Karminiai tėvų ir vaikų santykiai - 2 dalis

Atsisiųsti: http://goo.gl/KRwskR 
Vaikai įpratę priimti meilę iš tėvų, todėl viską, ką jie duoda, laiko savaime suprantamu dalyku. daugelis ima nebevertinti arba reikalauti dar daugiau. Nedėkingumas ir širdies nejautra formuojasi tokiuose vaikuose, tačiau tai jau atsineštos savybės, nes negali tėvai įdiegti vaikui nei gerų, nei blogų savybių, kurių užuomazgų jis neatsinešė. Jie gali jas sustiprinti, savaip primindami, bet negali įdiegti to, ko nėra. Todėl ir vertybes, tėvų diegiamas, vaikai skirtingai priima. Tą taisyklę žinokite.

Karminiai vaikų ir tėvų santykiai - 2 dalis by Edmundas Petruoka on Mixcloud