Atjautos mantros reikšmės

Mantra Om Mani Padme Hum yra Avalokitešvaros (Čenrezigo) malonės ir jėgos garsinis įsikūnijimas. Ši mantra mūsų protuose atsiskleidžia visų buddų ir bodhisattvų kosminę meilę ir atjautą.


Kiekvienas mantros skiemuo užveria duris kančių pripildytiems įsikūnijimams šešiuose samsaros pasauliuose:
· ОМ - užveria duris isikūnijimų  devu pasauliuose. 

· МА –  duris asurų pasauliuose. 
· NE – duris žmonių pasaulyje.
· PAD – duris gyvūnų pasauliuose. 
· ME – duris alkanų dvasių (pretų) pasauliuose. 
· HŪM – duris į pragarus. 

Kiekvienas skiemuo turi apvalomąją galią: 
· ОM - apvalo kūną, 
· МА - apvalo kalbą, 
· NE - apvalo protą,
· PAD - apvalo emocijas ir jausmus,
· МЕ - apvalo pasąmoninį sąlygotumą, 
· HŪM -išvaduoja iš nežinojimo, 
 
Kiekvienas skiemuo yra malda:
· ОМ – malda, skirta buddų kūnui.
· МА –  malda, skirta buddų kalbai. 
· NE – malda, skirta buddų protui. 
· PAD – malda, skirta buddų savybėms. 
· МЕ – malda, skirta buddų veiklai. 
· HŪM – malda, savyje talpinanti visas buddų malones.

Šeši skiemenys atitinka šešis tobulumus: 
· ОМ - atitinka dosnumą. 
· МА – dvasinę etiką. 
· NE – kantrybę.  
· PAD – nuoširdumą. 
· МЕ – koncentraciją. 
· HŪM – išmintį. 

Šeši skiemenys taip pat atitinka šešias išmintis:
· ОМ = visaapimančios lygybės išmintis.
· МА = veikimo išmintis. 
· NE = išmintis gimimo iš paties savęs. 
· PAD = dharmadhatu išmintis.  
· МЕ = atskirimo išmintis.
· HŪM = "veidrodinė" išmintis.


Remtasi http://ariom.ru