Persikeitimo malda

Įsivaizduokite, arba pasidėkite prieš save jums reikiamo žmogaus atvaizdą, ir įsijunkite įrašą, padirbėkime kartu.

Aš su meile priimu tave į savo širdį! 
Tu aš ir visas mus supantis pasaulis esame Vienis. 
Tu neatsitiktinai su savo skausmu atėjai į mano gyvenimą. 
Tu tarytum veidrodyje parodai man, jog skausmas ir kančia giliai gyvena mano sieloje, pasąmonėje. 
Aš prisiimdamas atsakomybe suvokiu, jog esu prisidėjęs prie tavo problemų, nes viskas kas vyksta mano gyvenime, - yra mano praeities minčių ir poelgių rezultatas. 
Aš gailiuosi už tai ką padariau. 
Tai suvokęs, savo laisva valia, aš stabdau visas savo negatyvias griaunančias programas tavo, tavo giminės ir tavo protėvių atžvilgiu. 
Aš atleidžiu tau ir tavo protėviams už visas tamsias mintis ir poelgius, atliktus tyčia ar netyčia mano protėvių atžvilgiu, nuo pat Kūrinijos pradžios iki dabar. 
Atleisk ir tu visiems mano protėviams ir man, nes mes buvome tamsoje ir nesuvokėme ką darome. 
Esu dėkingas tau kad atėjai į mano gyvenimą ir padedi apsivalyti, išsivaduoti iš negatyvių atgyvenų, ir padedi man išsilaisvinti, padedi pasikeisti ir būti laimingam, gyventi pagal Tiesą ir Sąžinę. 
Aš myliu tave ir su meile laiminu visus tavo protėvius. 
Aš linkiu tau, tavo artimiesiems ir tavo vaikaičiams laimės ir klestėjimo. 
Tegul visos mano tamsios mintys įsitikinimai ir poelgiai, kurie prisidėjo prie tavo kančios ir skausmo, transformuojasi į šviesias mintis ir poelgius, ir tegul tas pokytis atneša laimę mūsų giminėms ir visam aplinkiniam pasauliui. 
Tegul visoje Žemėje karaliauja Meilė, Taika, ir visaapimanti gerovė. 
Tebūnie taip! 

Aš su meile priimu tave į savo širdį! 
Atleisk man ir visiems mano protėviams! 
Esu dėkingas tau! 
Aš atleidžiu tau ir visiems tavo protėviams ir su meile laiminu! 
Aš linkiu tau meilės ir klestėjimo! 

/iš rusų kalbos vertė E.Petruoka/

Atsisiųsti maldą dochttp://bit.ly/1lSPc0V

S.N. Lazarevas apie atleidimą: