Maldos rytui ir vakarui

Nuotrauka, M. Volovnikienės

Versta iš Optino senolių maldos rusų kalbos. Kadangi, vertėjas (nori ar nenori) visada įdeda savo, tai įsiklausykite į save, jei tinka, naudokite.
P.S. Atminkite, jog maldos įgauna galią kai jos ilgą laiką, reguliariai ir nuoširdžiai būna praktikuojamos. Ypatingą galią jos įgauna jei jas atlieka pasišventę, dori, sąžiningi ir tikintys žmonės. Pavyzdžiui Optino senolių malda, buvo ilgą laiką atliekama daugelio šventųjų. Vertimai "nuima" dalį tos įmelstos jėgos (ačiū Diev, jei ne visai iškreipia), ypač jei vertėjas pats nepraktikuojantis. Taigi, po šia malda nerašau jog tai yra Optino senolių malda, tai tiesiog yra mano vertimas. Jei ji jums rezonuoja, naudokite ir džiaukitės, nes kiekvienas iš mūsų su Dievu turime asmeninį ryšį. Laikui bėgant, reguliariai praktikuojant, šios maldos jums suveiks, nes jos sudėtos remiantis visatos Harmonijos Meilės- Tiesos - Evoliucijos principais.

Malda rytmečiui
Viešpatie, padėk man sielos ramybėje pasitikti visa, ką atneš šiandiena.
Viešpatie, padėk man atsiduoti tavo Švenčiausiai Valiai.
Viešpatie, visą šią dieną, visame, nuteik ir sustiprink mane.
Viešpatie, kad ir kas šiandiena beįvyktu, padėk priimti tai ramia širdimi, bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia.
Viešpatie, visose mano kalbose ir darbuose, vadovauk mano mintims ir jausmams.
Viešpatie, staigiuose ir netikėtuose įvykiuose, neleisk man užmiršti jog viską Tu siunti.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su šeimos nariais ir su tais kurie mane supa, kad nei vieno nenuskriausčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį.
Viešpatie, suteik man tvirtumo atlaikyti dienos darbų rutinos nešamą nuovargį.
Viešpatie, vadovauk mano valiai ir išmokyk mane melstis, viltis, tikėti, mylėti, išęsti ir atleisti.
Amen.

Šią maldą radau viename rusiškame puslapyje. Vėlgi, aš ją išverčiau taip kaip mano siela norėjo ją kalbėti.

Malda vakarui
Viešpatie, atleisk man užtai kad šiandien dėl vienokių ar kitokių priežasčių reiškiau
 • nepasitenkinimą
 • pretenzijas
 • neapykantą
 • ignoravimą
 • smerkimą
 • nuoskaudas
atleisk už
 • pyktį
 • dirglumą
 • nesitvardymą
 • nepakantumą
 • negeraširdiškumą
 • nesutaikomumą
Atleisk už egoistiškas mintis, kalbas ir darbus, už liūdesį ir nenorą gyventi.

Viešpatie, meilė Tau, yra laimė ir aukščiausia gyvenimo prasmė. O visa žemiška laimė, yra priemonė arba būdas auginti dėkingumą ir meilę Tau. Viską kas gyvenime įvyko ar įvyks, aš savo sieloje priimu su meile, nes žinau jog viską tu man siunti iš Savo Meilės.

Viešpatie atleisk man  nuodėmes iš praeitų ir iš šio gyvenimo, kurios negatyviai veikia mano vaikus, anūkus ir vaikaičius.

Viešpatie suteik sveikatos mano tėveliams, artimiesiems, giminėms, draugams, pažįstamiems, o taip pat nedraugams ir priešams, o man duok kantrybės.

Viešpatie atleisk, jei dėl savo neišmanymo, aukščiau meilės Tau buvau iškėlęs savo idealus, tokius kaip: dorybingumą, dvasingumą, tvarką, teisingumą, moralę, tobulumą, norus, santykius, šeimą, religiją ar gerą likimą.

Naudojant ir platinant šią medžiagą, būtina nuoroda į šį puslapį.