Dėkingumo galia.

Paskaita apie transformuojančią dėkingumo galią, kartu su meditacijos praktika, kurios dėka galima sustiprinti ne tik savo kūną, bet ir sielos šviesos pasireiškimą per jį.

Atsisiųsti: http://1drv.ms/1UaiwEw

Tamsieji mokytojai ir Šviesieji, atskyrimo pamoka.

Kaip išsivaduoti iš puikybės

Visais šiais šydais sumaniai manipulioja visi eteriniai pasauliai ir tamsos astralas. Jie pasitelkia juos suaktyvinančias priemones, todėl šydai atrodo kaip didžiausias tikrumas. Kuo daugiau ydų ir prisirišimų, kuo daugiau puikybės turi žmogus, tuo lengviau jis tampa manipuliatorių vergu. Tačiau šie įstabūs manipuliacijų meistrai vergystę kaip didžiausią ir ypatingiausią dovaną pristato, todėl ir patiki jais žmogus.

Tikroji Meilė po 7 iliuziniais puikybės šydais esti.
1. Šydas - kaukės ir jų įvaizdžiai.
2. Šydas - įsivaizduojamas gerumas.
3. Šydas - įsivaizduojama tarnystė kitiems.
4. Šydas - įsivaizduojamas sąžiningumas.
5. Šydas - įsivaizduojama palaima.
6. Šydas - įsivaizduojama visuotinė meilė.
7. Šydas - tuštuma

iš Antropoteosofijos 2t.

Rytmetinė Optos vienuolių malda

Viešpatie, padėk man ramiai sutikti visa tai, ką atneš prasidedanti diena. 
Padėk man visiškai atsiduoti Tavo Šventai valiai. Kiekvieną šios dienos akimirką man vadovauk ir mane palaikyk.
Kokios žinios bepasiektu mane šiandien, padėk jas sutikti ramia siela ir tvirtai tikint, kad visa tai Tavo Šventoji valia. 
Visos šios dienos kalbose, rūpesčiuose ir darbuose būk mano minčių ir jausmų Valdovas. 
Visus netikėtumus padėk man priimti kaip Tavo gerosios valios lėmimą. Išmokyk mane išmintingai ir be veidmainystės elgtis su kiekvienu mano šeimos žmogumi, kad nieko nepapiktinčiau ir neįskaudinčiau. 
Viešpatie, duok jėgos pakelti prasidedančios dienos nešamą nuovargį, ir visus šios dienos įvykius. Vadovauk mano valiai, mokyk melstis, neprarasti vilties, tikėti, mylėti, kentėti, ir atleisti. 
Amen.

Besimeldžiantieji šiuo maldynu gali bent kartą pasimelsti už Timotiejų, atskanavusį šį tekstą, už maldyno vertėjus.
Kaip naudotis šiuo maldynu: http://bit.ly/1E7qZKr

Apvalomoji malda nuo ydų ir su jomis susijusių esybių (ru.)


Dalinuosi su jumis rimto provoslavų dvasininko paskaita apie maldą ir meldimasi, taip pat jo vedamą "Apvalomąją maldą".
Reikia pasidėti ševentą įkoną (ikona neturėtu būti žemiau jūsų galvos, akių lygmeny, išskirus tuos atvejus kai jūs negalite atsikelti esate ligonis), užsidegti šventą žvakę, ir paleidę įrašą sekite dvasininko žodžius, kai reikia nusilenkite, persižegnokite, išvardinkite žmones už kuriuos norite melstis.
Jei reikia, galite įrašus persisiųsti sau asmeniniam naudojimui.

Šaltinis: https://plus.google.com/+Православныйканал

Apie vampyrizmą ir energijas (audio)

Sąmonės evoliucijos apžvalga, kaip ji pateikiama antropoteosofijoje