Apie maldą ir meldimąsi 4 dienaŠioje diskusijoje išgirsite apie: Kas toks yra asmeninis Dievas ir beasmeninis, ar tikrai dvasinio Kelio galutinis rezultatas netekti individualumo. Kaip suvokti kas vyksta su mumis maldos metu, kaip nuraminti mintis ir ko toliau laukti. Apie tai kaip malda atskleidžia mūsų tikrąją prigimtį ir koks kelias turi būtu praeitas iki to. Ir t.t. p

Kitų dienų įrašai: http://petruoka.blogspot.lt/2015/09/apie-malda-ir-meldimasi-3-diena.html

Komentarai