Pranešimai

Malda Šviesiajam Mokytojui

Vaizdas
O mano šviesusis Mokytojau,  O mano Dvasios Vadove,  Pripildyk šią dieną,  Kaip ir kiekvieną mano gyvenimo dieną,  Savo šventuoju kvėpavimu.  Padėk man nepasiklysti išbandymuose  Ir nepasiduoti tamsos vilionėms.  Padėk man būti ten,  Kur mano sielai reikia būti.  Padėk man atskirti tikra nuo netikra  Savyje ir situacijose.  Padėk man nepasiduoti  Jokiai puikybės rūšiai,  Nuoskaudoms ir pykčiui.  Padėk man nieko neteisti ir nevertinti.  Padėk man neišduoti  Nei manimi patikėjusiųjų,  Nei Tavęs mokytojau.  Padėk man atskirti  Tavo siunčiamus ženklus  Ir teisingai atsirinkti.  Padėk man atverti savąją Šviesą,  Kad per ją susijungčiau  Su Tavo Šviesa.  Tebūnie taip.  Tebūnie taip.  Tebūnie taip
Iš  A. Ilgevičienės ir P. Ilgevičiaus knygos "Malda"

Tinkama savivertė - žinojimas kas esi iš tikrųjų

Vaizdas
Senuosiuose jogos tekstuose, protas yra sulyginamas su veidrodžiu. Ten sakoma, jog siela žiūrį į savo proto veidrodį ir mato save tokią koks tas veidrodis. Dvasinė praktika susiveda į to proto veidrodžio dulkių ir defektų šalinimą (čitta vritti nirodha , Patandžalio joga sutra 1.2).
Negatyvizmas ir pozityvizmas yra iškreiptos realybės apie save suvokimas, tai visada duoda nepalankias savęs pažinimui pasekmes - savęs tikrojo nepažinimą. Negatyvizmas neigia pozityvizmą, o pozityvizmas neigia negatyvizmą, tikroji padėtis norint realaus savęs pažinimo tai, tikrumo arba realybės priėmimas tokios kokia ji yra, nieko neneigiant ir nieko neteigiant. Iš tos padėties pradeda ryškėti kryptis kurlink reikia judėti, vystytis, augti. Tai galima būtu pavadinti širdies keliu. Širdis simbolizuoja tikrumą, tai yra, negatyvumo ir pozityvumo apsijungimą - realumą, tikrumą, sąžiningumą, kojos ant žemės, galva danguje. Tik, einant širdies, tikrumo, realumo, keliu, galima išgirsti sielos balsą, kuris yra t…

Kaip atskirti tikrus mokytojus nuo apsimetėlių siekiančių asmeninės naudos.

Vaizdas
Ištrauka iš knygos "Lietuvos šauksmas"

- Tai, kas tikra, ateina tik iš lėto, patikrinus, ar tas, kuriam gali būti praskleistas paslaptingų nematomų erdvių šydas, yra to vertas. Ruošiamasi tam lėtai. Skubėjimas daugelį nustumia į proto tamsos pinkles – iš to pasaulio tau viską pažadės, bet tik ne tikrumą.
Šviesos pasaulis atsiveria, kai žmogus siekia suvokimo šviesos ne dėl savo ambicijų patenkinimo, o dėl savo sielos išgryninimo. Tai ilgas ir išbandymų kupinas Kelias. Būk kantrus, anūkėli, – paglostė močiutė galvą visai sumišusiam Kasparui.
 Per kitas dvi likusias kaime dienas taip pat nieko neįvyko. Kasparas grįžo į Vilnių taip ir neišsiaiškinęs kalno paslapties. Susitikęs su Mariumi ir jo draugu Mindaugu, jis turėjo ką aptarti. Deja, su Mariumi pasikalbėti rūpima tema nepavyko, nes juos kalbėte užkalbėjo Mindaugas, kuris ką tik buvo grįžęs iš vienos Lietuvoje surengtos jogų stovyklos.

– Jūs neįsivaizduojate, kaip nuostabu! Kokie žmonės! Kokie pojūčiai! – tryško euforija Minda…

Kritikos menas arba kaip puikybė virsta Meile (2017.05.21 Kaunas)

Vaizdas
Pirmoje seminaro dalyje aptarinėjome Meistro OŠO mintis apie pozityvaus mąstymo kenksmingumą. Antroje seminaro dalyje, nuodugniai išanalizavome kritikavimo dėsnius, kaip tei veikia, kaip tei reikia teisingai daryti, kokios pasekmės jei pažeidžiame esminius Visatos Dėsnius. Trečioje dalyje, palietėme pirmus tris etapus, kaip sąmonė pradeda prabusti iš iliuzijos miego, smulkiai perėjome tam tikrus požymius, aptarėme praktiškai.
Atsisiųsti mp3:https://cloud.mail.ru/public/7ZtW/BxL61ft2x


Audronės ir Petro Ilgevičių seminaras "Pokalbiai apie tarpusavio santykius"

Vaizdas
Daugiau nei 90 procentų žmonių, gyvenančių Žemėje, pagrindinis darbas ir Paskirtis susijusi su tarpusavio santykiais. Vieniems sunkiausi yra kraujo giminystės ryšiai, tėvų ir vaikų santykių tema. Kitiems – problemos su priešinga lytimi arba draugais. Dar kiti, valdžia piktnaudžiavusieji, sunkius santykius su savo darbdaviais patiria, išnaudojimą, menkinimą ar niekinimą. Visokių yra temų. Svarbiausia ta, kuri pati skaudžiausia. Todėl labiausiai žmogus bando nuo jos išsisukti. Deja, jos neišsprendę tolyn nejudėsite. Kol bėgsite ir kitus nesupratimu bei visokiomis blogybėmis kaltinsite, užstrigimų neįveiksite. Daugelio tarpusavio problemos su širdies nejautra, nesugebėjimu mylėti susijusios. Santykiuose tai pati skaudžiausia tema, dėl jos sielos vis susitinka. Gerbkite sielas, kurios padeda Jums ją suprasti ir išmokti. Būkite joms didžiai dėkingi. Santykio į save ir kitus harmonizavimas svarbus keliauninkui. Todėl visos kryptys sekėjus į bendruomenes buria, kad per bendrus darbus ir atsa…

Seminaras "Kritikos menas" 2017.05.17 Panevėžys

Vaizdas

Kasdieninė malda

Vaizdas
Viešpatie! Aš nežinau ko tavęs prašyti, nes Tu vienintelis žinai ko man labiausiai reikia. Tu mane myli labiau, nei aš pats save gebu mylėti. Tėve! Duok savo tarnui, to ko jis nedrįsta prašyti. Nedrįstu prašyti nei kryžiaus (sunkumų), nei nusiraminimo: aš atviras stoviu priešais Tave. Mano širdis Tau atverta; Tu matai visus mano tikruosius poreikius, kurių aš pats net nežinau. Tverk manyje Savo malonę. Jei reikia sužeisk ir išgydyk, nublokšk ir pakylėk mane. Palaimingoj vidinėj tyloj stoviu prieš Tave, ir nesuvokiamus Tavo planus mano atžvilgiu. Aš Tau save aukoju. Atsiduodu Tau. Neturiu jokio kito noro, kaip tik daryti tai ko Tu nori. Išmokyk mane melstis! Tu Pats manyje melskis. Amen.
© E.Petruoka