Antropoteosofinis seminaras Panevėžyje (sekmadienį 2015.12.06)


2015-12-06 (sekmadienį) 11 val. 
I aukšto salėje, adresu: Pušyno g. 19A, Panevėžyje 


 "Apie darbą su savimi" 

 Seminaro metu taip pat vyks įvairios praktikos:
- Paskaita apie darbo su savimi esminius principus.
- Meditacinė OM praktika, padedanti apvalyti karmą.
- Bus pristatyta Joga nidra praktika.

Renginio trukmė 11-17 val.

Dėkingumo atlygis 15 eurų (kas negali tiek mokėti - auka).

Teisingas paaukojimas - tai duoti tiek kiek dėkingi jaučiatės. Dėkingumas tai galingiausia jėga duodanti stiprų impulsą dvasiniam augimui, o taip pat atnešančiu klestėjimą ir į materialų gyvenimą.
Nedėkingas žmogus, nepasiruošęs savo problemų sprendimui, tokiam dvasinės žinios nenueis į širdį ir neduos geidžiamo pokyčio.
„Jėzus Kristus per vieną dieną išgydė 10 raupsuotųjų – kiek iš jų pasiliko, kad jam padėkotų? Tik vienas. Kai Kristus atsigręžė į savo mokinius ir paklausė: „Kurgi kiti devyni?“ – paaiškėjo, kad tie devyni pasislėpė. Pasislėpė neištarę nė vieno padėkos žodžio."
Iš šių dėšimties tik vienas pasveiko.

Prašome apsirengti patogią, šiltą, judesių nevaržančią aprangą, turėti apklotą ir kilimėlį, vandens atsigėrimui. O pertraukėlės metu - lengvų vegetarinių užkandžių (pagal poreikį).Daugiau informacijos: www.vidmavita.lt