Svarbus mėnulio užtemimas - kviečiu bendrai maldai.


Pilnas Mėnulio užtemimas 2014 metų balandžio 15 dieną įvyks 10.43 Lietuvos laiku – maksimali fazė 10.46 Užtemimas palies šiuos ženklus – Aviną, Svarstykles, Vėžį, Ožiaragį ( šie keturi – didžiausiu laipsniu pajus visos situacijos sunkumą), o taip pat Skorpioną ir Žuvis ( nuo kurių veiksmų, pirmiausia, priklausys harmoningesnis situacijos išsprendimas).
Mūsų laukia labai ryškus, neužmirštamas, lemtingas įvykis, kokio nebuvo paskutinius 100 metų. Šio užtemimo veikimo specifika astrologiniame plane charakterizuojama Kryžiaus konfigūracijos (krizė ir katastrofos) buvimu, dalyvaujant Uranui sujungtam su Merkurijumi Avine, Jupiteriu Vėžyje, Plutonu Ožiaragyje ir Marsu Svarstyklėse.

Kryžiaus veikimo pradžia – 1 balandžio – šią dieną Saulė, susijungdama su Uranu, paleis tau-kvadrato kofigūraciją. Situacijos išsprendimas įvyks balandžio 15 d. ir palies daugelį valstybių, o taip pat suvaidins ryškią rolę kiekvieno mūsų gyvenime.
Pradžioje apie Kryžiaus konfigūraciją.

Panašios arba artimos astrologinės situacijos su aukščiau paminėtomis planetomis (tau-kvadrato ir Kryžiaus) rėmuose žymėjo 1812 metų Tėvynės karo pradžią, Pirmojo Pasaulinio karo pradžią, Antrojo Pasaulinio karo ir Didžiosios Spalio revoliucijos įvykius (sukilimą). Todėl daugelio šalių astrologai mėgina atkreipti Žemės žmonių dėmesį į artėjantį užtemimą – tai, kas turi įvykti gali turėti globalinės katastrofos charakterį, paleistos plataus masto tarptautiniu konfliktu, kariniais veiksmais, gamtos katastrofomis, teroristiniais aktais ir agresijos, bei eskalavimo aktais su galima radioaktyvių katastrofų ir užkrėtimų baigtimi.

Ypač tiksli ir svarbi Kryžiaus konfigūracijos dalis – tau-kvadratas su Merkurijumi –Plutonu-Jupiteriu- išreiškianti Blogio jėgų, nusikaltimų pasaulio, agresijos (Plutonas) ir Įstatymo jėgų (Jupiteris) opoziciją per reformatoriškus pasireiškimus, visuomenės arba santykių atnaujinimą, revoliucinį judėjimą (Uranas) su sensacingu visų masinės informacijos priemonių įvykių apšvietimu(Merkurijus).

Galimi – rimti tarptautiniai ir vidaus valstybiniai konfliktai bei aštrios situacijos, kurios visus žmones prives prie padidinto socialinio aktyvumo, revoliucijų arba – karinio konflikto, panaudojant cheminį arba branduolinį ginklą. Įkarščio ir neapykantos, situacijos aštrumo pridės karingasis ir nesugebantis susitarti Marsas. Todėl, jei neįvyks stebuklas – be kraujo praliejimų ir prievartos nebus apsieita. 

Rimti pasikeitimai, transformacija gali grėsti ne tik mūsų planetos gamtai, bet ir daugelio šalių demografiniam vaizdui, transformuosis ideologijos, įstatymai, tarptautiniai santykiai, įvyks pakitimai dvasinėje srityje, tai kas vyks, atsilieps fiziologiniam žmogaus organizmui genų lygyje.

 Išeitys iš sudėtingos situacijos galimos. Pirma iš jų – per kompromisus, diplomatinius konfliktų sprendimus ir atjautos bei išminties pasireiškimus (Chironas ir Žuvys), antra – per dorovines pozicijas, ginant įstatymiškumą ir teisingumą (Baltasis Mėnulis Šaulyje).

Bet išeitis per tolerantiškumą ir humaniškumo apraiškas sudėtinga: Plutonas įjungtas į bisekstilio konfigūraciją, dalyvaujant tam pačiam Chironui ir Prozerpinai, todėl Plutono (jėga, agresija, užgrobimas) veikimas iš vienos pusės bus sunkiai nuspėjamas – užmaskuotas (Chitonas duoda neapibrėžtumą ir dvilypiškumą), o iš kitos pusės – visą apimantis ir aukštai struktūrizuotas (Prozerpinos veikimas).

Blogis įgaus demokratinių laisvių, geranoriškų paskatų ir dorovinių pozicijų veidus, o transformacijos (griovimai) galimi kaip bendrame planetiniame plane, taip ir tarptautinių santykių bei asmeninių žmonių likimų lygyje.

Užtemimo situaciją dar komplikuoja ir tai, kad pagrindinė opozicija – Saulė (plius Besileidžiantis mazgas, Ketu) – Mėnulis (plius Kylantis mazgas, Rachu) neturi jokio išsprendimo. Todėl priešprieša tarp asmeninio ir visuomeninio, sąmoningo, aiškaus ir pasąmoninio, slapto bus labai aštri.

Kokiu tai momentu kiekvienam mūsų teks pasirinkti tarp itin asmeninio gėrio ir ramybės, ir visuomeninio gėrio. Sociumas pareikalaus iš mūsų atsakomybės ir ryžtingumo, aktyvumo, ginant teisingumą, teisėtumo, meilės ištikimybės ir harmonijos išlaikymo principų. Mums reikės pačiame skerdynių įkarštyje, parodyti gerus ketinimus ir pasistengti padaryti taiką, sulyginti svarstyklių lėkštes, pasiaukoti.

Mėnulis užtemimo metu bus susijungęs su Arktūro žvaigžde, kuri duoda didžiulę jėgą, sugebančią įveikti bet kokį priešininką, bet ta pati jėga gali būti save griaunanti. Bet kuris reikalas turi būti padarytas iki galo, ir mes neturime teisės išsigąsti arba atsitraukti, todėl, kad Arktūras neatleidžia ir griežtai baudžia bailumą ir atsitraukimą.

Antra reikšminga žvaigždė, kuri dalyvaus užtemime – Achernar – bus susijungusi su Chironu. Ši žvaigždė, vadinama ne kitaip, kaip „Viešpaties Kardas“, degins blogį ir nedorybę ir duos apsaugą tiems, kas stovi Dievo įstatymo sargyboje ir skelbia dvasines tiesas.

Užtemimo kontekste, gali būti, kad šios žvaigždės įtaka pasireikš aptinkant negeranoriškas jėgas, bandančias drumsti vandenį ir pratempti savo itin merkantiliškus interesus, kad pasirūpinti praturtėjimu ir valdžios užėmimu.

Taigi, tarptautinėje arenoje, daugelio valstybių viduje, asmeniniuose santykiuose Gėrio ir Blogio jėgų priešprieša įkais ir atves prie rimtų pasikeitimų su energijos išėjimu tolesnei likimų ir gyvenimų transformacijai.
Kas teisus, o kas kaltas, kas yra Gėris, o kas yra blogis, - parodys laikas ir užtemimo įvykiai, kurie taps ir rimtų aiškinimusi katalizatoriumi ir tuo pačiu – išryškins tiesos kriterijus abejojantiems arba klystantiems.

Mums reikės: visiško momento rimtumo suvokimo, visuomeninio solidarumo ir atsakomybės, siekio taikingai spręsti konfliktus ir griežtai priešintis prievartai, neteisingumui ir agresijai, sugebėjimo greitai reaguoti ekstremaliose situacijose, o taip pat duoti originalius, novatoriškus problemų sprendimus ir – visų svarbiausia – tvirtai laikytis dorovinių pozicijų.

Mūsų laukia labai rimti pokyčiai, kurie bus įvykių, paleistų Mėnulio užtemimu, rezultate. Mums reiks įveikti labai sudėtingas situacijas ir nuo mūsų išmintingumo priklausys daugelio žmonių gyvybės išsaugojimas. Įnešdami savo indėlį į bendrą reikalą išsaugant Taiką ir Gyvybę, būkite kūrybingi ir konstruktyvūs!

Ir te padeda mums Dievas!

Šaltinis: http://viduje.puikiai.lt/sirijus/?p=2155

Kviečiu bendrai maldai:
Galite tiesiog įjungti įrašą ir kartu medituoti, arba atsisiųsti maldos tekstus ir kartu skaityti. Galite šių maldų įrašą atsisiųsti į kompiuterį tiesiog tyliai paleisti kad nuolatos grotu.

Atsisiųsti maldos tekstus: http://bit.ly/1eAeaNv
Atsisiųsti maldos įrašą: http://bit.ly/1gUmXcM