Audio praktika - karmos apvalymas per atgailą.


Šios meditacijos poveikis daugialypis. Pirmučiausia ji padeda sutraukyti senus karminius pančius: jūs atleidžiate, atleidžiama yra jums, todėl tarp jūsų ir visų kitų liaujasi vykę karminiai mainai.
Kitas teigiamas dalykas, kurį duoda ši meditacija, yra tas, kad nes sumažiname savo lastelių skleidžianą triukšmą (disharmoniją), todėl daugiau vietos lieka "lastelių simfonijai". Kitaip tariant, mes leidžiame atsiskleisti Dieviškajam pulsui, kad pajustume jo buvimą.
Atleidimo meditacija yra nuostabus gydomasis įrankis. Jis padeda subalansuoti energijos tėkmę, kuri atsiranda, kai bendraujame su žmonėmis, ir išvalo vidines lastelių erdves, kad jose galėtu sklisti Dieviųkojo pulso tvinksniai. /pagal Jasmuhen/Be nuorodos į puslapį, medžiagos kopijuoti ir platinti negalima.