Abejonės savimi ir dvasiniu Keliu (2017.07.21)

Atsisiųsti mp3: http://bit.ly/abejones_savimi_ir_Keliu

  • Visos abejonės kyla iš pagrindinių Kosminių principų (Meilės-Tiesos-Evoliucijos) ir 8 dėsnių (Pirminio impulso dėsnis - Pusiausvyros dėsnis - Energijos mainų dėsnis - In ir Jan dermės dėsnis - Sąmonės būvių kitimo dėsnis - Tėkmės dėsnis Priežasčių ir pasekmių dėsnis - Laisvos valios dėsnis) nežinojimo. 
  • Yra du skirtingi abejonių tipai. a) Nepasirinkusiojo abejonės b) Pasirinkusiojo abejonės. (Asmuo turi savyje pasirinkti arba Šviesą (Žinojimą, Meilę, dorybes ir pan.) arba Tamsą (Puikybę, ydas ir pan.), nepasirinkusysis maišo šias abi kryptis, teigdamas jog gėris ir blogis yra vienis)
  • Pasirinkęs Šviesą patiria dviejas skitingas abejonių formas - 1.Būtinąsias abejones, kurios iš esmės yra intelekto funkcija, mąstantis žmogus jąs išskalidydamas auga sąmoningume. 2. Stabdančias abejones, kurios nėra būtinos, ir dažnai ateina iš sąlyčio su įvairiais išoriniais informacijos ar energijos šaltiniais. Stabdančios abejonės patikrina tikruosius šviesą pasirinkusiojo motyvus, suformuotų vertybių kokybę ir atsparumą manipuliacijoms.
  • Pasirinkęs šviesą kaupia savo vidinį potencialą, transformuodamas abejones į patirtį. Per 1. Sąžiningai atliekamą tarnystę 2. Apsisprendimus gyvenimiškose situacijose 3. nuolat pasirinkdamas Šviesą savyje. 
  • Yra septynios pagrindinės abejonių formos: 1. Abejonė savimi, 2. Abejonė paties Kelio reikalingumu, ko prasme ir teisingumu, 3. Abejonė mokymo teisingumu arba vedliais. 4. Abejonės Dvasios, Dievo, arba aukščiausios sąmoningos jėgos, buvimu. 5. Abejonės gyvenimu ir jo prasme. 6. Įdiegtos abejonės. 7. Abejonės savo Dvasiniu Vedliu arba jo buvimu.

Komentarai