Reiki misterija

Iš Olgos Potiomkinos, knygos "Reiki prisilietimo paslaptis" leidykla Mijalba.

Visada turime atsiminti, kad Reiki - tai Šviesa, o žmogus, gavęs Reiki iniciacijas, tampa Šviesos laidininku. Praktikuojančiam Reiki atsiveria gebėjimas Reiki perteikti, ir tai darydamas jis pats tampa Šviesos šaltiniu, įgauna švytėjimo. 
Iš pradžiu vidinė gydovo šviesa vos pastebima, ji - tarytum maža kibiškštėlė, tarytum žvakės liepsna. Kuo daugiau mes Reiki praktikuojame, kuo labiau patys šviečiamės ir tobulinamės, kuo daugiau padedame kitiems, tuo daromės ryškesni Šviesos šaltiniai ir laidininkai. Mažas žiburėlis virsta liepsna, žmogus spinduliuoja vis daugiau Šviesos, kuri koncentriniais ratilais plinta aplink jį per ženklų atstumą. Galiausiai ateina akimirka, kai praktikuojantis Reiki virsta tokiu kanalu, tarytum iš Žemės į Kosmosą būtų nukreiptas galingo prožektoriaus spindulys.
Pamatyti tą spindulį geba ne visi, tik tie, kurie turi dvasinį regėjimą, tačiau pajusti jį gali kiekvienas. Būti šalia žmogaus kuris spinduliuoja, yra labai malonu. Aplink esantys žmonės tarsi maudosi jo Šviesos spinduliuose, ir jiems atlėgsta įtempti nervai, pasitaiso nuotaika, praeina skausmas, pagerėja sveikata. Kitaip sakant, aplink esantys žmonės gauna tos Palaimos, kuri teka per spinduliuojantį žmogų.Pažiūrėti paprastas Žinojimo perdavimo ritualas (Reiki iniciacija), arba išventinimas, subtilioje plotmėje vyksta kaip nuostabi nepaprasto grožio ugningumo misterija. Ją pamatyti geba ne kiekvienas, tačiau paprastai visi, inicijuojami Reiki gydovais, jaučia aukštą sąmonės pakilumą kaip taurių jausmų apraišką, katarsi. Iniciacija - tai raktas į Reiki šaltinį, ji padaro Reiki energiją, paklusnią ir galinga jėga gydovo rankose. Ties gydovo rankų ir paciento kūno riba, Reiki transformuojasi, prisitaikydama prie paciento ligos ir poreikio. Žodžiu, gydovui netgi nebūtina žinoti diagnozės. Reiki srautas pasidaro karštas, šiltas, nenusakomas arba šaltas, toks, koks būtinai turi būti, kad pacientas išgytu. Jei pastarasis nervinasi, Reiki energija būna švelni ir vėsi, kad žmogus nusiramintu ir atsipalaiduotu. Paskui Reiki gali pasidaryti labai karšta, jei to reikia fizinio kūno negalioms įveikti.
Kiekvienas energijos gali priimti tiek, kiek jos konkrečiai gali. Jeigu tos ribos nepaisoma ir energija "pumpuojama" toliau, kyla pavojus žmogui pakenkti. Reiki seanso metu nei energijos perviršio, nei jos davimo per mažai nebūna, kadangi Reiki pati lieujasi tekėjusi tada, kai žmogus jos visiškai prisipildo. Be to, paciento kūne Reiki pasiskirsto nevienodai: tos kno dalys, kurioms energijos stygo, gauna Reiki daugiau, kiekvienas organas ir sistema lygiai tiek, kiek jiems tuo metu būtina.
Kai gydovas seanso metu siunčia pacientui Reiki energiją, gydymas ir harmonizavimas vyksta visais lygmenimis, visuose žmogaus kūnuose. Fiziniame lygmenyje išnyksta skausmas, išgydomos ligos, atsistato organų ir sistemų veikla. Astraliniame, emociniame lygmenyje žmogus nusiramina, prapuola depresija, nuščiūva įsiaudrinimas, išsisklaido baimįės.Mentaliniame lygmenyje dingsta pesimizmas, mintys darosi pozityvios, pagerėja atmintis, nuovokumas, žmogus atgauna elgesio pusiausvyrą, sušvelnėja, sieloje įsigali darna ir santaika, dvasiniame lygmenyje randasi taurių jausmų ir minčių.
Trylikmetis berniukas gydėsi nuo astmos. Per seansus jis užmigdavo beveik akimirksniu ir miegodavo taip kietai, kad man ir jo mamai tekdavo gana ilgai jį žadinti. Mano bendravimas su juo tebuvo pasisveikinimas pradedant seansą ir atsisveikinimas seansui pasibaigus. Gydymo kursas truko maždaug tris mėnesius. Astmos neliko, o drauge su astma neliko ir trejetų dienyne, berniukui nebereikėdavo priminti, kad mokytųsi pamokas ar darbuotųsi namuose, jis liovėsi šiurkščiai elgęsis ir konfliktavęs su tėvais. Visa tai - Reiki nuopelnas. Praėjo keletas metų, berniukas užaugo, ir dabar jis - rimtas vaikinas, pasirinkęs matematiko profesiją.
Šis atsitikimas parodo, kaip svarbu tinkamu laiku pripildyti žmogų Šviesos, suteikti jam teigiamą impulsą ir nukreipti taip, kad jis imtųsi vydyti savo misiją Žemėje.

Olga Potiomkina