Meditacija ir haliucinogenai.


Straipsnis rašytas remiantis meistro Ošo knyga rusų kalba "Eto Ono", kurioje jis atsakinėja į sekėjų klausimus. Žodį "narkotikai" aš pakeičiau į "haliucinogenai", nes Ošo narkotikais laiko LSD ir marihuaną. Mano asmenine nuomone, visos haliucinogeninės priemonės – nesvabu, net jei jos būtų natūralios prigimties – tokios, kaip marihuana, ajavaska, haliucinogeniniai grybai ar varlės nuodai, šventas tabakėlis "rape", ar sitetinis LSD yra dvasinės evoliucijos stabdis, nes smegenys, gavusios tokią patirtį tampa tingios, kadangi siekia trumpesnio ir lengvesnio kelio į rūpimą būseną. Panašiai veikia ir įvairios aštrios kvėpavimo bei ekstremalios praktikos. Nori eiti sielos evoliucijos keliu - padėk į šalį visus svaigalus. 

Haliucinogenai palaipsniui sunaikina jūsų gebėjimą medituoti. Patirtis, gauta veikiant haliucinogenams - tai „išprievartauta“, netikra patirtis, tačiau kadangi mes nepažįstame realybės, tai ir netikrumas mums atrodo kaip tiesa. Kol jūs nepatyrėte realybės, tai ir netikra patirtis jau šis bei tas. Jūs pavartoję tokių narkotikų kaip LSD, marihuana ar pan., prieš paprastus, nepatyrusius žmones jaučiatės labiau pažengę, nes anie neturi tokios patirties, jie nežino, nes gyvena vidutinybės gyvenimą. Jūs taip pat esate vidutinybė, tačiau tos medžiagos jums sukuria svajonę, suteikia jums euforiją ir tuomet jaučiates pakylėti bei labai laimingi. Tačiau jei patirtumėte meditacijos patirtį, tai suprastumėte, jog haliucinogenų suteikta patirtis yra iliuzija, tai tik sapnas. Tai panašu į tai, kuomet sapne jaučiate troškulį ir jūs geriate skaidrų šaltinio vandenį, tačiau ryte atsibudę jaučiate troškulį. Taip, jūs sapne gėrėte gaivų skaidrų vandenį, sapnavote, jog patenkinote savo troškulį, o realybėje likote ištroškę. 

Nemaišykite meditacijos su haliucinogenais. Jei jūs nuolat tai maišysite - kartą meditacija, kitą kartą haliucinogenai - tai yra problema, nes haliucinogenai naikina norą medituoti. Jeigu tikrai norite išmokti medituoti, tai haliucinogenai jums kenksmingi. Norintiems dvasiškai augti net silpni narkotikai yra pavojingi. Haliucinogenai nėra tokie pavojingi politikams, eiliniams žmonėms, tačiau jie pavojingi religingiems bei tikintiems žmonėms, nes praktikuodami meditaciją jūs formuojate kažką labai įstabaus ir subtilaus. Tai formuojasi tik sutelkiant dideles pastangas ir valią, o visiškai nedidelė porcija narkotikų viską sunaikina ir jums vėl tenka viską pradėti nuo pradžių. 

Haliucinogenų patirtis pigi, o meditacijos patirtis brangenybė, nes tai formuojasi lėtai, įdedant daug pastangų. Jūsų protas patyręs haliucinogenų poveikį tampa tingus, jis užsinori rinktis tai, kas lengviau ir pigiau, jis galvos: „Hmmm, haliucinogenų kelias lengvesnis, jis turi mažesnį pasipriešinimą.“ Tada jis padarys išvadą: „Kodėl save varginti praktikuojant vipasaną, nuolat dirbti ir prakaituoti? Aš noriu rinktis lengvesnį kelią.“ Protas visada yra už lengvesnį ir trumpesnį kelią, o trumpesnis - visada netikras. Jei kalbame apie dvasinį augimą, tai čia negali būti kalbos apie lengvą ir trumpą kelią. Čia nieko neapgausi, nes čia nėra antrų durų. Visi privalo eiti sunkiu keliu. Pergalės grožis priklauso nuo to, kaip sunkiai jūs kovojote dėl savirealizacijos. Jūs įtemptai dirbate ir daug kartų pametate kelią, tačiau vėl keliatės ir tęsiate praktiką, einate toliau. Visų pastangų suma sukuria realią patirtį ir jūs patiriate tikrą palaimą. 

Edmundas Petruoka, remiantis Ošo knyga "Eto Ono".

Paskaita pagal šį straipsnį

Komentarai