Krikštas ir karma (paskaita skaityta Alchemikų stovykloje 2015.01.24)


Paskaita apie karminius santykius, apie dvasinio mokytojo ir mokinio santykius, apie religiją ir tikėjimą, apie krikštą ir religinius egregorus, kaip visa tai veikia ir kodėl to reikia, kodėl tiek daug prieštaringų nuomonių apie tai... ir kitos temos.
Apie vaikų krikštijimą (temos praplėtimas)
Apie kryžių ir Jėzų nukryžiuotąjį.
Apie tikrą ir tariamą pozityvų mąstymą
Apie procesus vykstančius rebefingo metu.
...ir kitą.

Atsisiųsti šiuos ir kitus seminaro įrašus: 
http://1drv.ms/1ORDoJ0

AUM meditacija čakromis
AUM meditacija.

Iškvepiant dėmesiu judame nuo bindu iki adžnos - AUU..
Po to judame višudhon, ir t.t. iki muladharos MMM...
Įkvėpiant dėmesys juda priekiu - mintyse kartojame čakrų mantras.

Procesą kartojame 21 kartą.

Šaltinis: Древние тантрические техники йоги и крийи. 3 tom.

Kai kurie dėsningumai, pradėjus dvasines praktikas

Nuotr. E. Petruokos
Kai pradedame eiti dvasinio tobulėjimo keliu sąmoningai, (tai yra imame suvokti dvasinio tobulėjimo, dorovės, sąmoningumo svarbą, pradedame daugiau laiko skirti maldai, meditacijai, sakraliems ritualams, bendrumo su Viešpačiu, savo amžina esme paieškoms, kai pagaliau niekieno neverčiami suvokiame sveiko, švaraus, dorovingo gyvenimo būdo prasmę ir bandome taip gyventi), šio kelio pradžioje mūsų gyvenimo, karminio, energetinio kūno audinys panašus į purviną skudurėlį arba drumstą vandenį, pritemdytą, pilką erdvę, kurioje sąmonės šviesa teapšviečia tik kai kurias dalis. Kitos lieka drumstos arba visai tamsios, nepralaidžios sąmonės šviesai, sąmoningumui – tai yra zonos, susijusios su didžiausiomis skausmo, kančios įkrovomis mūsų dabartiniame arba praeituose gyvenimuose.