Patrulas Rinpočė - Tyra bemintė proto būsena, dar ne nušvitimas.

Patrulas Rinpočė.
..Ši bemintė ramybė (mirtog-ra, sanskr. nirvikalpa), nėra tikroji sąmonės būtis - Rigpa. Tai tik meditatyvinė patirtis.

Jei tyra, bemintė sąmonės būsena būtu natūrali būtis, tai bet kokį be sąmonės ant žemės gulintį girtuoklį galima būtu laikyti nušvitusiu, nes jo prote nėra jokių minčių.

Tokiu būdu, net karvę pievoje ėdančią žolę  galima būtu laikyti nušvitusia, nes ji ėsdama nemąsto.

Bemintis protas tai neautrali -tuščia proto būsena (lung tа bstan), tai jokiu būdu ne Rigpa (natūrali būtis). Todėl, klaidinga būtu manyti, jog Rigpa yra bemintė būsena (mirtog pa), kuomet iš tikro atmetamos (paneigiamos) kūrybinės proto energijos (rangrtsal), kurios iš esmės yra neatsiejamos proto dalys.

Taigi, nei proto ramybė, nei minčių srautai dar nėra Rigpa.

Tai labai svarbu suvokti, nes būtent tuo Dzogčenas ir skiriasi nuo kitų meditatyvių praktikų.

Rigpa - tai trečia sąmonės būsena, kurią galima patirti ir bemintėje būsenoje lygiai kaip ir panyrus į mintis.

Rigpa - tai ne patirtis, o būtis kuomet tu suvoki toje patirtyje.

 Patrulas Rinpočė.