Stebūklų nebūna, yra tik vienas ar kitas nežinojimo lygmuo.