Tinkama savivertė - žinojimas kas esi iš tikrųjų

Senuosiuose jogos tekstuose, protas yra sulyginamas su veidrodžiu. Ten sakoma, jog siela žiūrį į savo proto veidrodį ir mato save tokią koks tas veidrodis. Dvasinė praktika susiveda į to proto veidrodžio dulkių ir defektų šalinimą (čitta vritti nirodha , Patandžalio joga sutra 1.2).
Negatyvizmas ir pozityvizmas yra iškreiptos realybės apie save suvokimas, tai visada duoda nepalankias savęs pažinimui pasekmes - savęs tikrojo nepažinimą. Negatyvizmas neigia pozityvizmą, o pozityvizmas neigia negatyvizmą, tikroji padėtis norint realaus savęs pažinimo tai, tikrumo arba realybės priėmimas tokios kokia ji yra, nieko neneigiant ir nieko neteigiant. Iš tos padėties pradeda ryškėti kryptis kurlink reikia judėti, vystytis, augti. Tai galima būtu pavadinti širdies keliu. Širdis simbolizuoja tikrumą, tai yra, negatyvumo ir pozityvumo apsijungimą - realumą, tikrumą, sąžiningumą, kojos ant žemės, galva danguje. Tik, einant širdies, tikrumo, realumo, keliu, galima išgirsti sielos balsą, kuris yra tyla, proto ramybės ir skaidrumo blyksniai.