Homoseksualizmas ir vaikai

Homoseksualių vaikų nebūna, kaip nebūna ir tokios prigimtiesTačiau gali išryškėti IN ir JAN energijų pusiausvyros pažeidimas. Harmoningose šeimose jis pasireiškia vyro ir moters vaidmens nesupratimu, todėl tarpusavio santykiuose kyla problemų, kol pamokos nėra išmokstamos. neharmoningose šeimose, ypač tose, kuriose kažkuris vienas iš tėvų ar senelių palaidą gyvenimą gyveno, ši disharmonija pasireiškia protestu, imant ieškoti poros tarp savos lyties atstovų.
Tušti yra proto išvedžiojimai apie žmogišką prigimtį. Žmogus su siela yra pašauktas mylėti ir savas pamokas mokytis. Žmogus be sielos kūnui tarnauja ir racionaliu protu vadovaujasi, nes nežino jis dvasios ir Dievo. Toks kūno instinktus su žmogiška sielos raiška painioja. Net gyvuliai su ta pačia lytimi nesiporuoja, todėl nėra tai natūralu. Homoseksualizmas, palaidas gyvenimo būdas, atsakomybės nebuvimas, kaip ir bet kokie žmogaus sąmonės virusai ir užkratai, Arimanui ir Liuciferiui naudingi. Visa tai norma žmonių sąmonėje pavertus apie Visagalio Dievo ir jo siųstųjų darbus Žemėje panaikinti, o žmones savo klusniais vergais - robotais paversti. Įvairių planų šiedu valdovai turi, kaip žmoniją į pražūtį įstumti. Tačiau pats geriausias plana, kad ji pati susinaikintu. Apie tai jau buvo rašyta 1 šios knygos tome (Astrėja 2010)
/Antropoteosofija 3 t. 206 psl./