Trys didžiausios kliūtys ieškotojui 1 kliūtis - neryžtingumas

 

Tie, kurie bunda, pabudusiųjų ieško, kad šie, jau didesnį Kelio galą nuėję, jiems apie Kelią papasakotų ir paaiškintų. Kieno gi daugiau klaus, jeigu ne jų. Džiaugiasi tokių suradę, todėl jų pašonėje stengiasi laikytis: reikalui esant pasiklaus, ko reikia. Tarp miego ir atbudimo esantis dar sunkiai supranta, kur jis yra ir su kuo. Todėl iliuzijai labiau jis atviras nei tikrybei. Mėgsta toks euforiškus efektus labiau nei ramią ir tikrą harmoniją, todėl neskiria tų, kurie iš tiesų pabudę, nuo tų, kurie gyvena euforiškos iliuzijos būsenos apimti. Šitaip susipainioja. Miegantis sapnų tikrovėje gyvena. Nemato jis pabudusių, nes jie kitoje realybėje gyvena. Lengva miegančius valdyti, jais manipuliuoti, hipnozę taikyti, jų energija naudotis. Todėl daug dabartiniame pasaulyje tų, kurie tuo naudojasi: tiek dvasinėse kryptyse, tiek politikoje, tiek versle, tiek buitiniuose reikaluose. /Antropoteosofija 2t./

Atsisiųsti paskaitą mp3 https://cloud.mail.ru/public/BLpZ/q6g4gQhr4