Išgyjimo malda Jėzui ( sakoma prieš miegą)

Nuotraukos šaltinis: http://www.crosswalk.com

Viešpatie Jėzau, šią naktį, kai aš miegosiu. 
Tu per Šventąją Dvasią sugrįžki į mano praeitį. 
Pagydyk bet kokią žaizdą, kuri yra man padaryta praeityje. 
Užgydyk visas žaizdas, kurias aš esu kam nors praeityje padaręs. 
Tavo gydančia meile paliesk tuos santykius kuriuos aš per savo kaltę esu sąmoningai ar nesąmoningai pažeidęs. 
Tačiau, jeigu yra dar kas nors, ką aš turiu padaryti, jeigu yra koks asmuo, kuris dėl manęs kenčia, parodyk, Viešpatie, man tą asmenį. 
Aš prašau atleidimo ir esu pasiryžęs atleisti. 
Pašalink iš mano širdies visokį kartėlį ir tą vietą pripildyk Tavąja meile. 
Dėkoju Tau mano Jėzau. 
Tu esi mano išgelbėtojas, mano didysis Gydytojas ir Ramybės Davėjas. 
Tau visa garbė ir šlovė.
Ačiū Tau, Viešpatie Jėzau. 
Amen. 

+ 10 Tėve Mūsų


Kai kalbėsime šią maldą prieš einant gulti, Viešpats švelniai ir iš lėto, mus miegatį gydys mumyse esančias dvasines žaizdas, kurios neleidžia Šv. Dvasiai paliesti sielos gelmių


Komentarai