Egregorai, - asmenines patirtys (2017.rugpj. 25, Klaipeda)


Egregoro pobūdis priklauso nuo turimos energijos pobūdžio ir bendro potencialo. Taip vieni egregorai gyvena iš psichinės ir emocinės, kiti — iš mentalinės savo narių jėgos. Mažai pasitaiko egregorų, turinčių dvasinę jėgą, tačiau būtent jie yra stipriausi ir ilgaamžiškiausi.

Bet kurį egregorą pradeda stiprų psichini, mentalini ar dvasinį magnetizmą turintis žmogus. Jo suformuluotos idėjos ir vertybės tampa būsimo egregoro pamatu ir traukia kitus panašiai mąstančius žmones. Šitaip formuojasi egregorų dariniai. Jų nariai savaime tarpusavyje dalijasi turima energija, egregorą papildydami ir stiprindami, kartu pasiimdami tiek bendros energijos, kiek patiems jos reikia. 

Kuo daugiau žmogus savo jėgų atiduoda egregorui tarnaudamas, tuo daugiau, atsižvelgiant jo pobūdi, pats gali jų gauti. Kuo mažiau jis atiduoda, tuo mažiau ir gauna. Šitaip vyksta natūralūs energetiniai mainai.

Kiekvienas sąmoningas žmogus sąmoningai pasirenka jam tinkantį egregorą, vadinasi, ir kolektyvą, o nesąmoningąji kažkoki egregorą jo karma pritraukia. Abiem atvejais tarp egregoro ir žmogaus vyksta vienokie ar kitokie energetiniai mainai.

Kiekvienas kolektyvas (egregoras) savo nariams numato bendras taisykles, kuriomis palaikoma būtinoji tvarka. Tos taisyklės priklauso nuo egregoro ir kolektyvo veiklos pobūdžio. Tikri dvasiniai egregorai savo besitraukiančių narių nebando sulaikyti, negaudo, neikalbinėja, o juolab nepersekioja

Žmonės egregorus renkasi pagal artimą vibraciją, todėl apsirikę natūraliai eina ieškoti savosios.

Dvasiniai egregorai ir jų lyderiai bei atstovai rūpinasi energijos švaros kokybe, o ne žmonių kiekiu, nes jie nesimaitina žmonių psichine energija. Juos maitina dvasios Šaltinis, iš kurio jų atstovai sekėjai gauna tiek dvasinės energijos, kiek patys sugeba jai atsiverti. Visi šie egregorai darbą su savimi akcentuoja ir tuščiai nieko nežada. Jie nesprendžia daugeliui svarbių materialių ir buitinių klausimų, todėl traukiasi tie, kurie būtent šito tikėjosi. Dėl to dvasiniai egre­gorai niekados netampa žmogui energetiniu vampyru.

Eteriniuose, psichiniuose, emociniuose ir mentaliniuose egre­goruose svarbu kiekvieno nario energija, o ypač stipresniujų. Jie nenori paleisti savo narių, nes maitinasi jų psichine arba mentali­ne energija. Čia svarbiausia žmonių skaičius, o ne energijos koky­bė. Dėl tos priežasties jie persekioja tuos, kurie išeina, arba net jiems grasina. Šitaip egregoras pasitraukiančiam arba pasitrauku­siam žmogui gali tapti energetiniu vampyru. 

Tie, kuriems dvasios mityba nepasiekiama, žmonių geromis ir blogomis emocijomis, troškimais bei norais maitinasi. Šių egregorų lyderiai moka visa tai meistriškai sužadinti, kad savo senkančios energijos resursus pasipildytų.

Bendros koncentruotos energijos sąskaita jie (eteriniai egregorai, E.P. pastaba) spren­džia įvairius buitinius, finansinius, tarpusavio santykių ir kitus žmogui svarbius žemiškus bei širdies reikalus. Taip galimas stebu­klingas pasveikimas ir kiti stebuklai. Jie sukelia euforijos ar tran­so būsenas, padedančias surinkti reikalingą energiją. Kiekvienam tada savi dalykai atsiveria, tačiau to negalima vadinti dvasiniu suvokimu.

Dabar kuriasi nemažai egregorų ("įvairius eterinius ir tamsos astralo pasaulius sąmoningai ir nesąmoningai atstovaujančių", E.P. pastaba), kurie medžioja žmonių energiją. Jie itaigiai manipuliuoja Keliu ir Dievu bei viskuo, kas žimogui brangu. Tokie egregorai žada greitus rezultatus ten, kur jie neįmanomi, visaip siekdami išgauti „taip", be kurio niekas prie nieko negali žmogaus prijungti. Todėl rimčiau galvokite, kam tariate „taip". 

Vargu ar rasite kolektyvą ir egregorą, kuriame nebūtų svetimos energijos medžiotojų. Jų yra visur: šeimose, darbo kolektyvuose, mokymo įstaigose, įmonėse, partijose, dvasiniuose judėjimuose, grupėse ir, žinoma, religinėse bendruomenėse.

(Citatos iš Antropoteosofijos 3 tomo, knygą galite įsigyti čia http://bit.ly/Antropoteosofija_3_t)

Atsisiūsti audio failą: https://cloud.mail.ru/public/Kfkd/81KxCRuA8 

Klausytis Mixcloudehttps://www.mixcloud.com/edmundas-petruoka/egregorai-asmenines-patirtys-2017rugpj-25-klaipeda/