Kasdieninė malda
Viešpatie! Aš nežinau ko tavęs prašyti, nes Tu vienintelis žinai ko man labiausiai reikia. Tu mane myli labiau, nei aš pats save gebu mylėti. Tėve! Duok savo tarnui, to ko jis nedrįsta prašyti. Nedrįstu prašyti nei kryžiaus (sunkumų), nei nusiraminimo: aš atviras stoviu priešais Tave. Mano širdis Tau atverta; Tu matai visus mano tikruosius poreikius, kurių aš pats net nežinau. Tverk manyje Savo malonę. Jei reikia sužeisk ir išgydyk, nublokšk ir pakylėk mane. Palaimingoj vidinėj tyloj stoviu prieš Tave, ir nesuvokiamus Tavo planus mano atžvilgiu. Aš Tau save aukoju. Atsiduodu Tau. Neturiu jokio kito noro, kaip tik daryti tai ko Tu nori. Išmokyk mane melstis! Tu Pats manyje melskis. Amen.

© E.Petruoka