Katalikiška malda išgydyti santykiams


Gerumo Tėve, meilės Tėve, laiminu tave, šlovinu ir dėkoju Tau, nes iš meilės davei mums Jėzų. Ačiū, Tėve, nes Tavosios Dvasios šviesoje suprantame, kad Jis yra Šviesa, Tiesa ir Gerasis ganytojas, kuris atėjo, kad mes turėtume gyvenimą, ir apsčiai jo turėtume.

Šiandien, Tėve, noriu pristatyti Tau šį (šiuos) Tavo vaiką (vaikus) (….išvardinate vardus). Pristatau jį (juos) Tau, Viešpatie, kad atkreiptum savo mylinčio Tėvo akis į jo (-jų) gyvenimą (-mus). Tu žinai jo (jų) širdį (-is) ir jo (jų) istorijos žaizdas. Tu žinai visa tai, ką norėjo padaryti, bet nepadarė. Žinai, ką jis (jie) padarė arba ką jam (jiems) kiti padarė, įskaudindami jį (juos). Tu žinai jo (jų) trūkumus, klaidas, nuodėmes. Žinai jo (jų) gyvenimo (-mų) traumas ir kompleksus.

Šiandien, Tėve, prašau Tavęs dėl meilės, kuria myli savo Sūnų Jėzų Kristų, paskleisti savąją Šventąją Dvasią ant šio (šių) savo vaiko (vaikų), kad Tavosios meilės šiluma, kuri gydo, persmelktų jo (jų) širdies gelmes.
Įženk į tą (tas) širdį (-is), Viešpatie Jėzau, kaip įžengei į namus, kuriuose buvo susirinkę baimės apimti Tavieji mokiniai. Tu pasirodei tarp jų ir tarei: „Ramybė jums.“ Įženk į tą (tas) širdį (-is) ir dovanok jam (jiems) savo Ramybę. Pripildyk jo (jų) širdį (-is) meile. Žinome, kad meilė nuveja baimę. Pereik per jo (jų) gyvenimą (-mus) ir išgydyk jo (jų) širdį (-is).

Žinau, Viešpatie, kad Tu visada padarai tai, ko Tavęs prašoma, ir šito Tavęs prašau kartu su Marija, mūsų motina, kuri dalyvavo vestuvėse Kanoje, kai pristigo vyno, o Tu atsiliepei į jos troškimą, perkeisdamas vandenį į vyną. Perkeisk jo (jų) širdį (-is) ir dovanok jam (jiems) dosnią mylinčią, gerą širdį, duok jam (jiems) naują širdį.

Leisk, kad šiame (šiuose) tavo vaike (-uose) sužydėtų Tavojo artumo žiedai. Dovanok jam (jiems) Tavosios Dvasios vaisių: meilės, ramybės ir džiaugsmo. Padaryk, kad ant jo (jų) nusileistų palaiminimų Dvasia, idant galėtų kasdien patirti ir ieškoti Dievo, gyvendamas (-mi) be kompleksų ir be traumų kartu su savo artimaisiais, kartu su savo šeima, kartu su savo draugais ir bendraminčiais.

Dėkoju Tau, Tėve, už tai, ką šiandien darai Savo vaiko (vaikų) gyvenime (-uose). Dėkoju Tau iš visos širdies, kad mus gydai, kad mus išlaisvini, kad sutraukai mus rišančias tamsias grandines ir dovanoji Laisvę. Ačiū, Viešpatie, kad esame Tavosios Dvasios šventovės ir šios šventovės sugriauti neįmanoma, nes ji yra Dievo Namai. Dėkojame Tau, Viešpatie, už tikėjimą. Dėkojame už meilę, kurią pasėjai mūsų širdyse.

Koks didis esi, Viešpatie! Būk palaimintas ir pašlovintas, Viešpatie.

Po to galima 33 kartus pasakyti maldą:
Sveika Marija, Malonės pilnoji, Viešpats su TavimiTu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina. Melsk už mus Dievo vaikus. Dabar ir per amžius Amen


P.S. Malda yra sudėta remienatis originaliu variantu paimtu iš  bernardinai.lt puslapio.

Komentarai