Dienoraščio rašymas - kaip dvasinė praktika


"Rašydamas dienoraštį, žmogus analizuoja savo reakcijas iškylančiose situacijose, bando pastebėti ženklus, pamatyti įvykių ar susitikimų schemas ir ypatumus. Šitaip pamažu atsiskleidžia jo gyvenimo dėlionė ir pagrindinė tema. Tai savaime praplečia matymo lauką. Vis giliau pažindamas save, žmogus dirba su silpnybėmis, augina savo dorybes, atveria naujas galimybes ir talentus. Mintys rimsta, o protas tampa instrumentu širdžiai". AT3

Komentarai