Santykius transformuojanti praktika


Viešpatie, padėk man pamatyti, pripažinti, atleisti ir pasikeisti.
Aš (..vardas..) su meile pripažįstu ir priimu tave (..vardas..). 
Savo giliausioje esmėje, tu ir aš, ir visi šioje Dievo Kūrinijoje esame Vienis.

Viskas kas vyksta mano gyvenime, turi savas priežastis, kurias būtent aš esu sukūręs. Todėl, tu neatsitiktinai su savo skausmu ir kančia atėjai į mano realybę (gyvenimą). Žinant karmos dėsnio veikimą, suprantu, jog esu tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjęs prie tavo skausmo ir kančios, nes viskas kas vyksta mano realybėje yra su manimi susieta. Todėl tavo elgesys, kuris jaudina mane, iš manęs ir kyla. Aš už tai prisiimu atsakomybę, palikdamas tau teisę elgtis pagal savo sukurtas karmines priežastis, sąmoningumą ir pasirinkimą.

Tu tarytum veidrodis rodai man mano esmę, tai kas slypi mano pasąmonėje, tu atskleidei mano šešėlį, tai ką aš savyje nenorėjau matyti, dabar, tavo dėka aš tai matau ir tu suteiki man galimybę išsilaisvinti ir pasikeisti, lenkiuosi tau, ačiū tau.

Dabar, jausdamas (atgailos o ne kaltinimo) skausmą savo širdyje ir prisiimdamas visą atsakomybę už pasekmes, prašau atleisk man, už tiesioginį ar netiesioginį prisidėjimą prie tavo skausmo ir kančios, aš prisiimu atsakomybę ir esu pasiruošęs keistis ir pasitaisyti.

Savo laisvos valios galia, aš atšaukiu, stabdau ir neautralizuoju, visas mano sukurtas ir inicijuotas destruktyvias programas ir energijas nukreiptas į tave ir į tavo aplinką. Tegul visos jos netenka galių visiems su šia situacija susijusiems.

Kreipiuosi į Viešpatį, nes Jis vienas mato visą situaciją, ir per Viešpatį kreipiuosi į visas susijusias sielas, prašydamas atleisti man už mano negatyvų indėlį šioje situacijoje. Prašau karminės valdybos palaiminimo, o mano Dvasios vadovų pagalbos pasikeisti.

Viešpatie, apšviesk mano sąmonę supratimu ir suteik jėgos ištaisyti savo klaidas dar šiame gyvenime. Ačiū tau už situaciją, tu man padedi apsivalyti, padedi tapti laisvu ir galu gale laimingu, gyventi pagal Tiesą ir sąžinę, Dievuje. Esu dėkingas tau už tai.

Aš priimu tave (..vardas..) tokį koks tu esi, niekaip nevertinu ir gerbiu tavo sielos pasirinkimo laisvę, todėl su meile laiminu ir paleidžiu tave. Aš linkiu tau ir tavo mylimiesiems laimės ir klestėjimo Dievuje.

Tegul visos mano mintys, įsitikinimai, poelgiai pažeidžiantys Kosminius principus, sąmoningumo dėka, persikeičia į išmintį, Tiesą ir Meilę. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip.

Pasakome maldą "Tėve mūsų ..." /33k/.

Sudarė Edmundas Petruoka.
http://petruoka.blogspot.com 

Tik asmeniniam naudojimui, be autoriaus leidimo neplatinti.

Komentarai