Apie maldos veikimą


Kiekviena asmeninė arba visuomeninė – kolektyvinė malda veikia priklausomai nuo besimeldžiančiojo dvasinio lygmens, nuoširdumo, sąmoningumo ir būtinai, maldos intencijos. Pagal tai ji ir pasiekia tą, kuriam yra skirta.
 - Jeigu meldžiamasi dėl asmeninių dalykų, ji veikia pagal nuoširdumą tiek, kiek karma leidžia. Tai asmeninė malda.
- Jeigu meldžiamasi už artimuosius, pažįstamus ar kitus žmones, kuriems reikia pagalbos, energija dalijasi pusiau, vadinasi, viena jos dalis lieka pačiam besimeldžiančiajam, o kita įsikomponuoja į žmogaus, už kurį meldžiamasi, aurą, veikdama tiek, kiek abiejų karma leidžia. Todėl šitokia malda ypač tinka tarpusavio santykių harmonizavimui. Tai asmeninė malda.
- Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie Jums visaip kenkia – tirpdoma tarpusavio santykių karma. Tai asmeninė malda.
- Jeigu meldžiamasi už savo tėvus ar protėvius, malda veikia valančiai visą giminės egregorą. Tai asmeninė malda ir malda už giminę.
- Jeigu meldžiamasi už savo Mokytojus, Vedlius ar geradarius, tokia malda reiškia dėkingumą, o jos energija taip pat dalijasi: viena dalis lieka besimeldžiančiajam, todėl veikia lyg tų žmonių, už kuriuos jis meldžiasi, palaiminimas, o kita jos dalimi žmogus savo dėkingumu prisideda prie savo vedlio ar geradario reikalų ir darbų. Tai dalinai asmeninė, tačiau jau dalinai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
- Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie nesimeldžia, maldos energija augina jų širdyse geranoriškumą. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
- Jeigu meldžiamasi už piktadarius, besimeldžiantysis gali patirti savyje jų energijos veikimą, todėl šitaip melstis galėtų tie, kurie savo vidinį negatyvumą žino ir su juo dirba, o ne jo nežinantys. Tačiau maldos energija gali apvalyti sielą turintįjį, todėl šiam gali prabilti sąžinė, o sielos neturintįjį gali kiek pristabdyti nuo blogų darbų arba pagreitinti tų darbų pasekmių realizaciją. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
- Jeigu meldžiamasi už kažkurią šalį ir jos žmones, malda gali suaktyvinti gryninimosi valstybės valdymo struktūrose ir pačiuose žmonėse procesus tiek, kiek karma leidžia, tačiau tai nereiškia, kad ji nedelsiant pakeis prastą karmą gera. Tai reiškia, kad melstis reikėtų nuolatos, o ne progiškai, nes valstybės ar tautos karmoje – visa jos gyvavimo laikotarpiu nuo pat pradžios iki dabarties žmonių mąstymo, kalbėjimo ir veiklos kokybė. Bet kokia okupacija ar karas – tai brandžios sunkios karmos išėjimo laikas. Puolančioji arba okupuojančioji pusė šiuo atveju sunkią karmą kuriasi. Vadinasi, po kurio laiko, tokio pat likimo pagal karmos dėsnį susilaukia ir ji. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
- Jeigu meldžiamasi dėl pasaulio žmonijos sąmoningumo, taikos ar kitų panašių dalykų, šitaip, priklausomai nuo besimeldžiančiojo dvasinės kokybės ir sąmoningumo, prisidedama prie subtiliuosiuose planuose dirbančių Šviesos būtybių atliekamų darbų. Todėl jeigu milijonas žemės gyventojų iš visų esančių milijardų nuolatos šitaip melsis nors po pusvalandį – valandą dienoje, taika vyraus Žemėje, o Šviesos auganti galia skaidys ir tirpdys blogį. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
Nepamirškite, kad karo baimė ir kalbėjimas apie karą – traukia karus, o kalbėjimas apie taiką, meldžiantis dėl jos ir dirbant tokiu būdu, kokiu kas sugeba ir išgali – formuoja taikos ir meilės energiją. Todėl kiekvienas pats renkasi, kokios energijos apgaubtas gyvens ir kokią skleis. 

2015.02.07 užrašė: Astrėja