Rytmetinė Optino starcų malda

Paveikslėlio šaltinis: http://foma.ru

Viešpatie, padėk man Dvasios ramybėj priimti visa, kas įvyks šiandieną 
Viešpatie, padėk man atsiduoti Tavo Švenčiausiajai Valiai. 
Viešpatie, visą šią dieną vesk ir palaikyk mane. 
Viešpatie, leisk atpažinti Tavo Šventosios Valios, veikimą mano ir mano artimųjų atžvilgiu. 
Viešpatie, kad ir kokias žinias aš šiandien šiandien sužinočiau, padėk tai priimti ramiai su tvirtu įsitikinimu, jog viskas iš Tavo Šventosios Valios išeina. 
Viešpatie, Šlovingasis ir Gailestingasis būk mano žodžių ir veiksmų valdovas. 
Viešpatie, visuose nenumatytuose situacijose, padėk man atminti, kad Tu už visko stovi.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su artimaisiais ir su tais, kurie mane supa, kad jų širdžių neįskaudinčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį. 
Viešpatie, suteik man jėgos pakelti prasidedančios dienos sunkumus ir sąžiningai atlaikyti iki galo. 
Viešpatie, tegul mano valia paklūsta Tavo Valiai, mokink mane melstis, neprarasti vilties, tikėti, neveidmainiškai mylėti, iškęsti ir atleisti. Amen 

Edmundo Petruokos vertimas iš www.molitvoslov.com/text521.htm

Panaudojau žodį "starcai", kurį lietuviškai verčia kaip "vyresnieji", tačiau, lietuviškas šio žodžio vertimas mano nuomone neatitinka to dvasinio "svorio" kurį savyje talpina žodis "Starcai". "Starcai" (старцы) tai esantys amžiuje vienuoliai, dvasios vadovai, atsiskyrėliai maldininkai.

Platinant (copy/paste) ar naudojant šį maldos vertimo variantą, privalote nurodyti www.petruoka.blogspot.com šaltinį.

Komentarai