Kai pasakome TAIP gėriui arba blogiui..


Citata iš Antropoteosofija žmogaus suvokiama išmintis 3 tomo., 33 psl./

"Tam, kad pasirinktumėte Gėrį arba Blogį, turite kryptingai valią įžiebti, pasakydami „taip“ arba vienai pusei, arba kitai. Tik tada galite tikėtis tikrojo vedimo iš pasirinktosios pusės.

Valios energija, esanti Jūsų mintyse, toliau žodžiais ir darbais virsta.

Gėrį pasirinkusiojo valia kuria, o Blogį pasirinkusiojo – griauna. Taigi tai skirtingos valios kokybės.

Nepasirinkusiojo valia trūkčioja tai į vieną pusę, tai į kitą. Pagal tai – jo gyvenimas ir tarpusavio santykiai. Negali jis tolygaus vedimo sulaukti, tačiau ženklai visus lydi.

Blogį pasirinkęs žmogus primityvia egoistiška valia vadovaujasi. Jis Blogį pasirenka tam, kad stipresnis ir ypatingesnis už kitus atrodytų, kad juos valdyti galėtų. Nuo jo šaltis ir įtampa sklinda. Toks artimiems ir su juo susijusiems žmonėms papildomų rūpesčių ir skausmą sukelia, juos nuo svarbių darbų ir reikalų atitraukia, materialią, psichinę, intelektinę, o kartais ir dvasinę energiją atima. Nerūpi jam tie, kurie juo rūpinasi, nes niekas jam nerūpi, išskyrus jį patį. Dažniausiai toks niekina ir silpnais laiko jam padedančius žmones, bet mielai jais piktnaudžiauja. Sunki šio žmogaus tarpusavio santykių karma, todėl mažai yra tų, kurie šalia jo norėtų būti. 

Gėrį pasirinkusysis jau žino, kaip egoistiška valia kenkia, todėl jis savo noru ir sąmoningai ją į kitą kokybę transformavo. Jo valios kokybė pasikeitė ir virto sąmoninga valia. Vadinasi, žmogus sugeba savo valios pasireiškimus kontroliuoti, vadovaudamasis Gėrio taisyklėmis. Jis pasirinko Gėrį, nes jo Blogis jam įsipyko. Taigi jis  panorėjo būti sąmoningu žmogumi, o ne gyvūnžmogiu. Toks nieko nenori valdyti, yra nuoširdus ir paprastas, saikingas, ramus ir tikras. Jis nieko nevaidina ir niekam nepataikauja, tačiau aplinkos harmoniją saugo ir kitų žmonių Gėriu tiki. Nuo šio žmogaus sklinda rimties šiluma ir taikos ramybė, todėl daugelis mielai arti jo norėtų būti. 

Vadinasi, valios kokybė tik nuo paties individo pasirinkimo krypties ir sąmoningumo lygmens priklauso. Pagal ją žmogus gyvena, bendrauja ir dirba.

/Antropoteosofija 3 t., 33 psl./

Komentarai