20 knygų ir autorių kurie padarė įtaką mano evoliucijai


Šios knygos ir autoriai, padarė gan stiprią įtaką (o kai kurie ir toliau daro) mano sielos evoliucijai.
1. Naujasis Testamentas
2. Bhagavadgyta (Bent 5 autoriai)
3. Bhaktivedantos svamio Prabhupados knygos
4. Stivenas Covey "7 efektyvių žmonių įpročiai" (ru.)
5. Svamio Šivanandos knygos (ru.)
6. Svamio Satyanandos Sarasvačio knygos (ru.)
7. "Tibeto Šamanas" .Heather Hughes - Calero
8. "Gyvenimas su Himalajų mokytojais" - Svami Rama
9. "Tibeto gyvenimo ir mirties knyga" - Sogjalas Rinpoče
10. Vadimo Zelando knygos (ru.)
11. Ekharto Tolle knygos (ru.)
12. A. Ilgevičienės knygos
13. Lazarevas "Karmos diagnostika"
14 Menas gyventi" /Vilyam Hart/ (Vipasana)
15. Svamis Višnudevananda giri "Karma" (ru.)
16. Astrėja "Antropoteosofija" ir kitos Astrėjos knygos.
17. Auksinių taisyklių knyga (ru.) E.P. Blavatskaya
18. Lodžongas /Geše Džampa Tinlėjus/
19. Du Gyvenimai /Antarova/ (ru.)
20. Nikolajaus ir Elenos Rerich knygos