Aukos ir aukojimo energetika

Kristinos Jasudaitės foto

Auka - tai savanoriška dovana, atiduodama bendram reikalui arba kitam dalykui, prie kurio aukojantysis šitaip prisideda.
Kiekvienas žmogus, savo darbu ir pastangomis sukaupęs materialųjį, intelektinį ar dvasinį turtą, turi teisę naudotis juo kaip tinkamas. Jis gali jį aukoti reikalams, prie kurių savo paties energija norėtu prisidėti, nes tie reikalai jam atrodo svarbūs. 
/Antropoteosofija 3 t.,404 psl./

Taigi aukos ir tarnystės vertė jų nuoširdumu matuojama, o ne pinigų suma. Todėl varguolio centas gali būti vertesnis už turtuolio tūkstantinę. 
/Antropoteosofija 3 t.,405 psl./

Svarbiausia yra aukojimo motyvas ir atidavimo sąmoningumas, o ne aukojama suma
/Antropoteosofija 3 t.,406psl./

Auka negali būti išreikalaujama, nes tada ji nebėra savanoriška, todėl nebetenka vertės. 
/Antropoteosofija 3 t.,407 psl./

Geras aukotojas džiaugiasi galėdamas prisidėti prie reikalų, kuriems aukoja, todėl tą galimybę laiko dovana. Tokiam grįžta dvasinė grąža. 
/Antropoteosofija 3 t.,407 psl./

Nepamirškite: aukodami ar atlikdami tarnystę, Jūs savo energija prisidedate prie tų reikalų, kuriems aukojate. Todėl svarbu, kad tai, kam aukojate, būtu Jums artima ir nekeltu priešiškumo. 
Pagal energijos mainų dėsnį kokią energiją įdėjai, tokia Tau ir sugrįš. Ką gausi, jeigu aukojai gailėdamas to, ką duodi? Tuomet verčiau neaukok, nes tokia auka tuščia.  Vadinasi, sąmoninga auka skatina ir valymosi bei transformacijos procesus. 
/Antropoteosofija 3 t.,411 psl./

Komentarai