Kaip išsivaduoti iš puikybės

Visais šiais šydais sumaniai manipulioja visi eteriniai pasauliai ir tamsos astralas. Jie pasitelkia juos suaktyvinančias priemones, todėl šydai atrodo kaip didžiausias tikrumas. Kuo daugiau ydų ir prisirišimų, kuo daugiau puikybės turi žmogus, tuo lengviau jis tampa manipuliatorių vergu. Tačiau šie įstabūs manipuliacijų meistrai vergystę kaip didžiausią ir ypatingiausią dovaną pristato, todėl ir patiki jais žmogus.

Tikroji Meilė po 7 iliuziniais puikybės šydais esti.
1. Šydas - kaukės ir jų įvaizdžiai.
2. Šydas - įsivaizduojamas gerumas.
3. Šydas - įsivaizduojama tarnystė kitiems.
4. Šydas - įsivaizduojamas sąžiningumas.
5. Šydas - įsivaizduojama palaima.
6. Šydas - įsivaizduojama visuotinė meilė.
7. Šydas - tuštuma

iš Antropoteosofijos 2t.