Norintiems atsidėkoti


Internete įdėtos paskaitos ir seminarai, yra skaityti auditorijose, kur atsidėkojimas buvo laisvas (dėkingumo dėžutė). Jeigu Jūs žiūrite ir klausote paskaitas ir jaučiate norą atsidėkoti, galite pervesti tam tikrą sumą į PayPal arba į nurodytą banko sąskaitą.

https://www.paypal.me/Petruoka

Swedbank

LT967300010140464804

Edmundas Petruoka

rašyti Dėkingumas

Swedbank SWIFT kodas:  HABALT22


Mano paskaitų galite rasti:
https://www.youtube.com/user/petruoka/videos
ir

Feisbuko grupė, kur rasite visą informaciją
https://www.facebook.com/groups/maldairtarnyste


Citatos apie dėkingumą ir jo reiškimą.


"Nesulauksite dėkingumo iš tų, kuriems davėte tai, ko jiems nereikėjo. 


"Nebrandus žmogus, nesupranta dėkingumo svarbumo ir nemoka būti dėkingas."


"Tas, kuris savarankiškam Keliui subręsta, gilų dėkingumą visiems jam padėjusiems, taip pat savo vedliams ir Mokytojui jaučia. Toks kitų darbą ir jam skirtą laiką vertina. Širdimi jis jų visų darbo svarbą jaučia ir žino, todėl randa būdą, kaip savo dėkingumą išreikšti."


"Jeigu žmogus nejaučia dėkingumo už pagalbą, neturėjo ji jam būti suteikta."


"Dėkingumo reiškimas Puikybei nepatinka, o Meilę pamalonina. Tas, kuris nesugeba būti dėkingas, neišmoksta gerbti kitų žmonių darbo, laiko, energijos ir patirties."


"Niekas negali priversti žmogaus būti dėkingu, tai širdies savybė."


"Kai kam daugybės gyvenimų prireikia, kol išmoksta atleisti arba susipranta išreikšti dėkingumą." 


"Pasitaiko nedėkingų žmonių, kurie gaunamas dovanas savaime suprantamu dalyku laiko, todėl nevertina. Gerą karmą turintieji moka dovanas branginti. Prastą karmą turintieji, gavę dovaną avansu, jos nebrangina, todėl per savo nedėkingumą ir nepagarbą ją praranda."


Taigi laikinai su kitų pagalba išspręstos problemos vėl grįš, kol žmogus neišmoks pasigaminti jam reikalingos energijos, būti dėkingas ir atsilyginti.


"Kuo nedėkingesnis piktnaudžiautojas, tuo labiau nesiseka tam, kuris jam padeda."


"Neatsilyginimas už tinkamai suteiktą materialinę, psichologinę ar dvasinę pagalbą, neišreiškiant dėkingumo, formuoja prastą vertybių karmą ateičiai, nes pažeidžia dvasios ir materijos energijos tėkmę ir pusiausvyrą."


"Dvasinėse kryptyse ar religijose yra daug sekėjų ar prijaučiančiųjų, kurie, nieko neįdėję, susivokimo geidžia. Jie nežino, kas yra dėkingumas ir auka, kuri iš tiesų yra atsilyginimas už tai, kas nematerialu. Jiems patinka požiūris, kad dvasiniai dalykai yra nemokami."


"Dvasinė energija sunkiausiai iš visų kitų energijos rūšių pasigaminama, todėl brangiausia, tačiau kadangi ji nematoma, nesuprantančiam atrodo bevertė... Vieną kurią energiją savyje vidiniu darbu išsigryninęs žmogus žino, kiek toks darbas kainuoja, todėl labiausiai už viską vertina ir randa būdų, kaip atsidėkoti." 


"Tas, kuris išmoko pats susikurti energijos ir ją palaikyti, iš jos gyvena. Toks už mažiausią jam suteiktą pagalbą dėkingas, nes kitų energiją vertina. Jis stengiasi nepainioti savos ir svetimos energijos, todėl jo gyvenimas harmoningas ir sėkmingas tiek, kiek jo karma leidžia."


"Sąmoningas žmogus mokosi priimti žmonių dėkingumą taip, kaip jie ją reiškia: žodžiais, darbais, daiktais ar pinigais. Šitaip harmoninga energijos tėkmė įsivyrauja ir davusiojo, ir gavusiojo gyvenime. Padėkos nepriėmimas, kaip ir jos neišreiškimas, stabdo šią tėkmę ar net ją pažeidžia, todėl abiem pusėms galimas energijos nutekėjimas."


3 Antropoteosofijos tomo