Kristaus malda - jogos praktikoje

Atiekant maldą "Tėve mūsų" reikia telktis į paveikslėlyje nurodytus taškus. Maldą reikia atlikti sąmoningai ir jokiu būdu neautomatiškai- mechaniškai.
Taip (33 kartus) atliekama malda , apvalo sąmonę ir sukuria galingą apsaugą nuo negatyvių- tamsiu energetinių vibracijų ir įtakų.

Komentarai