41 puikybės požymiai (iš Mahabharatos)

1. Įsitikinimas jog aš visada teisus!
Уверенность в собственной правоте: "Я всегда прав!"
2. "Globėjiška" pozicija kitų atžvilgiu. (Žiūrėti į kitus iš aukšto. Noras pamokyti, patarti ir t.t. ypač kai to tavęs niekas neprašo.)
"Покровительственное" отношение к другим. Смотреть на других свысока.
3. Savosios personos sureikšminimas. (Arba tų objektų, ar autoritetų prie kurių esu prisirišęs, tai reiškia nuo kurių esu priklausomas sureikšminimas) 
Чувство собственной важности.
4. Nusižeminimas arba kitų nužeminimas. (Taip elgiamąsi siekiant sąmoningai arba nesąmoningai manipuliuoti)
Унижение себя и других.
5. Pasąmonėje turėti savęs vaizdą, jog esu geresnis už kitus, nors išoriškai tai galiu neigti. Taip pat atviras girimąsis.
Мысль о том, что я лучше других, хвастовство.6. Talentas taktiškai kitus pastatyti į nepatogią poziciją.
Умение поставить соперника в невыгодное положение
7. Siekis kontroliuoti situaciją, nesiimant atsakomybės už ją.
Контроль над ситуацией, но не желание взять ответственность на себя.
8. Prisitaikėliška pozicija, vidinis neapsisprendimas - neramumas, poreikias dažnai žiūrėti į savo atvaizdą veidrodyje. (Arba šiais laikais tikrinti kiek "laikų" jau surinko mano fb nuotrauka. Reguliariai keisti savo fb profilio nuotrauką ir viršelį.)
Надменное отношение, суетность, желание часто смотреться в зеркало.
9. Poreikias priešais kitus puikuotis savo turtais, rūbais ir t.t. (Reguliariai tai publikuoti ant fb sienos ir sekti kiek "laikų" bus surinkta.)
Выставление на показ достатка, одежды и прочего.
10. Negebėjimas bendradarbiauti, dalintis patirtimi ar net priimti pagalbą ar patarimus iš kitų.
Не позволение другим помогать себе и работать с другими: "Я сам!"
11. Apsiimti darbus kurių neįstengsime (dažniausiai viduje tai suprantame, bet būna kad ir nesuprantame) iki galo užbaigti. (Praktiškai visi darbai (arba pažadai) kuriuos esame pradėję ir neužbaige, buvo paskatinti puikybės. Taip da-niausiai elgiamąsi norint sudaryti rimto atsakingo asmens įspūdį, arba kažkam įsiteikti.)
Брать на себя непосильную работу.
12. Įprotis persidirbti taip kad fizinis kūnas nebeatlaiko. (Kai pakimbama feisbuke taip kad akys išvarva ant klaviatūros ir t.t.)
Работа сверх всякой меры, что физ. тело не выдерживает.
13. Polinkis bet kokiais būdais atkreipti į save dėmesį. (kai ryte atsisėdi ir mąstai kaip šiandien daugiau "laikų" surunkti nei vakar ir pan.)
Привлечение к себе внимания.
14. Polinkis įsižeisti, įsiskaudinti ir t.t. (Ypač kai fb draugai nepalaikina mano nuotraukos arba "genialios" minties.)
Обидчивость.
15. Tuščiakalbystė arba polinkis kalbėti apie savo problemas. (Reguliariai dėti ant fb sienos, siekiant užuojautos ar palaikymo (tiksliau energijos) ir pan. jei to negaunama apima dar didesnė depresija)
Болтливость или разговоры о своих проблемах.
16. Per didelis jautrumas arba atvirksčiai iš viso jo nebuvimas. (Kai savo liguistą reagavimą pradedame klijuoti ant kitų, šiuo atveju nesvarbu ar žmogus į tave atkreipė dėmesį ar ne. Arba atvirkščiai - jokios reakcijos, visiškas susikoncentravimas į save ar savo problemas).
Излишняя чувствительность или её отсутствие.
17. Polinkis užsiciklinti ir savo personos sureikšminimas. (Kai matai situaciją ne tokią kokia ji yra ir prisiriši, pradedi aklai emociškai ginti arba gintis)
Чрезмерная занятость своей персоной.
18. Mąstyti apie tai ką kiti apie tave galvoja ar kalba apie tave. (Pastoviai sekti savo fb draugus, pasitikrinti ar jie dar tave gerbia.)
Мысли о том, что другие думают или говорят обо мне.
19. Sąmoningai pokalbyje naudoti tokius žodžius kurių pokalbio dalyvis nesupranta.         
Использование слов, которые собеседник не понимает, и вам известно об этом.
20. Jaustis niekam vertu, niekam tikusiu. 
Ощущение своей никчёмности.
21. Negebėjimas atleisti nei sau, nei kitiems.
Не прощение себя и остальных.
22. Polinkis kitus ar save garbinti. (aš esu GURESNIS už tave arba... kita pusė - priimti savo autoriteto subjektyvią nuomonę kaip dogmą)
Сотворение кумира из себя и остальных.
23. Keisti elgesį priklausomai nuo situacijos. (Su baltaisiais esu baltasis, su raudonaisiais raudonasis, paprastai šis žaidimas liudnai baigiasi... bet kai kam pasiseka tokiu būdu tuščiai praleisti gyvenimą)
Изменение манеры поведения в зависимости от того с кем мы говорим.
24. Nedėkingumas. (Pvz. kai aš paimu man patikusią citatą ir ją "papostinu' sąmoningai neparašydamas iš kur paėmiau)
Неблагодарность.
25. Paprastų žmonių ignoravimas. (Polinkis vertinti žmones pagal užimamas pareigas socialinėje erdvėje ir t.t.)
Игнорирование малых людей.
26. Nedėmesingumas. (Paviršutiniškumas, negebėjimas įsigilinti, skubotas išvadų padarymas ir t.t.)
Невнимательность.
27. Savo puikybės nematymas ir savo problemų nesuvokimas. (Tai visi atvejai, kai žmonės sako - aš esu nušvitęs, aš jau senai esu dvasiniame kelyje, aš esu marketingo guru - todėl jau iš esmės visi turi klausytis mano nuomonės ir pagal mano supratimą gyventi. Kitas variantas - kai yra netgi sudvasinamos ydos)
Не осознание своей гордыни и своих проблем.
28. Irzlaus tono buvimas balse. 
Наличие раздражительного тона.
29. Balso pakėlimas esant supykus ar nusivilus.
Повышение голоса в злобе и досаде.
30. Nepaklusimas Dievo valiai. (Tiksliau, nesiklausymas savo vidinio aš arba sielos)
Не подчинение воли Бога.
31. Savigarbos trūkumas. (Viešas vulgarumo demonstravimas)
Не достаток самоуважения.
32. Bukumas ir nemąstymas. (Mentalinis arba emocinis fanatizmas)
Безрассудство и бездумство.
33. Būti nesąžiningu sau ir kitiems. (Savo širdies arba sielos negirdėjimas, siekimas merkantilinių tikslų)
Нечестность по отношению к себе и другим.
34. Negebėjimas rasti kompromiso. (Tai rodo jog žinios pagal kurias žmogus bando gyventi dar nera gyvos jo asmeniniame gyvenime.)
Неспособность пойти на компромисс.
35. Noras visada tarti paskutinį žodį. (Patino, guru ar teisėjo sindromas)
Желание всегда отставить последнее слово за собой.
36. Nenoras dalintis žiniomis siekiant kontroliuoti situaciją. (Noras išlaikyti dominavimą, arba gauti naudos. panašiai elgiasi įvairūs sektantai siekdami padidinti savo bendraminčių gretas)
Не желание делиться своими знаниями, с целью контролировать ситуацию.
37. Per mažas ar perdėtas dėmesys fiziniam kunui. (Pižonas arba priešingai - bomžas, tai laikoma asmenybės išskirtinumu)
Невнимание к физическому телу или чрезмерное внимание к нему.
38. Polinkis neatsiklausus spręsti svetimas problemas. (Kitaip sakant, lysti į kitų reikalus kai tavęs niekas to neprašo, priskaldžius "malkų" atsakomybės vengiama)
Мысль о необходимости решать чужие проблемы.
39. Išankstinis nusistatymas vertinant žmones pagal odos spalvą ir išorinę išvaizdą. (Nacionalizmas, pvz. rusofobija, homofobija ir pan.)
Предубеждённость к людям по цвету кожи и внешнему виду.
40. Perdėta savigarba. (Siekimas garbinimo)
Чрезмерное уважение к себе.
41. Sarkazmas (1. aštri, kandi pajuoka, pagrįsta kalbančiojo pranašumu prieš tą, apie kurį jis kalba arba į kurį jis kreipiasi. 2. kandi, pajuokiama pastaba.)
Сарказм.

Laisvas vertimas iš rusų kalbos, skliausteliuose mano komentarai.
Jei naudosite šį vertimą, būčiau dėkingas jei šalia jo būtu įdėta nuoroda į šį puslapį.