Saulės pasveikinimas (praktika)

Geriausiai pradėti jogos asanų (meditacijos ar maldos) užsiėmimus nuo Surya Namaskar (Saulės pasveikinimo). Tai puikus visą kūną apšildantis pratimas, kurį sudaro 12 skirtingų stuburo pozicijų. Saulės pasveikinimo metu stuburo slanksteliai judinami į visas puses, suteikiama lankstumo galūnėms. Šis pratimas - didi palaima, ypač pradedantiesiems, vyresniems ir nelankstiems, nes padeda kūnui greitai įgyti lankstumo, pasitelkiant kvėpavimą ir dėmesio koncentraciją. Surya Namaskar yra ne asana, o visa eilė švelnių ir grakščių judesių. Išmokę atlikti Saulės pasveikinimo pozicijas, suderinkite jas su giliu ritmingu kvėpavimu.
Saulės pasveikinimo metu kūnas ištempiamas ir parengiamas asanoms ar meditacijai. Jo atlikimo metu juda šimtai raumenų. Pratimas padeda sureguliuoti kvėpavimą ir sutelkti protą. Jis taip pat įkrauna saulės rezginį energija ir stimuliuoja širdies ir kraujagyslių sistemą. Saulės pasveikinimą derėtu atlikti 12 ratų (6 kartai) arba 24 ratų (12 kartų).


0. Pradinė pozicija: atsistokite tiesiai, bet neisitempkite. Pėdos kartu, kūno svoris - ant kulnų. Atpalaiduotos rankos nuleistos prie šonų. Giliai įkvėpkite ir pradėkite...
1. Iškvėpdami sudėkite rankas delnais prie krūtinės, kaip maldai. Alkūnės nukreiptos į šonus. Keliai tiesūs, bet atpalaiduoti, galva tiesiai.
2. Įkvėpkite ir ištieskite rabkas virš galvos. Keliai ir alkūnės tiesūs. Rankos palei ausis, klubai išlenkti į priekį.
3. Lenkdamiesi į priekį iškvėpkite ir padėkite delnus ant grindų prie pėdų. Jeigu negalite delnų padėti ant grindų tiesiomis kojomis, šiek tiek sulenkite kelius. Rankų ir kojų pirštai turi būti vienoje linijoje, galva prie kulnų. Delnai kuo labiau prispausti prie grindų.
4. Nejudindami plaštakų įkvėpkite ir tieskite dešiną koją atgal kuo toliau. Nuleiskite dešinį kelią ant grndų. Iškelkite galvą į viršų. Plaštakos vienoje linijoje su kaire pėda.
PASTABA: atlikdami visą Saulės pasveikinimo ciklą pakaitomis atgal ištieskite dėtiną ir kairę kojas.
5. Sulaikydami kvėpavimą, ištieskite atgal kitą koją. Kūnas vienoje tiesioje linijoje nuo galvos iki kulnų (kaip darant atsispaudimus). Neiškelkite klubų, nenuleiskite galvos.
6. Iškvėpkite, nuleiskite kelius tiesiai ant grindų. Klubus laikykite pakėlę. Neatlenkdami kūno atgal, nuleiskite krūtinę tiesiai ant žemės tarp plaštakų.
Padėkite kaktą ant grindų. Jeigu pradedantieji negali padėti kaktos ant grindų, jie padeda smakrą. Keliai, krūtinė, kakta ant grindų, klubai kiek pakelti.
7. Iškvėpdami stumkite plastiškai kūną į priekį, kol klubai atsidurs ang grindų. Ištieskite krūtinę į viršų, o galvą atloškite atgal. (kobros poza). Kojos ir klubai lieka ant grindų. Įeidami į šią poziciją nepatraukite plaštakų iš pradinės padėties. Alkūnės kiek sulenktos, pečiai atpalaiduoti.
8. Iškvėpdami užrieskite kojų pirštus po savim. Nepajudindami iš vietos delnų ir pėdų, iškelkite kuo aukščiau klubus. Kulnus spauskite prie žemės. Delnai prispausti prie grindų. Galva tarp rankų, žiūrėkite į pėdas.
9. Įkvėpdami lenkite dešiną koją ir pastatykite pėdą tarp delnų taip, kad rankų ir kojų pirštai būtų vienoje linjoje.
PASTABA: atlikdami vsą Saulės pasveikinimo ciklą, pakaitomis atgal tieskite dešiną ir kairę kojas.
10. Nejudindami plaštakų iškvėpkite ir pristatykite tiesią kairę koją prie dešiniosios. Kakta prie kelių, taip pat kaip 3 pozicijoje. Laikykite klubus kuo aukščiau. Rankū ir kojų pirštai vienoje tiesioje linijoje.
11. Įkvėpkite, tieskites į viršų ir išsilenkite kiek atgal, taip pat kaip 2 pozicijoje.
12. Iškvėpdami nuleiskite rankas prie šonų, grįždami į pradinę poziciją.
Atsipalaiduokite, giliai įkvėpkite ir pradėkite iš pradžių...

Paimta iš "Šivananda, Jogos mokytojo vadovėlio".

Žemiau yra Surya Namaskar mantros. Galima jąs įjungti ir tokiu ritmu atlikti Saulės pasveikinimą (Surya Namaskar). Saulės mantros, daug kartų sustiprina kiekvieno pratimo gydomąjį -harmonizuojantį poveikį.
Atsisiųsti mantras: http://bit.ly/Surya_Namaskar_mantros

Antropoteosofo pasaulėžiūra (paskaita)

Tikėk TUO, iš Kurio išėjo visos religijos ir Tikėjimo rūšys, visas Kosmosas ir visi Įstatymai, pagal kuriuos jis formuojasi ir vystosi, visi kosminiai objektai, taip pat Žemė ir tai, kas ant jos, vadinasi, ir Tu.
TAPK tuo TIKĖJIMU

Trys Pagrindiniai Tikėjimo principai:
 Tik Meilė gali sutaikyti pasaulius, nugalėti karus, nuraminti kenčiančius ir prikelti puolusius.
Tik Meilė atveria Sąmonę ir padeda suprasti Dievą. Tapk Meile. Būk Meile.

Tiesa yra viena: viskas prasidėjo ir baigsis Jame. Žmonės smulkina Tiesą į milijardus dalelių, įsivaizduodami, kad Tiesa yra sudėtinga, kad ji negali būti tokia paprasta. Tikėk esmine Tiesa, o ne jos dalelėmis. Tik tada Tu įeisi į ją ir Pažinsi.

Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Tai Evoliucija. Tie, kurie nori sustabdyti tai, kas nesustabdoma, nukenčia patys. Tie, kurie bando greitinti procesą, įsivaizduodami esą dievai, – taip pat. Todėl būk sąmoningoje Evoliucijoje ir tada Tu visada būsi ten, kur reikia, ir tada, kai tai reikalinga Tau.
www.antropoteosofija.lt
Paskaitos temos:
1. Kodėl antropoteosofija negali būti religija ar dar viena nauja tikėjimo forma?
2. Kas gali save vadinti antropoteosofu?
3. Antropoteosofijos simbolis
4. Pagrindiniai antropoteosofo gyvenimo principai
5. Tikėjimas
6. Trys pagrindiniai Tikėjimo principai.
7. Apie pasaulio sampratą
8. Apie santykius
9. Prastų minčių, žodžių ir darbų atpirkimas.

Atsisiųsti: https://db.tt/omZ1E5wk

Seminaras apie Meridianus - Įvadas


Meridianai ir Nadi kanalai - dar vienas būtinas žmogaus funkcionavimo veiks­nys. Jie labai svarbūs fiziniam kūnui, psichikai ir dvasinei būsenai. Jų veikla susijusi su eteriniu, astraliniu ir mentaliniu kūnais. Tai gyvybiškai svar­bios kūno magistralės, kuriomis pagrindiniuose meridianų organuose perdirbtas pro­duktas pateikiamas ten, kur yra reikalingas. Jei kažkuri iš tų magistralių užsikemša arba ima funkcionuoti netolygiai, disonansas persiduoda ir kitoms greta esančioms magistralėms. Taip ima atsirasti ligos. Perdirbto maisto produktai magistralėmis pa­tenka į organizmą. Todėl labai svarbu ne tik ką valgome, bet ir kaip valgome. Greitai į save sukimštas maistas kalba apie nesirūpinimą savo organizmu, todėl ilgai taip darant, pastarasis ima reikšti nepasitenkinimą - formuojasi pirmieji ligų požymiai.
JEI ŽMOGUS GERBIA SAVO ORGANIZMĄ, JIS:
1. Valgo neskubėdamas, gerai sukramtydamas.
2. Valgydamas galvoja tik apie tai, ką valgo, o ne apie rūpesčius ir darbą.
3. Nesėda prie pietų stalo su tais, kuriems jaučia antipatiją arba kurių bijo.
4. Valgydamas nekalba ir neskaito bei nežiūri erzinančių arba nervinančių televizijos programų. Patartina maloni muzika.
5. Prieš valgydamas palaimina maistą (galima ir tyliai).
Laikantis šių taisyklių, virškinamojo trakto ir įvairių kitų organų susirgimų tiki­mybė sumažėja 50 proc. Pastaruoju metu atsiranda žmonių, kurie nebevalgo fizinio maisto, o maitinasi prana. Praną - tai gyvybinė energija, gaunama kvėpuojant, apsirūpinant deguonimi. Tai skatina kraujo cirkuliaciją, smegenų veiklą, širdį. Prana valdo organizmo motori­nes ir sensorines funkcijas. Tokių žmonių meridianais cirkuliuoja prana, tad jie ne­beserga, nes pranoje kenksmingų medžiagų nėra. Jei žmogus sugeba gyventi tik pra­na, paprastai tai nėra eilinis vidutinis pilietis. Jis visiškai suvokia save kaip dvasią ir elgiasi kaip dvasinė būtybė. Jo požiūris į save, aplinką, pasaulį gerokai platesnis nei daugumos. Žinoma, tai nereiškia, jog skaitytojas turi pulti tai daryti. Kiekvienam -savi ieškojimai ir savas kelias.
Meridianus galima veikti per atitinkamus taškus ir daugybę būdų, aprašytų kinų literatūroje.
/iš A.Ilgevičienės knygos "Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą".

Atsisiųsti paskaitąhttp://bit.ly/meridianai_ivadas
Visos seminaro temos: http://bit.ly/seminaras_apie_meridianus

Susidomėjusius šiuo seminaru, kviečiu atvykti į mano vedamus praktinius-teorinius Usui Reiki užsiėmimus.
Klaipėdoje Šaulių g. 19. Jogos centre.
Arba rašykite: narajana@gmail.com

Rytmetinė praktika - Karmos išlaisvinimas


1. Ryte atsikėlus, susitvarkome gamtinius reikalus, nusimaudome, apsirengiame švariais šviesiais rūbais.
2. Pasitiesiame jogos kilimėlį, atliekame 10 min. asanas, tai gali būti "Saulės pasveikinimas" ar pan.
3. Atsidėdame patogiai, stuburas ištiesintas, 3 min. ramiai sąmoningai kvėpuojame, su kiekvienu iškvėpimu atpalaiduojame veidą ir visą kūną.
4. Sudedame rankas į "Namaste" mudrą
5. Sakome tokią maldą.
"Aš ….(vardas)...... priimu prieglobstį prie Viešpaties, ir prie Dieviškosios Hierarchijos.
Priimu prieglobstį prie šviesiųjų mokytojų, archangelų ir angelų.
Priimu prieglobstį, prie Šventosios Lietuvos Dvasios, jos riterių ir garbingųjų žinių
Priimu prieglobstį prie šviesiųjų savo protėvių ir giminių.
Pagarbiai Jums lenkiuosi (nusilenkimas)
Aš esu Jūsų dalis, Jūs esate mano dalis, mes esame Vienis.
OM - OM- OM


1. OM - mes išspinduliuojame savo Šviesą į Dievą (Visatą)
2. OM - Dievas (Visata) mums atsako, ant mūsų nužengia Šviesa.

3. OM - Mes pajuntame Vienovę su Dievo Kūrinija

6. Atleidimo ir atgailos praktika.
"Aš atleidžiu sau už savo netikėjimą, abejones, už veidmainystę, už visas mintis, jausmus, žodžius ir darbus kurie trukdo man būti darnoje su Dievu ir Jo Kūrinija. 
Atleidžiu sau už visas ydas ir silpnybes, už valios neturėjimą, už meilės nebuvimą, už tingėjimą ir abejingumą.
Atleidžiu sau .... (išvardinate savo ligas, gyvenimo klaidas ir pan.)
Aš atleidžiu Dievui už visas nelaimes kurios įvyko mano ir mano artimųjų gyvenimuose, visus atvejus kai aš pykau ir nusivyliau, už visus atvejus kai sakydavau - "kokia neteisybė, kur Dievas žiūri, kodėl Jis nepadeda".
Aš atleidžiu visoms esybėms kurios tyčia ar netyčia, išprovokavo ir privertė mane ir mano artimas sielas pažeisti Kosminius principus Meilę, Tiesą ir Evoliucją, 

Aš atleidžiu visom esybėms kurios tyčia ar netyčia vertė mane ir mano artimas sielas blogai jaustis, kentėti, liūdėti, daryti blogus darbus ir degraduoti.
Aš atleidžiu visoms esybėms kurios sąmoningai ar nesąmonigai renkasi sielos miego ar sielos atsisakymo kelią.
Aš prašau atleidimo Dievo, už savo netikėjimą, puikybę ir iš to kylančias negatyvias mintis, jausmus, žodžius, darbus ir jų pasekmes, prašau suteikti supratimą ir valią pasitaisyti.
Aš prašau atleidimo visų esybių, už visas negatyvias mintis, jausmus, žodžius, darbus ir jų pasekmes, kurios žeidė jų pasirinkimą.7. Galimi ketinimai:
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - apvalo, harmonizuoja ir gydo mano fizinio kūno lasteles, organus, sistemas, endokrinines liaukas, eterinį kūną, astralinį kūna, mentalinį kūną, priežasčių kūną, nadžių kanalus, meridianus, visas čakras ir auros sluoksnius apjungdama viską į Vienį. 
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - apvalo mano aurą nuo visų negatyvių programų, prisijungimų, blokų, prisirišimų, kerų užkalbėjimų, nužiūrėjimų, prakeikimų, tamsių ir pilkų esybių.
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - gydo mano sielą nuo baimių, pykčio ir nuoskaudų, pavydo ir godumo, tingumo ir egoizmo, įtūžio ir dirglumo, visų negatyvių jausmų ir minčių.
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija gydo ... (įvardiname ligą ar problemą)... padeda suprasti priežastis ligų ir suteikia valios pasitaisyti.
- Šviesos kliūtys tepasilieka, tamsos kliūtys teišnyksta /3 k./

8. Garsiai ištariame 108 AOUM mantrą, taip kaip parodyta žemiau: 
 • Ištiesiname stuburą, įkvepiame pro nosį į pilvą po to pripildome krūtinę.
 • Koncentracija į anahatą - iškvėpdami sakome - AAAAAAAAAAAAAA
 • Koncentracija į višuddhą - tęsiame - OOOOOOOOO
 • Koncentracija į adžną - tęsiame - UUUUUUUUU
 • Koncentracija į sahasrarą - tęsiame - MMMMMMM
 • Baigus iškvėpimą susitelkiame šiek tiek aukščiau viršugalvio ir akimirkąi įsiklausome į tylą.
 • Po to vėl natūralus įkvėpimas - pilvas-krūtinė ir tariame mantrą taip kaip aukščiau parašyta.
 • Atliekame 108 mantras, tai užima apie 30 min.
 • Sėdėti 5 min. (ar ilgiau) tyloje, jaučiant kaip energija pasiskirsto, harmonizuoja ir gydo jūsų aurą ir fizinį kūną
9. Atlikus mantros meditaciją, reikia pasakyti tokią maldą:
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika- mano sieloje
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika - mano draugų sielose 
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika - mano priešų sielose
Žemės stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Vandens stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika
Ugnies stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Oro stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika
Erdvės stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Visoms esybėms rytuose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms pietuose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms vakaruose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms šiaurėje – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms Danguje - Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms po Žeme - Šviesa, Meilė ir Taika
Teišsivaduoja jos iš ligų ir negalavimų visų.
Te atranda džiaugsmą ir laisvę nuo kančių.
Tebūna mano mylimi tėvai sveiki ir laimingi.
Tebūna mano gerieji mokytojai sveiki ir laimingi.
Tebūna visos būtybės sveikos ir laimingos.

P.S. Ši praktika realiai transformuoja gyvenimą išjudina iš mirusio taško, subalansuoja. Rekomenduojama tik sąmoningiems, imantiems atsakomybę už save ir savo gyvenimą, turintiems vidinio darbo su savimi patirties. 
Jautriems žmonėms neturintiems patirties yra skirta 8 dalis, taip pat ir tiems pas ką prasidėjo intensyvi detoksikacija.

Šalutinės pasekmės: 
Pagreitintas karmo valymasis, pasireiškiantis emocine ir mentaline detoksikacija. Jautriems emocionaliems žmonėms nerekomenduoju, nes gali pasireikšti haliucinacijos. 

Atsisiųsti: http://bit.ly/praktika108

Maldos rytui ir vakarui

Nuotrauka, M. Volovnikienės

Versta iš Optino senolių maldos rusų kalbos. Kadangi, vertėjas (nori ar nenori) visada įdeda savo, tai įsiklausykite į save, jei tinka, naudokite.
P.S. Atminkite, jog maldos įgauna galią kai jos ilgą laiką, reguliariai ir nuoširdžiai būna praktikuojamos. Ypatingą galią jos įgauna jei jas atlieka pasišventę, dori, sąžiningi ir tikintys žmonės. Pavyzdžiui Optino senolių malda, buvo ilgą laiką atliekama daugelio šventųjų. Vertimai "nuima" dalį tos įmelstos jėgos (ačiū Diev, jei ne visai iškreipia), ypač jei vertėjas pats nepraktikuojantis. Taigi, po šia malda nerašau jog tai yra Optino senolių malda, tai tiesiog yra mano vertimas. Jei ji jums rezonuoja, naudokite ir džiaukitės, nes kiekvienas iš mūsų su Dievu turime asmeninį ryšį. Laikui bėgant, reguliariai praktikuojant, šios maldos jums suveiks, nes jos sudėtos remiantis visatos Harmonijos Meilės- Tiesos - Evoliucijos principais.

Malda rytmečiui
Viešpatie, padėk man sielos ramybėje pasitikti visa, ką atneš šiandiena.
Viešpatie, padėk man atsiduoti tavo Švenčiausiai Valiai.
Viešpatie, visą šią dieną, visame, nuteik ir sustiprink mane.
Viešpatie, kad ir kas šiandiena beįvyktu, padėk priimti tai ramia širdimi, bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia.
Viešpatie, visose mano kalbose ir darbuose, vadovauk mano mintims ir jausmams.
Viešpatie, staigiuose ir netikėtuose įvykiuose, neleisk man užmiršti jog viską Tu siunti.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su šeimos nariais ir su tais kurie mane supa, kad nei vieno nenuskriausčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį.
Viešpatie, suteik man tvirtumo atlaikyti dienos darbų rutinos nešamą nuovargį.
Viešpatie, vadovauk mano valiai ir išmokyk mane melstis, viltis, tikėti, mylėti, išęsti ir atleisti.
Amen.

Šią maldą radau viename rusiškame puslapyje. Vėlgi, aš ją išverčiau taip kaip mano siela norėjo ją kalbėti.

Malda vakarui
Viešpatie, atleisk man užtai kad šiandien dėl vienokių ar kitokių priežasčių reiškiau
 • nepasitenkinimą
 • pretenzijas
 • neapykantą
 • ignoravimą
 • smerkimą
 • nuoskaudas
atleisk už
 • pyktį
 • dirglumą
 • nesitvardymą
 • nepakantumą
 • negeraširdiškumą
 • nesutaikomumą
Atleisk už egoistiškas mintis, kalbas ir darbus, už liūdesį ir nenorą gyventi.

Viešpatie, meilė Tau, yra laimė ir aukščiausia gyvenimo prasmė. O visa žemiška laimė, yra priemonė arba būdas auginti dėkingumą ir meilę Tau. Viską kas gyvenime įvyko ar įvyks, aš savo sieloje priimu su meile, nes žinau jog viską tu man siunti iš Savo Meilės.

Viešpatie atleisk man  nuodėmes iš praeitų ir iš šio gyvenimo, kurios negatyviai veikia mano vaikus, anūkus ir vaikaičius.

Viešpatie suteik sveikatos mano tėveliams, artimiesiems, giminėms, draugams, pažįstamiems, o taip pat nedraugams ir priešams, o man duok kantrybės.

Viešpatie atleisk, jei dėl savo neišmanymo, aukščiau meilės Tau buvau iškėlęs savo idealus, tokius kaip: dorybingumą, dvasingumą, tvarką, teisingumą, moralę, tobulumą, norus, santykius, šeimą, religiją ar gerą likimą.

Naudojant ir platinant šią medžiagą, būtina nuoroda į šį puslapį.


Jogos meditacijos kursas 5 užsiėmimas


Temos:
Jogos mokymas apie OM filosofiją
Kas yra Vedos ir kas yra Vedanta - vedų pabaiga.
Kodėl gimstame vienoje ar kitoje šeimoje
Vedose yra pateiktos bazinės žinios, kurias reikia žinoti norint suvokti save ir savo paskirtį šiame gyvenime.
Kastinė sistema, arba kodėl mes visi tokie skirtingi.
Kodėl ne kiekvienas žmogus stoja į meditacijos kelią. Kodėl jiems jų karma neleidžia?
Dvasininkai arba brahmanai, kaip jie atrodo mūsų visuomenėje.
Brahmaniškas gyvenimo būdas, kodėl brahmanas neturi galvoti kaip jam pragyventi.
Kaip atskirti, kas aš toks esu, kokia mano materiali prigimtis.
Apie tikėjimą į Dievą. Apie tradicines ir netradicines religijas.
Kaip žalingi įpročiai silpnina ryšį su Dievu.
Kodėl žmogus medituojantis ir neatsisakantis žalingų įpročių greičiau apserga.
Kaip pasiruošti meditacijai, kaip sukurti sakralią erdvę.
Į ką koncentruotis meditacijos metu.
Aplinkos apvalymas, arati ritualais arba specialia meditacija.
Meditacija gamtoje, kaip pasiruošti.
Laiko jėga, arba ritmo palaikymas. Teigioamų įpročių suformavimo sąlygos.
Meditavimo pozos ir mudros, jų poveikis ir naudojimas.
OM meditacija.

Atsisiųsti: http://bit.ly/1pc6IOS


Jeigu naudojate šią medžiagą, nuoroda į šį puslapį būtina!

AUM Meditacijos technika.


1. Atsisėdate į patogią pozą (žr. pav.)
2. Nuraminate kvėpavimą (jogos kvėpavimas)
3. Suformuojate altruistinį ketinimą (paklausykite paskaitą)
4. Ikvėpimas (mintyse sakote aforizmą, žr. žemiau)
5. Iškvepiant balsu vibruojate AAAOOOUUUMMM (tiek kartų kiek esate nusprendę, arba pagal laiką.)
6. Užmerkę akis koncentruojatės į širdies centrą, atmerkę akis į žvakės liepsną (žr, pav.)
Aforizmai, kuriuos rekomenduoja Svamis Šivananda.
Aš esu Šviesų Šviesa - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Saulių Saulė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Berybis - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Tyra Sąmonė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Džiaugsmas - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Tiesa - AAAOOOUUUMMM

arba

Aš linkiu Visiems laimės - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Ramybė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Meilė - AAAOOOUUUMMM
Aš esu Sveikas - AAAOOOUUUMMM
ir pan.

Atsisiųsti paskaitos įrašą: http://bit.ly/RE5y2V

Audio praktika - karmos apvalymas per atgailą.


Šios meditacijos poveikis daugialypis. Pirmučiausia ji padeda sutraukyti senus karminius pančius: jūs atleidžiate, atleidžiama yra jums, todėl tarp jūsų ir visų kitų liaujasi vykę karminiai mainai.
Kitas teigiamas dalykas, kurį duoda ši meditacija, yra tas, kad nes sumažiname savo lastelių skleidžianą triukšmą (disharmoniją), todėl daugiau vietos lieka "lastelių simfonijai". Kitaip tariant, mes leidžiame atsiskleisti Dieviškajam pulsui, kad pajustume jo buvimą.
Atleidimo meditacija yra nuostabus gydomasis įrankis. Jis padeda subalansuoti energijos tėkmę, kuri atsiranda, kai bendraujame su žmonėmis, ir išvalo vidines lastelių erdves, kad jose galėtu sklisti Dieviųkojo pulso tvinksniai. /pagal Jasmuhen/Be nuorodos į puslapį, medžiagos kopijuoti ir platinti negalima.

Tratako praktika

Tratakas yra dėmesio  ir žvilgsnio sutelkimas į kokį nors objektą, pavyzdžiui, į žvakės liepsną. Tai iš karto padidina melatonino kiekį. jei trataką atliksime prieš eidami miegoti, mūsų miegas bus gilesnis ir ramesnis. Be to reguliariai atliekamas šis pratimas padeda sustiprinti imuninę sistemą. Tai galima daryti ir ryte arba ruošdamiesi gilesnėms meditacijoms.
Tratakas gydo akių ligas, stiprina koncentraciją - žadina valią, ramina jausmų ir minčių chaosą.

 • Patogiai atsisėskite tiesia nugara. tai gali būti meditacijų poza arba tiesiog sėdėkite ant kėdės ar ant grindų. Maždaug ištestos rankos nuotolyje nuo savęs, akių aukštyje, pastatykite degančią žvakę.
 • Užsimerkite ir susitelkite į kvėpavimą.
 • Kai pajusite visiškai nurimę, atsimerkite ir įsmeikite žvilgsnį į žvakės liepsną.
 • Kai tik pajausite jog norite užsimerkti, užsimerkite ir susikoncentruokite į tarpuakį, ten stebėdami liepsnos atspindį. Po to kai atspindys išblės, vėl atsimerkite ir teskite žvakės liepsnos stebėjimą.

Yra daug tratako technikos formų. Pavyzdžiui, galite savo trečiosios akies vietoje nusipaišyti mažą raudoną taškelį, atsisėsti priešais veidrodį ir dėmesį sutelkti į tą taškelį.

Atsisiųsti meditacijos taimerius: http://bit.ly/taimeriai

Be nuorodos į puslapį, medžiagos kopijuoti ir platinti negalima.