Papildytas 1 Antropoteosofijos audio knygos turinys


Kviečiu paklausyti:
Nuoroda: http://bit.ly/1NMc53P
  • Apie protą, sielą ir dvasią 
  • Apie reinkarnacijas 
  • Apie eterinį pasaulį 
  • Dar kartą apie mirtį
Citatos iš 1 Antropoteosofijos tomo:
"Eterinis, arba ateivių, pasaulis - labai sudėtingas liuciferiškojo, arba žemojo, proto kūrinys."
"Dvasinis elitiškumas - tai harmoningas ir pilnakraujis buvimas ten kur esama. tai atsidavimas savo širdies idėjai, kurios nešėju ir vykdytoju toks žmogus yra.
Šviesos eterio atstovai - tai pseudo elitas, kuriems svarbu sudaryti norimą įspūdį, gauti pripažinimą, šlovę ir titulus."
"Jų rasite politikoje, versle, dvasininkijoje, mokslo ir kitose srityse. Įsivynioję į ypatingumo aureolę, jie manipuliuoja amžinosiomis vertybėmis ir gražiomis idėjomis, tuščiažodžiauja, gražbyliauja, o iš tiesų yra demagogiški ir abejingi žmonėms."
"Tie iš jų, kurie pasirenka dvasinį kelią, neturėdami dvasios kibirkšties, paverčia šį kelią karjeros laiptais. Jie siekia tapti geriausi per trumpiausią laiką, manipuliuoja surašyta išmintimi, savaip ją interpretuodami. Būtent jie sugebėjo per trumpą laiką neatpažįstamai iškreipti visus duotus dvasinius mokymus, padedančius širdimi ieškančiajam rasti kelią Namo. Jie juos iškreipė, paversdami verslo planais ir tuo kuriam laikui atkratydami tikrai siekiančiuosius nuo bet kokių tolesnių ieškojimų."
"Tikėjimų krizė - tai jų darbų išdava. Tai jie iškreipė šventrasčius pagal savo poreikius, tai jie inkvizicijos laužuose degino užgimstančią išmintį, galinčią juos demaskuoti, tai jie niekino moterį, paniekindami tuo harmonijos idėją, tai jie inicijavo religinę nesantaiką ir karus, priešpastatydami vienas Dievo sampratas kitoms. Kiek blogio buvo prikurta, remiantis Dievo vardu..."
"Šis pasaulis (eterinis) kartoja Dievo vardus, dengdamasis jais dvasios išspinduliavimo nebuvimą. Ne vardan Dievo, bet vardan valdžios, įtakos sferų ir turtų jie kovojo su jais netikinčiais arba juos perpratusiais. Šitaip gali elgtis tik žemasis Protas, kurio valdovas - Liuciferis. Daugybė jų neigė Liuciferį, patys būdami liuciferiais dvasininkų apdaruose. Tuo jie manėsi uždegsią tikruosius savo darbų motyvus..."
"Atgrasyti ieškantį žmogų nuo Dievo greičiausiai galima namuose, kurie vadinami Dievo namais. Tai taip pat Liuciferio planas. Tam jis ir siuntė į Dievo namus savuosius, kurie neturėdami savyje meilės, sėjo baimę ir netikėjimą Tuo, kuriuo turėjo mokyti sekti. Būtent jo siųstieji pavertė Tikėjimą dresūra, taikoma gyvuliui."
"Liuciferio atstovai mielai organizuoja spektaklius įdomybių mėgėjams. Tai šou su visais reikalingais įsivaizduojamais dvasiniais atributais ir mentalinėmis manipuliacijomis dvasiniais išgyvenimais ir pačiu dvasingumu. Vengia tokių šou širdimi ieškantieji, atskiria juos ir pasitraukia nusivylę..."
"Eterinis pasaulis manipuliuoja sąvokomis "dvasingumas", "tarnystė", "gerumas". Jis kuria naujas sąvokas, painioja senas. Jo atstovai yra nenatūralūs, net tetrališki, kartais saldūs, kartais išsisukinėjantys ir besimaivantys. Yra labai daug protingų. Tačiau visada jie ieško būdų, kaip įtraukti į savo žaidimus kuo daugiau žmonių, todėl pataikauja tiems, kuriems rimti Mokymai nepataikauja, nes dar šie mokymuisi nėra pasirengę."