Avalokitešvaros mantra

Dalinuosi N.G. Wolmer pasakojimu apie Avalokitešvaros mantrą. Visą straipsnį skaitykite čia.

Om mani Padme hum“ Tai viena iš paprasčiausių mantrų. Avalokitešvara siejamas su gailestingumu: ne sentimentaliuoju gailestingumu, bet sąmoninguoju, dvasiniu gailestingumu, lydimu žinojimo metodo, kuris vaduoja.

Kiekvienas mantros skiemuo turi didžiulę prasmę. Sakoma, kad kiekvienas iš jų turi atskirą spalvą, atspindi vieną iš 6 lokų (pasaulių) ir vaduoja jų gyventojus. Mantra išreiškia nenuilstančią galią padėti, matant vargus, tamsą. Ta galia gali pasireikšti netikėtai – net mane pačią tai kartais labai nustebina.

Maldų malūnėliuose, kuriuos suka tibetiečiai, yra popierėliai, kuriuose 100 000 kartų užrašyta mantra „Om mani Padme hūm“. Pasukę malūnėlį pagal Saulės judėjimo kryptį, jūs kiekvieną kartą pajudinate 100 000 mantrų dešiniop – dvasinės evoliucijos keliu. Jūs savo evoliucijoje duodate dvasinio gailestingumo, atjautos buvimo jūsų kelyje posūkį, todėl atsiranda mantrų karminis įdirbis, dvasinis rezervas.

Yra toks padavimas apie vieno lamos žmoną (budizmo šventikai gali turėti žmoną). Tai buvo tyli, lyg ir nepastebima moteriškė. Po jos mirties kambario sienos pradėjo gausti, atsirado mantros: „Om mani padme hūm“ vibracija. Pasirodo, moteriškė, ką bedarytų – ar virtų sriubą, ar plautų lėkštes, – visą laiką kartojo: „Om mani padme hūm“. Tai liko kambario sienose ir po jos mirties ėmė gausti – lyg bičių avilys.

Ši mantra pagal savo poveikį yra pati taikiausia, geriausiai numalšinanti aršumą. Toks yra budizmas. Jis niekada nėra sukėlęs karų – netgi naikinimo, išnykimo grėsmės akivaizdoje.Om mani Padme hum.“ Įsiklausykite. Kokios dorybės skamba, kai kalbate šią mantrą. Kokie tampate, kai kalbate šią mantrą? Ne iš aprašymų – patys pajuskite.

Ramybė, taikumas, gerumas. Taika. Man joje labai stipriai skamba taikingumas. Ta jėga, kurios reikia nuraminti pasibaidžiusį arklį, suaršėjusį žmogų. Svarbiausia , kad ne tik ką nors kitą aplinkoje – ir save patį. Atrasti tą taikos polių, taikos karalystę savyje. Kada jūs ją sušnekėsite 100 000 kartų, tai bus tas pirmasis ratas, kai mantra jau pradeda skambėti, nešdama realizacinę jėgą – saugančią, ginančią, teikdama gebėjimą sutaikyti, nuraminti, išsklaidyti, padėti. Padėti iš savo karminio rezervo, sankaupų, nes tu jau turi rezervą, sankaupas, kurios leidžia tau padėti. Ši mantra padeda sukaupti tą rezervą – vidinę ramybę, atjautą, kuri nuramdo pyktį, įsiūtį, pavydą, suteikia aiškų suvokimą, gilų įsiklausymą į pasaulį. Argi joje neskamba tolerancija ir inteligencija? Taip paprastai – 6 skiemenys: „O tu, gimęs lotose. Om mani padme hūm“.

Jūs galite pakviesti, kad į jūsų mantros realizacijos erdvę, į jūsų gyvenimą ateitų pats Avalokitešvara ir įšvęstų jus į šią mantrą (galite pasidomėti, koks yra jo atvaizdas). Jūs galite siekti, kad tikras lama įšvęstų jus į šią mantrą – ar materialus, ar nematerialus.

Kažkada Lietuvai teko didžiulė laimė, kad į ją atvažiavo Jo Šventenybė Dalai Lama XIV, pats Avalokitešvaros įsikūnijimas.

Tibete, išėjus jo pirmtakui, XIII –ajam Dalai Lamai, jis buvo ieškomas pagal tam tikrus požymius. Vienas iš požymių –ant vaiko kūno turėjo būti Avalokitešvaros, turinčio 4 rankas, žymės (ant Dalai Lamos XIV rankų yra šios žymės – jas galima matyti netgi nuotraukose). Vaikas turėjo pažinti buvusiojo prieš tai Dalai Lamos, taip pat Avalokitešvaros įsikūnijimo, daiktus. Laimė, jog Dalai Lama, atvykęs į Lietuvą, davė Avalokitešvaros įšventimus vietiniams budistams.

N.G. Wolmer