Rytmetinė praktika - Karmos išlaisvinimas


1. Ryte atsikėlus, susitvarkome gamtinius reikalus, nusimaudome, apsirengiame švariais šviesiais rūbais.
2. Pasitiesiame jogos kilimėlį, atliekame 10 min. asanas, tai gali būti "Saulės pasveikinimas" ar pan.
3. Atsidėdame patogiai, stuburas ištiesintas, 3 min. ramiai sąmoningai kvėpuojame, su kiekvienu iškvėpimu atpalaiduojame veidą ir visą kūną.
4. Sudedame rankas į "Namaste" mudrą
5. Sakome tokią maldą.
"Aš ….(vardas)...... priimu prieglobstį prie Viešpaties, ir prie Dieviškosios Hierarchijos.
Priimu prieglobstį prie šviesiųjų mokytojų, archangelų ir angelų.
Priimu prieglobstį, prie Šventosios Lietuvos Dvasios, jos riterių ir garbingųjų žinių
Priimu prieglobstį prie šviesiųjų savo protėvių ir giminių.
Pagarbiai Jums lenkiuosi (nusilenkimas)
Aš esu Jūsų dalis, Jūs esate mano dalis, mes esame Vienis.
OM - OM- OM


1. OM - mes išspinduliuojame savo Šviesą į Dievą (Visatą)
2. OM - Dievas (Visata) mums atsako, ant mūsų nužengia Šviesa.

3. OM - Mes pajuntame Vienovę su Dievo Kūrinija

6. Atleidimo ir atgailos praktika.
"Aš atleidžiu sau už savo netikėjimą, abejones, už veidmainystę, už visas mintis, jausmus, žodžius ir darbus kurie trukdo man būti darnoje su Dievu ir Jo Kūrinija. 
Atleidžiu sau už visas ydas ir silpnybes, už valios neturėjimą, už meilės nebuvimą, už tingėjimą ir abejingumą.
Atleidžiu sau .... (išvardinate savo ligas, gyvenimo klaidas ir pan.)
Aš atleidžiu Dievui už visas nelaimes kurios įvyko mano ir mano artimųjų gyvenimuose, visus atvejus kai aš pykau ir nusivyliau, už visus atvejus kai sakydavau - "kokia neteisybė, kur Dievas žiūri, kodėl Jis nepadeda".
Aš atleidžiu visoms esybėms kurios tyčia ar netyčia, išprovokavo ir privertė mane ir mano artimas sielas pažeisti Kosminius principus Meilę, Tiesą ir Evoliucją, 

Aš atleidžiu visom esybėms kurios tyčia ar netyčia vertė mane ir mano artimas sielas blogai jaustis, kentėti, liūdėti, daryti blogus darbus ir degraduoti.
Aš atleidžiu visoms esybėms kurios sąmoningai ar nesąmonigai renkasi sielos miego ar sielos atsisakymo kelią.
Aš prašau atleidimo Dievo, už savo netikėjimą, puikybę ir iš to kylančias negatyvias mintis, jausmus, žodžius, darbus ir jų pasekmes, prašau suteikti supratimą ir valią pasitaisyti.
Aš prašau atleidimo visų esybių, už visas negatyvias mintis, jausmus, žodžius, darbus ir jų pasekmes, kurios žeidė jų pasirinkimą.7. Galimi ketinimai:
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - apvalo, harmonizuoja ir gydo mano fizinio kūno lasteles, organus, sistemas, endokrinines liaukas, eterinį kūną, astralinį kūna, mentalinį kūną, priežasčių kūną, nadžių kanalus, meridianus, visas čakras ir auros sluoksnius apjungdama viską į Vienį. 
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - apvalo mano aurą nuo visų negatyvių programų, prisijungimų, blokų, prisirišimų, kerų užkalbėjimų, nužiūrėjimų, prakeikimų, tamsių ir pilkų esybių.
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija - gydo mano sielą nuo baimių, pykčio ir nuoskaudų, pavydo ir godumo, tingumo ir egoizmo, įtūžio ir dirglumo, visų negatyvių jausmų ir minčių.
- Tegul šios praktikos metu sukurta energija gydo ... (įvardiname ligą ar problemą)... padeda suprasti priežastis ligų ir suteikia valios pasitaisyti.
- Šviesos kliūtys tepasilieka, tamsos kliūtys teišnyksta /3 k./

8. Garsiai ištariame 108 AOUM mantrą, taip kaip parodyta žemiau: 
  • Ištiesiname stuburą, įkvepiame pro nosį į pilvą po to pripildome krūtinę.
  • Koncentracija į anahatą - iškvėpdami sakome - AAAAAAAAAAAAAA
  • Koncentracija į višuddhą - tęsiame - OOOOOOOOO
  • Koncentracija į adžną - tęsiame - UUUUUUUUU
  • Koncentracija į sahasrarą - tęsiame - MMMMMMM
  • Baigus iškvėpimą susitelkiame šiek tiek aukščiau viršugalvio ir akimirkąi įsiklausome į tylą.
  • Po to vėl natūralus įkvėpimas - pilvas-krūtinė ir tariame mantrą taip kaip aukščiau parašyta.
  • Atliekame 108 mantras, tai užima apie 30 min.
  • Sėdėti 5 min. (ar ilgiau) tyloje, jaučiant kaip energija pasiskirsto, harmonizuoja ir gydo jūsų aurą ir fizinį kūną
9. Atlikus mantros meditaciją, reikia pasakyti tokią maldą:
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika- mano sieloje
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika - mano draugų sielose 
Tebūnie Šviesa, Meilė ir Taika - mano priešų sielose
Žemės stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Vandens stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika
Ugnies stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Oro stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika
Erdvės stichijai - Šviesa, Meilė ir Taika 
Visoms esybėms rytuose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms pietuose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms vakaruose – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms šiaurėje – Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms Danguje - Šviesa, Meilė ir Taika
Visoms esybėms po Žeme - Šviesa, Meilė ir Taika
Teišsivaduoja jos iš ligų ir negalavimų visų.
Te atranda džiaugsmą ir laisvę nuo kančių.
Tebūna mano mylimi tėvai sveiki ir laimingi.
Tebūna mano gerieji mokytojai sveiki ir laimingi.
Tebūna visos būtybės sveikos ir laimingos.

P.S. Ši praktika realiai transformuoja gyvenimą išjudina iš mirusio taško, subalansuoja. Rekomenduojama tik sąmoningiems, imantiems atsakomybę už save ir savo gyvenimą, turintiems vidinio darbo su savimi patirties. 
Jautriems žmonėms neturintiems patirties yra skirta 8 dalis, taip pat ir tiems pas ką prasidėjo intensyvi detoksikacija.

Šalutinės pasekmės: 
Pagreitintas karmo valymasis, pasireiškiantis emocine ir mentaline detoksikacija. Jautriems emocionaliems žmonėms nerekomenduoju, nes gali pasireikšti haliucinacijos. 

Atsisiųsti: http://bit.ly/praktika108