Pamokanti istorija: Laimės ir nelaimės prigimtis


Senai senai, keletą tūkstantmečių atgal, Kiniją valdė žiaurus ir egoistiškas imperatorius. Jis įsakė pastatyti šešių tūkstančių mylių sieną aplink savo valdas. Daugybė žmonių žuvo statydami tą sieną, o jų kūnai buvo palaidoti po ja. Tuo metu gyveno vienas senas kinietis, jis turėjo vienturtį sūnų ir arklį. Bet, taip susiklostė jog arklys pabėgo. Tai išgirdę žmonės atėjo nuraminti senio kalbėdami: "Kokia nelaimė, tavo vienintelis arklys pabėgo". Senis į juos pasižiūrėjo ir sako: "Iš kur jūs žinote, kas yra nelaimė?". Po kelių dienų jo arklys sugrįžo parsivesdamas kartu šešis laukinius arklius. Tokiu būdu senis stipriai praturtėjo. Tai matydami žmonės atėjo pasidžiaugti ir sako: "Kokia laimė, dabar tu turi septynis arklius". Senis palingavo galvą ir tarė: "Iš kur jūs žinote jog tai yra laimė?".
Vakare senio sūnus bandė apjodinėti vieną laukinį arklį ir nukrito susilaužęs koją. Žmonės vėl atėjo užjausti senio ir linguodami galvas sako: "Kokia nelaimė, tavo sūnus krisdamas nuo arklio tapo raišas". Ir dabar jiems senis atsakė: "Iš kur jūs žinote kas yra nelaimė?", žmonės išėjo nesuprasdami tokio atsakymo. Kitą dieną į miestą atvyko imperatoriaus tarnai. Jie rinko jaunus sveikus vyrus į didžiosios sienos statybą. Visi miesto jauni vyrai buvo paimti, išskyrus senio sūnų. Dabar žmonės jau buvo įsistikinę jog suprato senio išmintį, atėjo pas senį ir sako: "Kokia laimė kad tavo sūnaus nepaėmė į sienos statybas". Bet senis pasižiūrėjo į juos ir sako: "Iš kur jūs žinote kas yra laimė?". Dabar žmonės visiškai pasimetė. Paėjėjo į šalį ir pradėjo tarpusavyje kažką tartis. Po to, atėjo pas senį ir sako: "Mes tarpusavyje pasitarėme ir nutarėme jog tu esi pats išmintingiausias žmogus visame mieste ir mes nusprendėme, jog būtu didžiulė laimė jeigu tu sutiktum būti mūsų miesto vadovu". Senis skėstelėjo rankomis ir sako: "Iš kur jūs žinote jog tai bus laimė? Man nereikalingas toks darbas". Ir nuėjo savo reikalais.
Jis buvo laimingiausias kinietis, nes žinojo laimės paslaptį.

Paimta iš knygos Martin Šulman "Aspektai ir fortūnos dalys"

Vertė Edmundas Petruoka

Jei jums patiko šį istorija ir jūs norite ją panaudoti, būtina nurodyti šio puslapio http://www.petruoka.blogspot.com adresą