Savistabos ir atgailos atlikimo etapai

1. Savistaba. Pirmiausia reikia pastebėti įvairias savo negatyvias reakcijas, motyvus ir elgesio modelius.
Tam reikia įsigyti mažą knygutę ir ją nešiotis su savimi. Kiekvieną kartą, kai save "pagaunam" negatyviai mąstant, ar kultivuojant kokį negatyvą, pasižymime knygutėje.
"Daug drąsos reikia tam, kuris nusileidžia į savo tamsiausius vidinius labirintus. Lengva juose pasiklysti. Daug ten pavojų ir kliūčių, tikrinančių drąsuolio siekio motyvo tikrumą. Sutiktos pabaisos išsisklaido, o kliūtys savaime ištirpsta kaip nebuvusios, jeigu jam pavyksta jas atpažinti ir pavadinti vardu.." Antropoteosofija 3 t., 800psl.2. Analizė. Vakare, prieš einan ilsėtis. Atsiverčame savo dienoraštį ir apmąstome visą dieną, išrašome tai kas eina iš vidaus. Praanalizuojame tuos knygutėje pažymėtus jausmus, motyvus, emocijas ir pan. ant kiek tos būsenos yra giliai mumyse, ant kiek stiprios. Viską užsirašome į dienoraštį.

3. Pripažinimas. Reikia pripažinti, - "taip tai yra manyje", ir "aš noriu pasikeisti, dėsiu visas pastangas".

4. Atgaila. (tai yra mano E.P. sudėti žodžiai, juos galite sakyti savaip, tai kaip jums tinka)
O mano Šviesusis Mokytojau, tu amžinai mane laimini, aš esu tavo dalis o tu esi mano aukštesnioji dalis, mes esame viena, mus riša Meilė ir Tiesa. Prašau, atsiųsk tokios energijos kokios reikia, ten, kur reikia ir tiek kiek reikia, kad galėčiau atpirkti savo kaltes ir išsigydyti savo sielos, proto, kūno negalavimus. Kad Meilė ir Tiesa žydėtu mano širdyje, vardan mano artimųjų, mano tautos, ir visos žmonijos gerovės. 

O mano Šventieji protėviai Aisčiai, kurie aukojate savo dvasinį sielos evoliucijos Kelią vardan to, kad mes jūsų vaikai galėtume dvasiškai išgyti augti, tobulėti ir evoliucionuoti. Palaiminkite, išmokykite mylėti žmones, gamtą su visomis jos karalystėmis.


O mano šviesieji protėviai, kurie aukojote savo gyvybęs vardan to kad mes jūsų ainiai dabar gyventume ir džiaugtumės esantys. Palaiminkite, darbams Dievui patinkančiams.


O mano amžinoji siela, atsiprašau už tas negatyvias mintis, jausmus, emocijas ir darbus, kuriuos šiandien padariau ir taip tave nuliūdinau. Šviesk mano širdyje, spindėk dvasiniu džiaugsmu akyse.

O visos šiandien sutiktos sielos, atsiprašau jūsų už tas savo reakcijas, žodžius, darbus kurie jus žeidė ir kėlė nerimą. Tai ką jūs su manimi darote yra jūsų karma, o tai kaip aš reaguoju, kalbu ir veikiu yra mano karma, tai už tai ir atsiprašau, aš esu pasirengęs keistis, vardan mūsų visų dvasinės gerovės.

(jei dienos bėgyje nebuvo atlikta stiprių negatyvių dalykų, galima atlikti maldos praktiką. Pvz. 9 kartus pasakyti "Antropoteosofo maldą" arba bet kokią kuri jums tinka.)

5. Atpirkimas, askezė. Jei nuodėmingas veiksmas buvo labai stiprus, tai vien prisipažinimo neužteks, būtina atlikti aukojimą, atpirkimą - veiksmą, kuris apvalys negatyvias sąmonės tendencijas ir atstatys nutrūkusį ryšį su Šviesiuoju Mokytoju, su šventaisiais protėviais Aisčiais, vidiniu Dieviškumu - siela.

(Tą veiksmą reikėtu suderinti su savo dvasios vadovu)

6. Dėkingumo išreiškimas. Jei tai yra kasdieninė praktika, (5 punktas praleidžiamas) galite tiesiog padėkoti Dievą, šventuosius protėvius Aisčius, šviesiuosius riterius ir t.t. šlovinančiomis maldomis ir giesmėmis. (pvz. malda Didžiajam Tėvui ir Didžiajai Motinai, ar pan.) Už pagalbą ir suteiką palaiminimų energiją, kuri mus žadina gyvenimui ir galutiniam prabudimui Dievuje.

Jei visus etapus atliksime teisingai ir nuoširdžiai, tai patyrę mokytojai ir praktikai teigia, jog tai pašalina gyvenimo kliūtis, dingsta ligos, blogi sapnai, įvairūs subtilaus kūno pažeidimai. Ištirpsta nuodėmių tendencijos ir keičiasi charakteris. Nustoja veikusios piktosios dvasios. Vystosi intuicija ir atmintis gerėja. Ateina sėkmė, sveikata ir t.t. Gyvenimas tampa harmoningas. Mes tampame vertais savo šventujų ir šviesiųjų protėvių Aisčių ir savo tautos didvyrių palikuonimis - Dievo vaikais. Šaltiniai, kuriais rėmiausi:
Antropoteosofija 2 t., Antropoteosofija 3 t. http://antropoteosofija.lt
Svamio Višnudevananda Giri paskaitos ir straipsniai. http://www.advayta.org

Edmundas Petruoka


Norėdami naudoti ar platinti šią medžiagą, privalote nurodyti aktyvią nuorodą į šį puslapį ir autoriaus vardą ir pavardę.

Komentarai