Apie Dvasios ir materijos energetiką bei santykį

1. Dalis:
- Dievo vaikai
- Technologinio Dievo vaikai
- Skirtingų Pasaulių kūryba ir energetika
- Auros energetika ir vibracijų atskyrimas
- Stichijų veikimas per žmogų
- Apie dvasios tinginius ir bevalius
- Apie gėrį ir Šviesą pasirinkusiuosius
- Kokia yra skirtingų žmonių energetika
- Pasaulių formavimosi procesai.


2 Dalis 
- Apie energetiškai stiprias vietas
- Kaip reikia lankyti šventvietes
- Aukojimo misterija
- Apie davimą ir ėmimą
- Energijos mainų dėsnis
- Svetimos energijos medžiotojai
- Kaip pasigaminama sava energija
- Apie dovanos energetiką
- Apie turizmą po šventas vietas.
- Apie išorinius ieškotojus
- Tapati energija traukia tapačią.
- Kaip reikia teisingai aukoti.
- Kaip aukas atlieka skirtingų pasaulių atstovai.


Atsisiųsti visas dalis: https://yadi.sk/d/reEWWjL9dQtqy