Jogos meistras B.K.S. Iyengaras apie netikrus mokytojus ir guru.

B.K.S Iyengaras, nuotr. šaltinis: www.hariandepok.com

Gerai prisimenu - tais laikais, kai Indija buvo Anglijos ir Prancūzijos valdžioje, iš Europos sugrįžę indai prie savo namų kabindavo lenteles su užrašais "Grįžau ir Prancūzijos" arba "Grįžau iš Anglijos" - tarsi jie būtų kokie išskirtiniai, priveligijuoti asmenys. Dabar lygiai tas pats dedasi ir jogoje. Studentai iš Vakarų atvažiuoja į Indiją, o paskui visame pasaulyje pridygsta jogos mokytojų su užrašu ''Grįžau iš Indijos". Iš ties apgailėtina, kad žmonės, per trumpą laiką baigę kokį nors kursą, apsiskelbia esą jogos mokytojai. Vienas Dievas težino, kokį patyrimą jie turi ir kokia jų darbo kokybė. Žmonėms, kurie pas juos ateina, taip pat tenka atsakomybė - jie nespaudžia mokytojo, nemėgina išsiaiškinti, ar jis turi žinių, ar ne. Mokiniai turėtu stebėti savo mokytoją erelio žvilgsniu.

Šiandien daugelis žmonių patys pasivadina guru, jogais ar jogėmis. Tai - nesusipratimas. Mokytojų nederėtu vadinti guru, o guru nelaikyti paprastu mokytoju. Guru - tai tas kuris išsklaido tamsą ir atneša šviesą. Tas, kuris visuomet saugo savo mokinius, kad šie netaptu aplinkybių aukomis, kartu priversdamas juos vis daugiau dirbti, tapti vis nuolankesniais ir paklūsnesniais. Guru paskirtis - būti tiltu. Pats būdamas patyręs Tiesą, guru kitiems nutiesia Kelią Dievo link. Guru yra Dievo instrumentas, per jį (ar per ją) veikia Dievo jėga, sukrečianti tuos, kurie dar nesuvokė dvasinės gyvenimo vertės, ir priartinanti juos prie Dievo.

Vakaruose žmonės eina mokytis nė neapsidomėję mokytojo kvalifikacja. Kaip mokytojas tikrina savo mokinius, taip ir mokiniai prieš pripažindami mokytoją turėtu įsitikinti, kad jis tenkina visus reikalavimus. Gydytojas, neturėdamas tinkamo pasirengimo, negali jums duoti vaistų. Jūs, mokiniai, turėtumėte duoti vaistų savo mokytojui, jei matote, kad jo dėstymo lygis - aiškia per žemas. Tai - etikos dalykai. Mokyti remiantis praktika yra etiška; neetiška mokyti to, kas tau pačiam nėra aišku.

Jogos neišmoksi iš paskaitų. Jos mokomasi iš patyrimo, iš praktikos. Mokiniams labai nesunku išsiaiškinti, ar mokytojas geras, ar ne. Negaliu kaltinti mokytojų, užtat turiu priekaištų tiems, kurie pas jį eina neįvertinę jo profesonalumo. Kai mokiniai ims vertinti, mokytojas pajus, kad yra stebimas. Tuomet jis supras, kokios menkos jo žinios, ims daugiau užsiiminėti pats ir kada nors, galimas daiktas, taps geru mokytoju. Žodžiu spręsti turi patys mokiniai.

B.K.S. IYENGAR "Jogos medis" (Yoga Vrksa)