Procesai maldos metu - ketinimo svarba


Meldžiantis už savę, valome savo karmą. Meldžiantis už artimuosius - maldos energija dalinasi pusiau - dalis eina jums dalis tiems už kuriuos meldžiatės. Meldžiantis už tuos kurie jums kenkia - valoma tarpusavio karma. Meldžiantis už giminę valome giminės karmą. Meldžiantis už mokytojus - dalis maldos energijos sugrįžta jums (sustiprėjusi) dalis eina mokytojo darbams palaikyti, taip jūsų evoliucija pagreitėja ir gaunate palaiminimų. Meldžiantis už tuos kurie nepraktikuoja - maldos energija valo tų žmonių širdis, atsiranda galimybė ir palaikymas jiems keistis link gero (taip veriasi jūsų širdys). Meldžiantis už niekadėjus ar piktadarius - vyksta susilietimas su jų karma, kurią galite nemaloniai pajusti, tačiau, maldos energija sielas turinčiuosius žadina (verčia juos susivokti) o besieliams nuplešia kaukes, parodoma jų tikroji esmė. Meldžiantis už šalį, - grynynasi šalies karma, pagreitėja evoliucijos procesai. Jeigu meldžiamės dėl taikos ir žmonių sąmonėjimo Pasaulyje, taip prisidedame prie Šviesos butybių darbų, sukuriama daug geros karmos, tokios maldos keičia besimeldžiančiojo likimą. Plačiau apie tai http://bit.ly/1EE5Nwm

Galimi šalutiniai poveikiai meldžiantis
Kiekvieną kartą besimeldžiant už žmogų, tautą ir t.t., susiliečiame su energetiniais- struktūriniais karminiais dariniais (pvz. asmenine žmogaus karma, egregorais ir t.t.), kurie duoda grįžtamąjį poveikį, būkite atidūs. Šviesūs dariniai mus apvalančiai ir sustiprinančiai veikia, tamsūs - gali spausti, sukelti mūsų pačių tamsiąją karmą. Sąmoningam maldininkui pagreitėja karmos išsivalymas, čia reikia būti ypač dėmesingiems, nes "perlenkus lazdą" galimas "perdegimas", arba "paspringimas" savo karma. Maldos metu sustiprėja energetiniai procesai, todėl jos metu gali jaustis fiziniai skausmai, sukilti mentaliniai, psichiniai blokai, svarbu laiku tai suvokti, nes kitaip maldos kokybė labai krenta arba tapa neįmanoma. Maldos metu gali ateiti įvairios mintys apie žmones, žinokite jog maldos energija valo jūsų santykių karmą, todėl reikia suvokus stengtis paleisti, ir vel tęsti meldimąsi.
Po maldos, rekomenduotina atlikti atsipalaidavimo pratimą, atsigulus ant žemės, bent dešimt min. tokiu būdų energija išsilygina ir harmonizuojasi procesai organizme ir auroje.
Meldžiantis, reikia atsakingai duoti pasižadėjimus - įžadus, nes jų neįvykdžius taip pat galime sukurti nepalankias dvasiniam Keliui situacijas. Gilėjant praktikai, prasideda būtinasis apsivalymas, pradžioje jis gan aiškus ir suprantamas, tačiau kuo toliau tuo subtilesnis darosi. Pavyzdžiui, žmogus prisiriša prie savęs dvasingojo, sąžiningojo, tarnaujančio ar aukojančio, arba prie savo gerumo, matymų ir nušvitimų ir pan. Šių "kaukių" apvalymas visada būna labai skaudus, todėl ir nevienas maldininkas ties šia vieta yra sustojęs.  Taip pat gali pradėti valytis organizmas, sukilti senos ligos, arba "išlysti" nesuprantami keisti negalavimai,  arba keistos situacijos santykiuose ir gyvenime. Tačiau rimtas maldininkas turi Tikėjimą, jis supranta jog jo gyvenime viskas net iki smulkmenų vyksta tik į gerą, jis supranta jog tai iškylo tam kad būtu išspręsta išvalyta išgydyta, tam kad prasiplėstu sąmonė ir būtu išmokta karminė pamoka.
Norint sušvelninti šalutinius poveikius, būtina savistaba, dienoraščio rašymas, praktikų atlikimas, tinkamas bendravimas, tinkamos literatūros skaitymas, o jei pasiseks ir dvasios vadovo globa. Dvasios vadovas, tai asmuo už jus jau tolėliau pažengęs, būtinai yra jūsų gerbiamas,  per šį žmogų kalba jūsų Šviesusis Mokytojas.  Dvasios vadovas dalinasi savo patirtimi, išklauso jus, padeda jums pereiti apsivalymo etapus. Kai paliečiamos dvasingumo kaukės svarbu ant jo neįsižeisti ir jausti dėkingumą - matyti (nesvarbu kad ir kokios keistos, nepatogios ir lyg neteisingos situacijos beiškiltu) jog per jį kalba jūsų Šviesusis Mokytojas, angelas sargas).

Ketinimo svarba.
Meldžiantis yra svarbu tinkamai suformuluoti ketinimą. Tai sutelkia ir tinkamai nukreipia maldos energija ji stiprėja, aiškėja ir koncentruojasi. Svarbu nesirišti prie "prašomo- neprašomo" rezultato, viską reikia palikti Dievo valiai. Meldžiantis už kitus, tam kad nebūtu pažeistas karmos dėsnis, užbaigiant maldą galima pasakyti tokią frazę- "Tiek kiek karma leidžia". Ketinimas neturi žeisti Trijų Kosminių principų (Meilės-Tiesos-Evoliucijos) ir aštuonių kosminių dėsnių.

Ketinimo pavyzdys:
"Šias maldas skiriu ........išvardinate žmonių vardus......."
"Dieve, apvalyk mūsų sielas, protus, jausmus pripildyk mūsų širdis meile, sustiprink mūsų tikėjimą, įkvėpk darbams Tau patinkantiems."
"Išvalyk mūsų kūnus, jausmus, protus, aurą ir subtiliąsias energetines sistemas, iš tamsos ir eterio (ateivių) pajungimų, programų, ir sukurk Šviesos apsaugą, kad Tamsa ir tai kas apsimeta šviesa neprieitu prie mūsų, kad taika, meilė ir harmonija įsivyrautu mūsų gyvenimuose, tiek kiek mūsų karma laidžia."

Rekomenduoju šias maldas: http://bit.ly/1GP1cdg

E. Petruoka