Sektantizmo ir fanatizmo priežastys

Sunki Žemės atmosfera užspaudžia iš subtiliausių erdvių besileidžiančiai sielai jos sąmonės žiedą. Protas ir jausmai, kūno poreikių skatinami, ilgus metus valdo, sielos begarsį šauksmą užgodami. Sukrėtimai žmogiškas sistemas supurto. Protui pritilus, sielos balsas pasigirsta. Svarbu jo nepraleisti, o toliau klausytis. Siela dvasinę kilmę turi, todėl tik tai, kas Žemėje dvasios išspinduliavimą turi, gali ją pamaitinti. Religijos ir dvasinės kryptys su savo šventomis knygomis, praktikomis, maldomis tą mitybą teikia. Šitaip vis dažniau sielą išgirsti įmanoma, jeigu fanatizmas vėl jos neužgoš. Fanatizmas tą mitybą uždaro. Daugybė tikėjimo krypčių ir religijų savinasi Dievą. Rasių ir genčių, mentalitetų skirtumai skirtingas jo sampratas sukūrė. Todėl nereikia dėl Esmės, iš kurios visi dievai išeina, ginčytis. Tik fanatikas tai daro. Tas, kuris supranta, žino tai, kas buvo pasakyta. Todėl sakome: per visas religijas ir dvasines kryptis galima link JO eiti. Jei darysite širdimi - prieisite. Jei darysite protu - fanatizmas barjeru taps, todėl neprieisite.