Sergejaus Nikolajevičiaus Lazarevo malda


Viešpatie atleisk už egoistiškas mintis, kalbas ir darbus, už liūdesį ir nenorą gyventi.

Viešpatie, meilė Tau, yra laimė ir aukščiausia gyvenimo prasmė. O visa žemiška laimė, yra priemonė arba būdas auginti dėkingumą ir meilę Tau. Viską kas gyvenime įvyko ar įvyks, aš savo sieloje priimu su meile, nes žinau jog viską tu man siunti iš Savo Meilės.

Viešpatie atleisk man  nuodėmes iš praeitų ir iš šio gyvenimo, kurios negatyviai veikia mano vaikus, anūkus ir vaikaičius.

Viešpatie suteik sveikatos mano tėveliams, artimiesiems, giminėms, draugams, pažįstamiems, o taip pat nedraugams ir priešams, o man duok kantrybės.

Viešpatie atleisk, jei dėl savo neišmanymo, aukščiau meilės Tau buvau iškėlęs savo idealus, tokius kaip: dorybingumą, dvasingumą, tvarką, teisingumą, moralę, tobulumą, norus, santykius, šeimą, religiją ar gerą likimą.

Komentarai