Seminaro apie meditaciją audio įrašai (2016.12.02-04)


Atsisiųsti visas 5 paskaitas: https://yadi.sk/meditacijos stovykla

"Visi esame išauklėti manyti, kad tikrasis pasaulis yra išorėje ir kad gyventi reiškia būti susijusiam su išorine realybe, siekiant fizinio ir intelektualinio atsako iš kitų. Daugelis mūsų niekada nepagalvojo apie galimybę atsisakyti sąlyčio su išoriniu pasauliu, kad sužinotume, kas vyksta mūsų Viduje. Tuo užsiimti turbūt atrodytų tas pats kaip valandų valandas beprasmiškai spoksoti į tikrinimo parametrų lentelę televizoriaus ekrane. Mes verčiau ištyrinėsime tolimiausią mėnulio kampelį ar vandenyno dugną negu savo gelmes. Tačiau iš tiesų visata kiekvienam iš mūsų egzistuoja tik taip, kaip ją išgyvename savo kūnu ir protu. Jos niekada nėra kažkur kitur, ji visada yra čia ir dabar. Pažindami savo „čia ir dabar“, galime pažinti pasaulį. Jei neištirsime mumyse slypinčio pasaulio, niekada nepažinsime tikrovės -žinosime tik savo įsitikinimus ar intelektualinį įsivaizdavimą apie ją. 
Vis dėl to stebėdami save galime tiesiogiai pažinti tikrovę ir išmokti pozityviai, kūrybiškai joje gyventi. Vienas vidinio pasaulio pažinimo būdų yra Vipasanos meditacija. Ji yra praktiškas būdas pažinti savo kūno ir proto realybę, atrasti ir išspręsti ten slypinčias problemas, išvystyti neišnaudotą potencialą ir panaudoti jį savo ir kitų labui."

(iš knygos Villyam Hart "The Art of Living: Vipassana Meditation")