Antropoteosofija: Sąmoningas gyvenimas.


Sąmoningas gyvenimas – štai į ką veda antropoteosofinės žinios ir jomis pagrįstas mokymas. Daug Žemės žmogui siūloma kelių į Tiesą, tačiau supraskite, mielieji, kuo tikresnė Tiesa, tuo mažiau ji žada arba kviečia, nes jos darbas – tiesiog būti ir šviesti. Ji kaip švyturys jūros pakrantėje: laivas gali plaukti į jį, tačiau gali ir neplaukti. Jis nei vilioja, nei šaukia. Jis šviečia – arba pamatei, arba praleidai...

Tiesos atšvaitai, arba kaukės, kviečia ir visaip vilioja, žadėdami tai, kas ieškančiajam svarbu. Jie pritraukia norais ir siekimais. Į juos atsiliepia visi, neatpažinę savo kaukių, kurios dengia tikrąjį Aš.

Ar pagalvojai, kaip jos atsidūrė ant Tavo veido?
Ar ne noras – siekis būti svarbiam, pripažintam, suprastam ar tiesiog geram, o gal noras patikti jas uždėjo?
Kodėl šitaip atsitiko?
Kam Tavyje tai buvo svarbu?

Suprask, jog tik atpažinęs savo kaukes ir suradęs jų dėvėjimo motyvus galėsi jas nusiimti. Tik tada skverbsiesi savo branduolio, paslėpto giliai širdyje, link.

Štai tada ir susivoksi.
Štai tada ir pradėsi Tikrąjį Kelią į dieviškąją išmintį, arba Namo.
Tik tada suprasi, kad visi keliai iki tol buvo tik Kelio imitacijos arba tiesiog ne Tavo.
Neatpažinęs savo imitacijų, Kelio imitacijų taip pat atpažinti negali... Taip tiesiog yra.

(citata iš 1 Antropoteosofijos tomo)

Komentarai