Meridianai ir gyvenimo ritmai


Šioje paskaitoje kalbėjome apie tai kaip atskleisti savyje meridianus. Kaip juos jausti, matyti, gyventi pagal juos. Kodėl to reikia ir kokie žmonės iš viso neturi šių meridianų.


Atsisiųsti:  http://bit.ly/Paskaitos

Meridianai - subtiliosios energijos kokybės veidrodis


Meridianai - tai subtiliosios energijos takai, jungiantys žmogaus fizinius organus ir visas jų sistemas į vieningą visumą.
Jie išsidėstę žmogaus fiziniame ir eteriniame kūnuose, todėl nuo pastarojo energetinės švaros ir kokybės tiesiogiai priklauso žmogaus fizinio kūno sveikata ir energetinis atsparumas bet kokiai aplinkos įtakai. Šiam (eteriniam) kūnui silpstant, žmogus serga ir tampa lengvai veikiamas svetimos valios.
Nuoširdi malda, sąmoningos kasdienės praktikos palaiko visų energetinių kūnų švarą ir pusiausvyrą.
Praktikų neatliekantis, nesimeldžiantis žmogus panašus į niekados nesiprausiantį valkatą, kuris skundžiasi, tačiau nieko nedaro, kad pakeistu esamą padėtį. /Antropoteosofija, 504 psl./

Paskaitoje išgirsite apie:

Meridianų valymosi procesus
Dvasinio Kelio pasirinkimą ir ką tai duoda.
Apie žmones "valgančius" energiją
12 meridianų ir kaip jie sąveikauja.
Kaip formuojasi meridianų sutrikimai.
Kaip išmokstama skirti tikra nuo netikra, kaip tai susiję su meridianais.
Kaip dirba energetinės sistemos pas nušvitusį žmogų.
Kaip reikia pripildyti savo aurą dvasinės energijos.
Kaip tinkamai bendrauti su šventomis asmenybėmis
Kas vyksta su musų aura šventose vietose, šventyklose ir t.t.

20 knygų ir autorių kurie padarė įtaką mano evoliucijai


Šios knygos ir autoriai, padarė gan stiprią įtaką (o kai kurie ir toliau daro) mano sielos evoliucijai.
1. Naujasis Testamentas
2. Bhagavadgyta (Bent 5 autoriai)
3. Bhaktivedantos svamio Prabhupados knygos
4. Stivenas Covey "7 efektyvių žmonių įpročiai" (ru.)
5. Svamio Šivanandos knygos (ru.)
6. Svamio Satyanandos Sarasvačio knygos (ru.)
7. "Tibeto Šamanas" .Heather Hughes - Calero
8. "Gyvenimas su Himalajų mokytojais" - Svami Rama
9. "Tibeto gyvenimo ir mirties knyga" - Sogjalas Rinpoče
10. Vadimo Zelando knygos (ru.)
11. Ekharto Tolle knygos (ru.)
12. A. Ilgevičienės knygos
13. Lazarevas "Karmos diagnostika"
14 Menas gyventi" /Vilyam Hart/ (Vipasana)
15. Svamis Višnudevananda giri "Karma" (ru.)
16. Astrėja "Antropoteosofija" ir kitos Astrėjos knygos.
17. Auksinių taisyklių knyga (ru.) E.P. Blavatskaya
18. Lodžongas /Geše Džampa Tinlėjus/
19. Du Gyvenimai /Antarova/ (ru.)
20. Nikolajaus ir Elenos Rerich knygos

Paskaita apie kliūtis meditacijos kelyje (audio)

Paskaitos metu buvo aptarta

1. Fizinės kliūtys
2. Betikslės klajonės
3. Sveikata ir mityba
4. Tinginystė ir miegas
5. Kasdienio gyvenimo sunkumai
6. Tuščios kalbos
7. Savęs teisinimas
8. Dvasinio mokytojo nebuvimas
9. Meditacijos kliūtys sukuriamos proto
10. Pyktis
11. Depresija
12. Abejonės
13. Prisiminimų ir praeities įvykių prikėlimas
14. Baimė
15. Godumas
16. Neapykanta
17. Gyvybinės energijos praradimas
18. Ambicijos ir troškimai
19. Moralinė ir dvasinė puikybė
20. Religinė veidmainystė
21. Garbėtroška ir šlovė
22. Subtilaus pasaulio esybės
23. Vizijos
24. Sidhos - mistinės galios

Atsisiųsti: http://bit.ly/Paskaitos_apie_joga

Malda už vaikus

Foto E.Petruoka

Viešpatie, dėkoju Tau už tą šviesą ir šilumą, kurią suteikia vaikai mano gyvenimui. Dėkoju už skaidrius vaikų šypsnius ir už jų prisirišimą ir meilę. Dėkoju už laimę mokyti juos mylėti Tave.
Būk su manimi, būk manyje, Viešpatie, kai aš vaikams turėsiu padėti tobulėti. Tu pats, Viešpatie juos per mane auklėk. Saugok mane nuo visko, kas galėtu padaryti žalos mano vaikų sieloms.
Viešpatie, būk malonigas mano vaikams, globok juos ir vesk. Aš neprašau atitolinti nuo jų sielvarto ir skausmo. Siųsk jiems, Viešpatie, kai ateis laikas, bandymų, reikalingų stiprėti ir grūdintis. Tačiau, meldžiu suteik jiems jėgos drąsiai pakelti gyvenimo sunkumus ir likti Tau ištikimiems.
Teįvykdome mes visi Tavo valią ir tesusijungiame su tavimi ir tarp savęs tobulėje Dievo meilėje amžiams. Amen.

Saulės pasveikinimas (praktika)

Geriausiai pradėti jogos asanų (meditacijos ar maldos) užsiėmimus nuo Surya Namaskar (Saulės pasveikinimo). Tai puikus visą kūną apšildantis pratimas, kurį sudaro 12 skirtingų stuburo pozicijų. Saulės pasveikinimo metu stuburo slanksteliai judinami į visas puses, suteikiama lankstumo galūnėms. Šis pratimas - didi palaima, ypač pradedantiesiems, vyresniems ir nelankstiems, nes padeda kūnui greitai įgyti lankstumo, pasitelkiant kvėpavimą ir dėmesio koncentraciją. Surya Namaskar yra ne asana, o visa eilė švelnių ir grakščių judesių. Išmokę atlikti Saulės pasveikinimo pozicijas, suderinkite jas su giliu ritmingu kvėpavimu.
Saulės pasveikinimo metu kūnas ištempiamas ir parengiamas asanoms ar meditacijai. Jo atlikimo metu juda šimtai raumenų. Pratimas padeda sureguliuoti kvėpavimą ir sutelkti protą. Jis taip pat įkrauna saulės rezginį energija ir stimuliuoja širdies ir kraujagyslių sistemą. Saulės pasveikinimą derėtu atlikti 12 ratų (6 kartai) arba 24 ratų (12 kartų).


0. Pradinė pozicija: atsistokite tiesiai, bet neisitempkite. Pėdos kartu, kūno svoris - ant kulnų. Atpalaiduotos rankos nuleistos prie šonų. Giliai įkvėpkite ir pradėkite...
1. Iškvėpdami sudėkite rankas delnais prie krūtinės, kaip maldai. Alkūnės nukreiptos į šonus. Keliai tiesūs, bet atpalaiduoti, galva tiesiai.
2. Įkvėpkite ir ištieskite rabkas virš galvos. Keliai ir alkūnės tiesūs. Rankos palei ausis, klubai išlenkti į priekį.
3. Lenkdamiesi į priekį iškvėpkite ir padėkite delnus ant grindų prie pėdų. Jeigu negalite delnų padėti ant grindų tiesiomis kojomis, šiek tiek sulenkite kelius. Rankų ir kojų pirštai turi būti vienoje linijoje, galva prie kulnų. Delnai kuo labiau prispausti prie grindų.
4. Nejudindami plaštakų įkvėpkite ir tieskite dešiną koją atgal kuo toliau. Nuleiskite dešinį kelią ant grndų. Iškelkite galvą į viršų. Plaštakos vienoje linijoje su kaire pėda.
PASTABA: atlikdami visą Saulės pasveikinimo ciklą pakaitomis atgal ištieskite dėtiną ir kairę kojas.
5. Sulaikydami kvėpavimą, ištieskite atgal kitą koją. Kūnas vienoje tiesioje linijoje nuo galvos iki kulnų (kaip darant atsispaudimus). Neiškelkite klubų, nenuleiskite galvos.
6. Iškvėpkite, nuleiskite kelius tiesiai ant grindų. Klubus laikykite pakėlę. Neatlenkdami kūno atgal, nuleiskite krūtinę tiesiai ant žemės tarp plaštakų.
Padėkite kaktą ant grindų. Jeigu pradedantieji negali padėti kaktos ant grindų, jie padeda smakrą. Keliai, krūtinė, kakta ant grindų, klubai kiek pakelti.
7. Iškvėpdami stumkite plastiškai kūną į priekį, kol klubai atsidurs ang grindų. Ištieskite krūtinę į viršų, o galvą atloškite atgal. (kobros poza). Kojos ir klubai lieka ant grindų. Įeidami į šią poziciją nepatraukite plaštakų iš pradinės padėties. Alkūnės kiek sulenktos, pečiai atpalaiduoti.
8. Iškvėpdami užrieskite kojų pirštus po savim. Nepajudindami iš vietos delnų ir pėdų, iškelkite kuo aukščiau klubus. Kulnus spauskite prie žemės. Delnai prispausti prie grindų. Galva tarp rankų, žiūrėkite į pėdas.
9. Įkvėpdami lenkite dešiną koją ir pastatykite pėdą tarp delnų taip, kad rankų ir kojų pirštai būtų vienoje linjoje.
PASTABA: atlikdami vsą Saulės pasveikinimo ciklą, pakaitomis atgal tieskite dešiną ir kairę kojas.
10. Nejudindami plaštakų iškvėpkite ir pristatykite tiesią kairę koją prie dešiniosios. Kakta prie kelių, taip pat kaip 3 pozicijoje. Laikykite klubus kuo aukščiau. Rankū ir kojų pirštai vienoje tiesioje linijoje.
11. Įkvėpkite, tieskites į viršų ir išsilenkite kiek atgal, taip pat kaip 2 pozicijoje.
12. Iškvėpdami nuleiskite rankas prie šonų, grįždami į pradinę poziciją.
Atsipalaiduokite, giliai įkvėpkite ir pradėkite iš pradžių...

Paimta iš "Šivananda, Jogos mokytojo vadovėlio".

Žemiau yra Surya Namaskar mantros. Galima jąs įjungti ir tokiu ritmu atlikti Saulės pasveikinimą (Surya Namaskar). Saulės mantros, daug kartų sustiprina kiekvieno pratimo gydomąjį -harmonizuojantį poveikį.
Atsisiųsti mantras: http://bit.ly/Surya_Namaskar_mantros

Antropoteosofo pasaulėžiūra (paskaita)

Tikėk TUO, iš Kurio išėjo visos religijos ir Tikėjimo rūšys, visas Kosmosas ir visi Įstatymai, pagal kuriuos jis formuojasi ir vystosi, visi kosminiai objektai, taip pat Žemė ir tai, kas ant jos, vadinasi, ir Tu.
TAPK tuo TIKĖJIMU

Trys Pagrindiniai Tikėjimo principai:
 Tik Meilė gali sutaikyti pasaulius, nugalėti karus, nuraminti kenčiančius ir prikelti puolusius.
Tik Meilė atveria Sąmonę ir padeda suprasti Dievą. Tapk Meile. Būk Meile.

Tiesa yra viena: viskas prasidėjo ir baigsis Jame. Žmonės smulkina Tiesą į milijardus dalelių, įsivaizduodami, kad Tiesa yra sudėtinga, kad ji negali būti tokia paprasta. Tikėk esmine Tiesa, o ne jos dalelėmis. Tik tada Tu įeisi į ją ir Pažinsi.

Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Tai Evoliucija. Tie, kurie nori sustabdyti tai, kas nesustabdoma, nukenčia patys. Tie, kurie bando greitinti procesą, įsivaizduodami esą dievai, – taip pat. Todėl būk sąmoningoje Evoliucijoje ir tada Tu visada būsi ten, kur reikia, ir tada, kai tai reikalinga Tau.
www.antropoteosofija.lt
Paskaitos temos:
1. Kodėl antropoteosofija negali būti religija ar dar viena nauja tikėjimo forma?
2. Kas gali save vadinti antropoteosofu?
3. Antropoteosofijos simbolis
4. Pagrindiniai antropoteosofo gyvenimo principai
5. Tikėjimas
6. Trys pagrindiniai Tikėjimo principai.
7. Apie pasaulio sampratą
8. Apie santykius
9. Prastų minčių, žodžių ir darbų atpirkimas.

Atsisiųsti: https://db.tt/omZ1E5wk

Seminaras apie Meridianus - Įvadas


Meridianai ir Nadi kanalai - dar vienas būtinas žmogaus funkcionavimo veiks­nys. Jie labai svarbūs fiziniam kūnui, psichikai ir dvasinei būsenai. Jų veikla susijusi su eteriniu, astraliniu ir mentaliniu kūnais. Tai gyvybiškai svar­bios kūno magistralės, kuriomis pagrindiniuose meridianų organuose perdirbtas pro­duktas pateikiamas ten, kur yra reikalingas. Jei kažkuri iš tų magistralių užsikemša arba ima funkcionuoti netolygiai, disonansas persiduoda ir kitoms greta esančioms magistralėms. Taip ima atsirasti ligos. Perdirbto maisto produktai magistralėmis pa­tenka į organizmą. Todėl labai svarbu ne tik ką valgome, bet ir kaip valgome. Greitai į save sukimštas maistas kalba apie nesirūpinimą savo organizmu, todėl ilgai taip darant, pastarasis ima reikšti nepasitenkinimą - formuojasi pirmieji ligų požymiai.
JEI ŽMOGUS GERBIA SAVO ORGANIZMĄ, JIS:
1. Valgo neskubėdamas, gerai sukramtydamas.
2. Valgydamas galvoja tik apie tai, ką valgo, o ne apie rūpesčius ir darbą.
3. Nesėda prie pietų stalo su tais, kuriems jaučia antipatiją arba kurių bijo.
4. Valgydamas nekalba ir neskaito bei nežiūri erzinančių arba nervinančių televizijos programų. Patartina maloni muzika.
5. Prieš valgydamas palaimina maistą (galima ir tyliai).
Laikantis šių taisyklių, virškinamojo trakto ir įvairių kitų organų susirgimų tiki­mybė sumažėja 50 proc. Pastaruoju metu atsiranda žmonių, kurie nebevalgo fizinio maisto, o maitinasi prana. Praną - tai gyvybinė energija, gaunama kvėpuojant, apsirūpinant deguonimi. Tai skatina kraujo cirkuliaciją, smegenų veiklą, širdį. Prana valdo organizmo motori­nes ir sensorines funkcijas. Tokių žmonių meridianais cirkuliuoja prana, tad jie ne­beserga, nes pranoje kenksmingų medžiagų nėra. Jei žmogus sugeba gyventi tik pra­na, paprastai tai nėra eilinis vidutinis pilietis. Jis visiškai suvokia save kaip dvasią ir elgiasi kaip dvasinė būtybė. Jo požiūris į save, aplinką, pasaulį gerokai platesnis nei daugumos. Žinoma, tai nereiškia, jog skaitytojas turi pulti tai daryti. Kiekvienam -savi ieškojimai ir savas kelias.
Meridianus galima veikti per atitinkamus taškus ir daugybę būdų, aprašytų kinų literatūroje.
/iš A.Ilgevičienės knygos "Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą".

Atsisiųsti paskaitąhttp://bit.ly/meridianai_ivadas
Visos seminaro temos: http://bit.ly/seminaras_apie_meridianus

Susidomėjusius šiuo seminaru, kviečiu atvykti į mano vedamus praktinius-teorinius Usui Reiki užsiėmimus.
Klaipėdoje Šaulių g. 19. Jogos centre.
Arba rašykite: narajana@gmail.com