Atgailos malda (tekstas)Atgailos malda (tikintiems į Dievą)


Atsisukame veidu į rytus, atsiklaupiame ant kelių.

Viešpatie Didysis Kūrėjau, Visagali ir Visuotini Dieve, aš tikiu Tave ir priimu Tavo Valią.
Aš atgailauju už visas savo sielos nuodėmes per visus gyvenimus, nuo pat Kūrinijos pradžios iki dabar.

Viešpatie, prašau atleisk man už netikėjimą į Tave, Tavęs atsižadėjimą ir nepripažinimą. Ypatingai prašau atleidimo,  jei tai dariau sąmoningai, viešai ir demonstratyviai. /3 kartai/
Nusilenkiame 
Kreipiuosi į visas sielas, kurias aš suklaidinau ir apgavau, kurios dėl mano kaltės neteko tikėjimo ir atitolo nuo Dievo. Prašau atleiskite man
Nusilenkiame
Viešpatie, prašau atleisk man už Dievo įsakymų nesilaikymą. Ypatingai prašau atleidimo už įsakymo “Nežudyk” pažeidimą. Trigubai prašau atleidimo, jei aš žudžiau sąmoningai siekdamas asmeninių tikslų. 
Nusilenkiame
Kreipiuosi į visas sielas, kurių kūnus žudžiau, paklūsdamas karalių ir politikų įsakymams. Prašau atleiskite man, jei aš jus sąmoningai ar nesąmoningai, kankinau ir luošinau. 
Nusilenkiame
Viešpatie, prašau atleisk man už įsakymo “Nevok” pažeidimą.
Nusilenkiame
Kreipiuosi į visas sielas, kurios dėl mano kaltės neteko savo santaupų ir turtų. Prašau atlesikite man.
Nusilenkiame
Viešpatie prašau atleisk man už sąmoningą ir nesąmoningą bendradarbiavimą su Tamos pasauliais ir jų atstovais. Aš atsižadu bet kokių ryšių su jais, bet kokių galių ir kitokios materialinės ar dvasinės jų globos. Aš Viešpaties Vardu atsižadu bet kokių iniciacijų, pašventimų ir kitokių sąsajų su Tamsos pasauliais ir jų atstovais. Nuo šiol aš esu Viešpaties Didžiojo Kūrėjo, Visagalio ir Visuotinio Dievo globoje ir paklūstu tik Jo Valiai. Nuo pat Kūrinijos pradžios iki dabar, Tebūnie taip per Amžius. Amen.
Nusilenkiame

Viešpatie Dieve, priimk mano atgailavimą už mano  protėvių ir gimių gyvenimus, nuo pat Kūrinijos pradžios iki dabar.
Nusilenkiame
Prašau atleisk mano protėviams ir giminėms už visus Dievo atsižadėjimo ir netikėjimo atvejus. Trigubai prašau atleidimo, jei jie tai darė siekdami savanaudiškų tikslų, viešai ir demonstratyviai. /3 kartai/
Nusilenkiame
Prašydamas atleidimo, kreipiuosi į visas sielas kurias mano protėviai ir giminės suklaidino ir apgavo, kurios dėl mano protėvių ir giminių kaltės neteko tikėjimo ir atitolo nuo Dievo.
Nusilenkiame
Viešpatie prašau atleisk mano protėviams ir giminėms už Dievo įsakymų nesilaikymą, o ypač už įsakymo “Nežudyk” pažeidimą. Trigubai prašau atleidimo, jeigu jie žudė sąmoningai siekdami asmeninių tikslų.
Nusilenkiame
Prašydamas atleidimo, kreipiuosi į sielas visų kuriuos mano protėviai ir giminės žudė paklusdami karalių ir politikų įsakymams. Prašau atleiskite, jeigu jie jus sąmoningai ar nesąmoningai luošino ar kankino.
Nusilenkiame
Viešpatie atleisk mano protėviams ir giminėms už Dievo įsakymo “Nevok” pažeidimą.
Nusilenkiame
Prašydamas atleidimo, kreipiuosi į visas sielas, kurių turtus mano protėviai ir giminės pagrobė. Nuo pat kūrinijos pradžios iki dabar. Prašau atleiskite jiems.
Nusilenkiame
Viešpatie, jeigu atliekant šia atgaila padariau klaidų, prašau pataisyk jas. Amen.
Nusilenkiame

Atsisiųsti tekstą: http://bit.ly/1iiAED9