Antropoteosofinio seminaro Panevėžyje 2016.09.14 d. audio įrašai


Klausytis online: 
1 dalis: https://www.mixcloud.com/edmundas-petruoka/panev%C4%97%C5%BEys-20160914-1-dalis-tikras-ie%C5%A1kotojas/
2 dalis: https://www.mixcloud.com/edmundas-petruoka/panev%C4%97%C5%BEys-20160914-2-dalis-trys-taisykl%C4%97s/

Atsisiųsti mp3
1 dalis: https://yadi.sk/d/-4wu4mq5vFNcz
2 dalis: https://yadi.sk/d/ai3oeJa1vFNjZ

Komentarai