energijos mainų principas." 
 Antropoteosofija, III tomo 335p.: