Maldos praktika, apvalanti aurą nuo negatyvių vibracijų ir astralinių lervų.


1. Įvadinė malda:

Tikiu Tuo, iš Kurio viskas prasidėjo, ir Kuriame viskas baigsis.
Tikiu Keliu, kuris iš Jo išvedė, ir vėl į Jį grąžins
Tikiu Meile, kuri yra Jo Kvėpavimas.
Tikiu Tiesa, kuri yra Jo Šviesa.
Tikiu Procesu, kuris yra Jo Evoliucija.
Tikiu Dvasia, kuri įkvepia gyvybę gyvenimams.
Tikiu Jo šaukliais. vedančiais 
-Per Meilę
-Per Tikrumą
-Per Sąmoningumą
-Per Įkvėpimą
-Per Valią
-Per Išmintį
-Per Išsilaisvinimą
Į Esmę

Esu tuo Tikėjimu
Gyvenu tuo Tikėjimu
Dabar ir visados ir per amžius.
AUM

2. Praktika:

  • Vibruojame 3 kartus po 33 AUM mantras. 
  • Prieš kiekvieną  kartą pasakome aukščiau pateiktą maldą.


3. Užbaigimo malda.
Pabaigus trečią AUM praktiką, ją užbaigiame tokia malda.

Težydi mano širdyje
Meilės ir Tiesos gėlės
Težydi mano artimųjų širdyse
Meilės ir Tiesos gėlės
Težydi visų Žemės žmonių širdyse
Meilės ir Tiesos gėlės
Teapsijungia jos visų sielų atbudimui
Tebūnie taip.
Tebūnie taip.
Tebūnie taip.

/3 arba 9 kartus, visą/.

Maldos paimtos iš knygos "Malda", autoriai Audronė ir Petras Ilgevičiai.
Leidykla UAB "Tiamata"

Pastaba: Atliekant AUM giedojimą, reikia mąstyti apie maldos žodžius, o taip pat siekti jog meldžiantis vibruotu visos kūno lastelės.
Galima vizualizuoti švytinčią aukso spalvos aurą, kaip parodyta paveikslėlyje.


Komentarai