Malda už vaikus

Foto E.Petruoka

Viešpatie, dėkoju Tau už tą šviesą ir šilumą, kurią suteikia vaikai mano gyvenimui. Dėkoju už skaidrius vaikų šypsnius ir už jų prisirišimą ir meilę. Dėkoju už laimę mokyti juos mylėti Tave.
Būk su manimi, būk manyje, Viešpatie, kai aš vaikams turėsiu padėti tobulėti. Tu pats, Viešpatie juos per mane auklėk. Saugok mane nuo visko, kas galėtu padaryti žalos mano vaikų sieloms.
Viešpatie, būk malonigas mano vaikams, globok juos ir vesk. Aš neprašau atitolinti nuo jų sielvarto ir skausmo. Siųsk jiems, Viešpatie, kai ateis laikas, bandymų, reikalingų stiprėti ir grūdintis. Tačiau, meldžiu suteik jiems jėgos drąsiai pakelti gyvenimo sunkumus ir likti Tau ištikimiems.
Teįvykdome mes visi Tavo valią ir tesusijungiame su tavimi ir tarp savęs tobulėje Dievo meilėje amžiams. Amen.