Tikri ir netikri mokytojai, kaip atskirti?


Ištrauka iš Antropoteosofijos 2 t. 111-112 psl.

  • Tikrasis mokytojas retai save taip įvardija, todėl mokinių neieško, tačiau jie patys jį suranda.
  • Netikras guru skelbiasi su visomis pasekmėmis. 
  • Tikrasis mokytojas nesistengia mokiniui įtikti, su jo ambicijomis ir puikybe nežaidžia, bet nesupratimo priežastis įvardija ir žadina siekį keistis. 
  • Netikras - naudingiems mokiniams pataikauja ir jų ambicijas bei puikybę aktyvina. 
  • Tikrasis mokytojas mokinio gyvenimo negyvena ir jo problemų tiesiogiai nesprendžia, tačiau jo svarbius gyvenimiškus pasirinkimus skatina, keitimosi impulsu apdovanodamas. 
  • Netikras - sprendimus mokiniui pasakinėja, problemas sprendžia, jį šitaip prie savęs pririšdamas. 
  • Šalia tikrojo Mokytojo esantieji keičiasi, todėl jų gyvenimai keičiasi. Pradžioje skaudus tas kitimas gali būti. Nesikiša tikrasis mokytojas, nes žino, kad kiekvienas pats savo nesupratimą privalo išsirgti, kad šitaip vidinę kokybę Keliui išgrynintu. 
  • Tie, kurie to, prie ko buvo pripratę, griūties išsigąsta, traukiasi. Kiti lieka ir toliau eina. Pirmieji geriausiu atveju, dvasios vartotojais lieka arba Kelio atsisako, o antrieji į sielos Šviesos Evoliucijos Kelią patenka. 
  • Šalia netikro mokytojo esantieji lyg nuolatiniame rūke gyvena. Tai euforiją jie pajunta, tai nuo mokytojo atsitraukę - depresiją ir įtampą. Dvasią jie aukština, materiją atmesdami, tačiau kitus materialiai išnaudodami, dirbti tingi, sakydami, kad dvasingasis neturi liestis prie nešvarių darbų. Šitaip jie, vos Kelią pradėję, šentaisiais pasijunta ir į iliuzijų pasaulius patenka. Tokie "guru" naudojasi psichine žmonių energija.

Komentarai