Vegetaras asketas ir Buda


Kartą atsiskyrėlis asketas vegetaras priėjo prie Budos ir klausia
- Ar tu valgai "amagandą". Šis žodis sanskrito kalboje reiškia "pūvėsio (ama) kvapas (gandha)", tuometiniu žargonu reiškė tiesiog "ar tu valgai mėsa".

- O kas pagal tave yra ta "amaganda". Paklausė Budda.
- Atsiskyrėlis sadhu paaiškino:
- "amaganda" tai mėsa.

Tada Buda jam atsakė:
- "Amaganda" tai žudymas, smurtas, skerdimas, užgrobimas, vogimas, melas, apgavystė, šarlatanizmas, o ne mėsavalgystė.
-  "Amaganda" tai netikras atsižadėjimas iš vienos pusės o iš kitos pusės tai godumas, gašlumas ir gėdingi prisirišimai. Taip pat nihilizmas, ir fanatizmas, o ne mėsavalgystė.
-  "Amaganda" tai grubus ir žiaurus elgesys, išdavystė, širdies šaltumas ir atjautos nebuvimas, tamsumas ir nešvara motyvuose, o ne mėsavalgystė.
-  "Amaganda" tai pyktis, puikybė, konkurencijos nuotaika, veidmainystė, pavyduliavimas, polinkis ginčytis vardan ginčo, draugystė su beširdžiais ir šiaudadūšiais žmonėmis , o ne mėsavalgystė.
-  "Amaganda" tai amoralumas, skolų nemokėjimas, ir parazitinis gyvenimas kitų sąskaita, arba pasipelnimas naudojantis žmonių siekiu dvasingumo, klaidinimas siekiant supainioti, o ne mėsavalgystė.

Iš rusų kalbos vertė Edmundas Petruoka
Naudojant, būtina nurodyti šio puslapio adresą www.petruoka.blogspot.com