Kur vyksta tikrasis karas už Tėvynę?

Labai aktuali Dainiaus Razausko paskaita apie patį negailestingiausią karą nenuilstamai vykstantį daugybė amžių, tai kultūrų karas. Kodėl Lietuvių tauta vis jį pralošia? Ar nevertėtu pasimokinti iš istorijos, nes šiuo metu vyksta ypatingai intensyvus tautos išsivaikščiojimas ir susvetimėjimas. Džiaugiosi kad Lietuvoje yra tokių kompetentingų ir giliai mąstančių žmonių.

Gerkės čakra ir su ja susijusių organų psichosomatika


Maldos Šviesiajam Mokytojui aiškinimas (paskaita)Paskaitos metu išgirsite ne tik maldos aiškinimą, bet ir apie:
 • Kas yra Šviesioji hierarchija
 • Apie ryšį su angelu sargu
 • Kas toks yra angelas sargas ir kas yra demonas sargas
 • Žmogaus laisvos valios galia
 • Atskyrimo tikra nuo netikra dovana
 • Atsisakome bendradarbiauti su tamsos pasauliais
 • Teisingas motyvo suformavimas
 • Kaip veikia kritika, karmos atžvilgiu.
 • Kaip reikia teisingai kritikuoti
 • Proto prigimtis ir sielos matymas
 • Meilės priešingybė - Puikybė - simptomai
 • Maldos ir mantros
 • Dvasinio bendravimo svarba kelyje
 • Atsivėrimo būtinybė ir sunkumai
 • Procesai vykstantys dvasinėse bendruomenėse
 • Jogos mokytojo kvalifikacija ir švaros palaikymas.
P.S. foto Renatos Kečiorytės - Saulėlydis Palangoje

Procesai maldos metu - ketinimo svarba


Meldžiantis už savę, valome savo karmą. Meldžiantis už artimuosius - maldos energija dalinasi pusiau - dalis eina jums dalis tiems už kuriuos meldžiatės. Meldžiantis už tuos kurie jums kenkia - valoma tarpusavio karma. Meldžiantis už giminę valome giminės karmą. Meldžiantis už mokytojus - dalis maldos energijos sugrįžta jums (sustiprėjusi) dalis eina mokytojo darbams palaikyti, taip jūsų evoliucija pagreitėja ir gaunate palaiminimų. Meldžiantis už tuos kurie nepraktikuoja - maldos energija valo tų žmonių širdis, atsiranda galimybė ir palaikymas jiems keistis link gero (taip veriasi jūsų širdys). Meldžiantis už niekadėjus ar piktadarius - vyksta susilietimas su jų karma, kurią galite nemaloniai pajusti, tačiau, maldos energija sielas turinčiuosius žadina (verčia juos susivokti) o besieliams nuplešia kaukes, parodoma jų tikroji esmė. Meldžiantis už šalį, - grynynasi šalies karma, pagreitėja evoliucijos procesai. Jeigu meldžiamės dėl taikos ir žmonių sąmonėjimo Pasaulyje, taip prisidedame prie Šviesos butybių darbų, sukuriama daug geros karmos, tokios maldos keičia besimeldžiančiojo likimą. Plačiau apie tai http://bit.ly/1EE5Nwm

Galimi šalutiniai poveikiai meldžiantis
Kiekvieną kartą besimeldžiant už žmogų, tautą ir t.t., susiliečiame su energetiniais- struktūriniais karminiais dariniais (pvz. asmenine žmogaus karma, egregorais ir t.t.), kurie duoda grįžtamąjį poveikį, būkite atidūs. Šviesūs dariniai mus apvalančiai ir sustiprinančiai veikia, tamsūs - gali spausti, sukelti mūsų pačių tamsiąją karmą. Sąmoningam maldininkui pagreitėja karmos išsivalymas, čia reikia būti ypač dėmesingiems, nes "perlenkus lazdą" galimas "perdegimas", arba "paspringimas" savo karma. Meldžiantis, reikia atsakingai duoti pasižadėjimus - įžadus, nes jų neįvykdžius taip pat galime sukurti nepalankias dvasiniam Keliui situacijas. Gilėjant praktikai, prasideda būtinasis apsivalymas, pradžioje jis gan aiškus ir suprantamas, tačiau kuo toliau tuo subtilesnis darosi. Pavyzdžiui, žmogus prisiriša prie savęs dvasingojo, sąžiningojo, tarnaujančio ar aukojančio, arba prie savo gerumo, matymų ir nušvitimų ir pan. Šių "kaukių" apvalymas visada būna labai skaudus, todėl ir nevienas maldininkas ties šia vieta yra sustojęs.  Taip pat gali pradėti valytis organizmas, sukilti senos ligos, arba "išlysti" nesuprantami keisti negalavimai,  arba keistos situacijos santykiuose ir gyvenime. Tačiau rimtas maldininkas turi Tikėjimą, jis supranta jog jo gyvenime viskas net iki smulkmenų vyksta tik į gerą, jis supranta jog tai iškylo tam kad būtu išspręsta išvalyta išgydyta, tam kad prasiplėstu sąmonė ir būtu išmokta karminė pamoka.
Norint sušvelninti šalutinius poveikius, būtina savistaba, dienoraščio rašymas, praktikų atlikimas, tinkamas bendravimas, tinkamos literatūros skaitymas, o jei pasiseks ir dvasios vadovo globa. Dvasios vadovas, tai asmuo už jus jau tolėliau pažengęs, būtinai yra jūsų gerbiamas,  per šį žmogų kalba jūsų Šviesusis Mokytojas.  Dvasios vadovas dalinasi savo patirtimi, išklauso jus, padeda jums pereiti apsivalymo etapus. Kai paliečiamos dvasingumo kaukės(kurių savarankiškai praktiškai neįmanoma nusiimti) svarbu ant jo neįsižeisti ir jausti dėkingumą - matyti (nesvarbu kad ir kokios keistos, nepatogios ir lyg neteisingos situacijos beiškiltu) jog per jį kalba jūsų Šviesusis Mokytojas, angelas sargas.

Ketinimo svarba.
Meldžiantis yra svarbu tinkamai suformuluoti ketinimą. Tai sutelkia ir tinkamai nukreipia maldos energija ji stiprėja, aiškėja ir koncentruojasi. Svarbu nesirišti prie "prašomo- neprašomo" rezultato, viską reikia palikti Dievo valiai. Meldžiantis už kitus, tam kad nebūtu pažeistas karmos dėsnis, užbaigiant maldą galima pasakyti tokią frazę- "Tiek kiek karma leidžia".

Ketinimo pavyzdys:
"Šias maldas skiriu ........išvardinate žmonių vardus......."
"Dieve, apvalyk mūsų sielas, protus, jausmus pripildyk mūsų širdis meile, sustiprink mūsų tikėjimą, įkvėpk darbams Tau patinkantiems."
"Išvalyk mūsų kūnus, jausmus, protus, aurą ir subtiliąsias energetines sistemas, iš tamsos ir eterio (ateivių) pajungimų, programų, ir sukurk Šviesos apsaugą, kad Tamsa ir tai kas apsimeta šviesa neprieitu prie mūsų, kad taika, meilė ir harmonija įsivyrautu mūsų gyvenimuose, tiek kiek mūsų karma laidžia.
Šviesos kliūtys tepasilieka, Tamsos kliūtys teišnyksta (3 k.)"

Rekomenduoju šias maldas: http://bit.ly/1GP1cdg

E. Petruoka


3D kristalų raštai - akių mankštai ir energetikai subalansuoti.

Puiki mankšta akims, nuostabus kristalų ir akmenų rašto pasaulis. Reikia nuspausti ant paveikslėlio, tada, suvesti akis taip kaip parodyta žemiau esančioje iliustracijoje. Jums atsivers trečias vaizdas, kuris ir bus trimatis. Geros mankštos ir malonių įspūdžių.

Nuotraukų autorius Pavel Martynov

P.S. Jei norite detalesnio vaizdo, nuotraukas galite persisiųsti į savo kompiuterį: https://yadi.sk/d/Xy3OWAB-duUGV

Puikybės požymiai

Didžiausias sielos evoliucijos stabdys, painiotojas ir Kelio iškraipytojas yra Meilės antipodas Puikybė. Ji dvejopa:
- aukštinimas savęs, pakėlimas į aukštesnę poziciją, negu esama iš tiesų;
- menkinimas save tam, kad kiti pagirtu ir paaukštintu.
Todėl tiek liaupsės, tiek peikimas trukdo Keliui. venkite tų kurie Jus liaupsina, tačiau būkite atsargūs ir su tais, kurie Jus nuolatos peikia. Kuo emocingiau reaguojate į vieną ar kitą, tuo labiau esate pažeidžiamas.
Būti viduryje tarp peikimo ir liaupsių, tarp savęs menkinimo ir pagyrų - tai būti savo širdies centre. Taip išlikdami nebereaguosite nei į veiną nei į kitą, nes nustosite dairytis į šalis, o labiau telksitės į vidų. Tik tada išgirsite savo sielą ir amžinąjį Mokytoją.

Neįmanoma pamatyti puikybės savyje, neišmokus atskirti savo emocijų nuo meilės.
/Antropoteosofija 2 t., 421 psl./

Maldos už dėkingumą išreiškusius

Citata: 
"Jeigu meldžiamasi už savo Mokytojus, Vedlius ar geradarius, tokia malda reiškia dėkingumą, o jos energija taip pat dalijasi: viena dalis lieka besimeldžiančiajam, todėl veikia lyg tų žmonių, už kuriuos jis meldžiasi, palaiminimas, o kita jos dalimi žmogus savo dėkingumu prisideda prie savo vedlio ar geradario reikalų ir darbų. Tai dalinai asmeninė, tačiau jau dalinai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie nesimeldžia, maldos energija augina jų širdyse geranoriškumą. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda." 
/ASTRĖJA/

Brangūs draugai, AČIŪ Jums už dėkingas širdis. Šiandien, paimsiu visus jūsų vardus, ir 21 dieną, jums degs žvakutė ir maldos energijos spindulėlis skries pas jus nušviesdamas, apvalydamas, išgydydamas, tiek kiek jūsų karma leidžia.

Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį
OM

Kątik nuo pajūrio

Apie dvasinius bendraminčius ir bendruomenes.